15. Jan, 2021.

Na sednicama Opštinskih veća u Paraćinu i Trsteniku danas su usvojene odluke o osnivanju Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine. Saveti su prvi korak u uspostavljanju partnerstva između civilnog društva i javne uprave u oblasti životne sredine na lokalnom nivou.

Saveti za zaštitu i unapređenje životne sredine postali su deo sistema upravljanja životnom sredinom u opštinama Paraćinu i Trsteniku. Kao savetodavna tela Saveti će doprinostiti boljoj komunikaciji građana i uprave i rešavanju konkretnih problema lokalne zajednice. 

Opštinska veća u pomenutim opštinama prepoznala su značaj saradnje sa civilnim društvom i drugim zainteresovanim akterima u lokalnoj zajednici i usvajanjem odluka o uspostavljaju Saveta učvršćeni su temelji lokalne demokratije u Paraćinu i Trsteniku.

Savet za zaštitu i unapređenje životne sredine je institucionalni mehanizam za unapređenje životne sredine na nivou lokalne samouprave. Kroz rad Saveta lokalna samouprava uspostavlja dugoročnu i na jasnim pravilima zasnovanu saradnju sa civilnim društvom i građanima koji su zainteresovani za rešavanje problema i uspešnu primenu evropskih standarda u oblasti životne sredine. Problemi sa kojima se lokalne zajednice suočavaju prevazilaze administrativne kapacitete i mogućnosti lokalne samouprave i zbog toga je neophodno da se i drugi zainteresovani akteri uključe u proces kreiranja i primene politike životne sredine. Mehanizam rada Saveta nudi dugoročna i praktična rešenja i zasniva se na principima javnosti rada lokalne samouprave, podele odgovornosti i građanske participacije u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine. 

Saveti koji su osnovani u Paraćinu i Trsteniku rezultat su kampanje koju sprovode Beogradska otvorena škola, UNEKOOP, Arhus centar iz Kragujevca i Centar za energetsku efikasnost iz Vršca.
Dodatna vrednost ove kampanje je u tome što je osnivanje Saveta rezultat lokalnih inicijativa, upornosti lokalnih udruženja i dobre komunikacije sa organima lokalne samouprave.

Zeleni savet opštine Vršac

Tim projekta ConSENSus održao je 11. decembra u hotelu Srbija radni sastanak sa predstavnicima opštinske uprave, lokalne privrede i ekološkim organizacijama opštine Vršac, koje su ujedno i članice mreže “Zeleni krug”.
Zeleni savet opštine Vršac
Na skupu je prezentovan projekat ConSENSus - partnerski pristup u kreiranju politike zaštite životne sredine i njegova implementacija, od aprila meseca, do danas.

Jedna od glavnih tema današnjeg sastanka bila je priprema zajedničkog dokumenta za formiranje Zelenog saveta opštine Vršac. Urađena je analiza predloga modela odluke o osnivanju Saveta, a gotov dokument i predlog za formiranje Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Vršac, biće predat Opštinskom veću početkom naredne nedelje.

ZELENI SAVET OPŠTINE VRŠAC

11. decembra 2013. godine u hotelu "Srbija" u Vršcu, održan je radni sastanak predstavnika projekta "Consensus", sa predstavnicima opštinske uprave, lokalne privrede i ekološkim organizacijama opštine Vršac, koje su ujedno i članice mreže “Zeleni krug”.

Na skupu je prezentovan projekat "ConSENSus" - partnerski pristup u kreiranju politike zaštite životne sredine i njegova implementacija, od aprila meseca, do danas.

Jedna od glavnih tema današnjeg sastanka bila je priprema zajedničkog dokumenta za formiranje Zelenog saveta opštine Vršac. Urađena je analiza predloga modela odluke o osnivanju Saveta, a gotov dokument i predlog za formiranje Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Vršac, biće predat Opštinskom veću početkom naredne nedelje.


Reč je o projektu CONSENSUS koji se realizuje u oviru programa SENSE Švedske razvojne agencije SIDA, a u Srbiji ga implementira Regionalni centar za životnu sredinu-REC. Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva:BOŠ, UNEKOOP, Arhus centar iz Kragujevca i CEFIX iz Vršca Zahvaljujući činjenici da je UNEKOOP jedan od partnera na projektu i opština Paraćin će biti aktivno uključena u realizaciju ovog projekta. S obzirom da su formiranje lokalnih Zelenih saveta i izrada modela odluka za njihovo funkcionisanje među primarnim zadacima projekta “ConSENSus”, Vladimir Pavlović iz Beogradske otvorene škole predstavio je model za uspostavljanje i funcionisanje Zelenih saveta u lokalnim sredinama. O značaju Arhuske konvencije koja građanima omogućuje pravo na dostupnost informacija iz oblasti životne sredine, kao i obavezama koe Srbija, a posebno lokalne samouprave očekuje u procesu pregovaranja sa EU, prisutnime je upoznao Srđan Matović iz «Aarhus centra» iz Kragujevca. Prisutni predstavnici lokalne samouprave, civilnog i biznis sektora iskazali su zainteresovanost za institucionalno osnaživanje kapaciteta opštine Paraćin u rešavanju problema u oblasti životne sredine.

PokloniIOtpadSkloni