29. Feb, 2024.

Snaga drveta

Komora za šumarstvo i poljoprivredu Štajerske, partner SERBIO na BioRES projektu objavila je kratak edukativni film o energetskom potencijalu i planskom te odgvoornom korišćenju šuma. Ako Vam se film svidi, molimo Vas podelite ovaj članak na socijalnim mrežama. Izvor: serbio.rs

Klimatski efekti

Komora za šumarstvo i poljoprivredu Štajerske, partner SERBIO na BioRES projektu objavila je kratak edukativni film o klimatskim promenama prouzrokovane sagorevanjem fosilnih goriva. Ako Vam se film svidi, molimo Vas podelite ovaj članak na socijalnim mrežama. Izvor: serbio.rs
Međunarodna financijska korporacija proučava eolsku elektranu i preporučuje mere za ublažavanje uticaja na životnu sredinu i društveno okruženje delotvorne za konkretnu lokaciju, vodeći računa da investitor novac troši na nešto što će zaista funkcionisati Mere ublažavanja uticaja preskupe, ali odgovarajuća…
PokloniIOtpadSkloni