19. Apr, 2021.
Energetska vrba (Salix Viminalis), sa svojim varijetetima prilagođenim lokalnim klimatskim i uslovima tla, predstavlja pravi odgovor na pitanja vezana za način ostvarivanja velikih prinosa drvene mase po hektaru u kratkom vremenu. Sa godišnjim prinosom od 30-40 t/ha drvene mase već…

Održavanje solarnih panela

Pošto nemaju poketne delove solarni paneli su poprilično jednostavni za održavanje, a potrebe za popravkama gotovo da uopšte nema. Jedino održavanje kada su solarni paneli u pitanju je povremeno čišćenje. Ovo podstiče njihovu efikasnost, tako da proizvode više električne energije.…
Trećina svih svetskih useva zavisi od oprašivanja koje vrše pčele. Međutim ovi vredni insekti sve više i više nestaju s naše planete.Jedan podatak ukazuje da je tokom prošle decenije uginulo toliko pčela da ako se taj negativan trend nastavi, svet…
PokloniIOtpadSkloni