07. Dec, 2022.
Polazeći od notorne činjenice da je eksperiment neizbežna naučna metoda provere teorije i stečenog znanja u praksi, ovim presekom ću pokušati zaokružiti priču o različitim vrstama ispravljača naizmeničnog napona i konstrukcijom punjača akumulatora različitih vrsta i namena koje sam do…
Svaki ozbiljniji konstruktor ima potrebu da u svojoj radionici poseduje multifunkcionalni ispravljač sa više izbora stabilnog napona i željene jačine struje. Jačina struje zavisi od snage transformatora koji je za ovu složenu konstrukciju odabran iz dotrajalog UPS uređaja kome je…
Obračun utroška prirodnog gasa u kWh, umesto u m3, ili narodski rečeno u kubicima, je prelazak na izvedenu fizičku veličinu ( jedinicu ) međunarodnog ( SI ) sistema koji je u svetu već odavno zaživeo, ali se kod nas još…
Strana 1 od 144
PokloniIOtpadSkloni