25. Jun, 2024.

PROBLEM ELEKTRONSKOG OTPADA

Elektronski i električni otpad raste na celoj planeti zbog povećanog broja proizvoda na tržištu koji su rizičnog kvaliteta. Poseban problem i izazov predstavljaju punjive i nepunjive otpadne baterije i prevaziđeni mobilni telefoni. Zakon o upravljanju otpadom i podzakonski akt koji…
U Srbiji su obnovljivi izvori energije činili 30,7 odsto bruto potrošnje električne energije 2020. godine, objavila je evropska agencija za statistiku Eurostat. Udeo energije dobijene iz obnovljivih izvora bio je pribilžno isti kao i godinu dana ranije, a u odnosu na…
Za povećanje šumovitosti Vojvodine, poboljšanje stanja šuma, unapređivanje otvorenosti šuma i unapređivanje rasadničke proizvodnje izdvojeno je 155 miliona dinara. Sredstva konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mogu se iskoristiti za radove na pošumljavanju – podizanju novih šuma, melioraciji degradiranih šuma, izgradnji…
Strana 1 od 103
PokloniIOtpadSkloni