29. Feb, 2024.
Samo kilogram baterija koje svakodnevno koristimo u domaćinstvu zagadi osam hiljada litara vode. Uprkos tome, u Srbiji ne postoji pogon za njihovu reciklažu, već se one, uglavnom, odlažu sa ostalim komunalnim otpadom. Međutim, slika ne bi bila toliko strašna da…
O korišćenju UPS uređaja pisao sam u nekim mojim ranijim člancima ( 03.12.2014. ), ali se ovoj temi opravdano vraćam zbog čestih pitanja i komentara na Internet portalima. Česti problemi su pištanje uređaja, njegovo preterano zagrevanje, otkazivanje rada akumulatora i…
Ukoliko ste korisnik "pametnih" telefona upoznati se problemom brzog pražnjenja baterije i potrebom da istu punite jednom u toku 24 sata. Najčešći i najlakši način je staviti telefon na punjač tokom noći, ali da li je to najpametnija opcija, pošto…
PokloniIOtpadSkloni