31. May, 2024.
Danas je u hotelu Petrus održan Zeleni forum „Preduslovi i i prepreke za uspostavljanje saradnje između lokalne samouprave i civilnog društva u stvaranju održivih lokalnih politika" sa ciljem prepoznavanja i ukazivanja na zajedničke probleme, kako bi se izradile preporuke za…
Opštinsko veće Opštine Batočina usvojilo je 30. decembra 2013. godine odluku o osnivanju Savetodavne radne grupe za zaštitu i unapređenje životne sredine. Prepoznajući značaj saradnje između lokalne uprave, civilnog društva i zainteresovane javnosti u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine na…
Na sednicama Opštinskih veća u Paraćinu i Trsteniku danas su usvojene odluke o osnivanju Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine. Saveti su prvi korak u uspostavljanju partnerstva između civilnog društva i javne uprave u oblasti životne sredine na lokalnom…
Strana 1 od 5
PokloniIOtpadSkloni