29. Feb, 2020.
Branislav Vila

Branislav Vila

Montaža, montaža, montaža! Ceo život je jedna velika montaža :)

Sora je novi električni motorcikl koji je dizajnirala kanadska kompanija Lito Green Motion. Izgleda opasno i zahvaljujući litijum-polimerskim baterijama ima domet od 300 kilometara a dostiže brzinu od 200 km/h.

Evo nekih karakteristika:
Odličan sistem za skladištenje energije koji omogućava neprekidnu vožnju od 300 km zahvaljujući baterijama koje traju onoliko koliko i motor.
Moćan motor i CVT prenos (Continously variable transmisssion) koji omogućava da od 0 do 200 na sat ubrzate bez kvačila i sa osećajem kao da letite.
Integrisan GPS sistem i ekran osetljiv na dodir.
Prvo električno podesivo sedište motorcikla.
Obaveštavanje preko mejla da se baterija napunila.
Regenerativni kočioni sistem koji svu energiju izgubljenu na kočenje koristi za punjenje baterija, tako da sa jednim punjenjem može da se putuje duže.

Cena je sitnica. 42.399 dolara.

Tagovano

Povodom aktuelnog povlačenja klasičnih sijalica (inkadescentnih) sa tržišta zemalja Evropske Unije, autor ovog teksta se osvrnuo na javnosti manje poznate činjenice vezane za kompakt-fluorescentne sijalice, najčešće pominjane i predlagane za zamenu klasičnih sijalica sa užarenim vlaknom.

cfl all2

Plan povlačenja inkadescentnih sijalica je sledeći:
01.09.2009. – Sve matirane klasične sijalice i bistre sijalice snaga iznad 80w.
01.09.2010. – Bistre klasične sijalice snage iznad 65W.
01.09.2011. – Bistre klasične sijalice snage iznad 45W.
01.09.2012. – Bistre klasične sijalice snage iznad 7W.
01.09.2016. – Sijalice energetske klase C (halogene “energy saver” sijalice)

Jasno je da postoji realna potreba za smanjenjem indivudalne potrošnje električne energije u cilju smanjenja globalne emisije ugljen-dioksida i da su fluorescentni izvori svetlosti energetski efikasniji od inkadescentnih, međutim, utrošak energije za proizvodnju štedljive sijalice je, prema različitim izvorima, od 6 do 40 puta veći nego za proizvodnju klasične sijalice. Dalje, proizvodnja kompaktnih fluo sijalica iziskuje daleko više materijalnih resursa:

Standard sijalica
Staklo
Lim
Bakar
Kalaj
Wolfram

Svi sastojci su potpuno netoksični i jednostavno se recikliraju.

Staklo Arsen
Lim Itrijum
Bakar Jedinjenja fosfora
Kalaj Cink-berilijum-silikat
Živa Kadmijum-bromid
Olovo Jedinjenja vanadijuma
Antimon Torijum
Barijum Plastika

Marketing svih proizvođača kompakt fluo sijalica je da za potrošnju 11W dobijete svetlost ekvivalentnu običnoj sijalici od 60W. U stvarnosti je situacija malo drugačija: ta štedljiva sijalica ima svetlosnu snagu od 570-610 lumena, a obična od 60W – 710 lumena, što znači da je razlika u svetlosti 15-20%.

Ima još problema: kompaktne fluo sijalice nisu prikladne za korišćenje u svetiljkama sa lošom ventilacijom (zatvorenim plafonjerama, ugradnim svetiljkama) zbog osetljivosti integrisane elektronike na visoke temperature. Standarne štedljive fluo sijalice ne mogu se koristiti sa postojećim dimerima za klasične sijalice, kao ni sa elektronskim prekidačima.

Kvalitet svetlosti klasičnih inkandescentnih sijalica superioran je u odnosu na sve ostale veštačke izvore svetlosti. Razlog leži u kontinualnom spektru, koji svetlost inkandescentnih izvora čini najpribližnijom sunčevoj svetlosti na koju je ljudsko oko adaptirano tokom miliona godina evolucije.
Deklarisani radni vek kompakt-fluo sijalica (pri 50% otkaza) realan je samo u idealnim uslovima: 2,7 sati rada dnevno, ciklusi od 60 minuta rada i 90 minuta isključenja, sijalica radi u idealnim uslovima (izvan svetiljke) itd. U stvarnosti, više od 50% kompaktnih fluo sijalica renomiranih brendova otkaže pre isteka deklarisanog broja radnih sati, a kod sijalica jeftinih brendova radni vek je još kraći (u praksi svega 2-3.000 sati). Česta paljenja i gašenja jeftinijih kompaktnih fluo sijalica značajno skraćuju njihov radni vek. Instalacija kompaktnih fluo sijalica (kako jeftinih tako i renomiranih proizvođača) u slabo ventilirane svetiljke drastično skraćuje njihov radni vek.
Troškovi reciklaže jedne kompaktne fluo sijalice kreće se, prema različitim izvorima, od 0,30 do 1,00 evra.
Reciklaža kompaktnih fluo sijalica nije ekonomski isplativa i vrši se samo u svrhu bezbednog odlaganja žive. U Srbiji (i velikoj većini zemalja u svetu) nije realno očekivati mogućnost reciklaže kompaktnih fluo sijalica u skorijoj budućnosti, te će živa iz sijalica završavati na deponijama smeća, a odatle u podzemnim vodama, rečnim tokovima i, na kraju, u lancu ljudske ishrane. Ovo može imati nesagledive posledice u slučaju omasovljenja korišćenja kompaktnih fluo sijalica.

Šta preduzeti kada se kompaktna fluo sijalica razbije u stanu (a što nije istaknuto na fabričkim pakovanjima)?

• Otvoriti prozor i napustiti prostoriju. Provetravati 15 minuta.
• Sakupiti staklene ostatke sijalice korišćenjem krutog papira ili kartona (nikako golim rukama obzirom da živa prodire kroz kožu).
• Lepljivom trakom sakupiti male fragmente stakla.
• Pod obrisati vlažnim papirom ili krpom
• Ukoliko se preostali ostaci usisavaju, kesu iz usisivača nakon čišćenja treba izvaditi.
• Sve predmete upotrebljene za čišćenje, kao i kesu iz usisivača, treba odložiti u plastičnu kesu, i dobro je zatvoriti.
• Odeću ili posteljinu na koje su pali delovi sijalice ne treba više upotrebljavati, već ih treba baciti.
* Uputstvo Agencije za zaštitu životne sredine S.A.D. (“U.S. Enviromental Protection Agency”) za odlaganje slomljenih kompaktnih fluo sijalica.


Oko 5% električne energije utrošene u stanovima otpada na osvetljenje. Racionalnijim korišćenjem bojlera, klima uređaja, šporeta ili veš mašine može se ostvariti značajno veća ušteda električne energije (kao i smanjenje emisije CO2 u atmosferu) nego zamenom klasičnih sijalica kompakt-fluorescentnim! Zaključak je da uzimajući u obzir ukupni energetski bilans proizvodnje, transporta, upotrebe i reciklaže kompaktnih fluo sijalica, masovna upotreba tih sijalica nije odgovor na problem globalnog zagrevanja.

O autoru teksta
Nebojša Radivojević (1971)

Završio studije arhitekture u Beogradu i specijalističke studije za lighting design na Univerzitetu Vizmar/Nemačka i Kraljevskom tehničkom univerzitetu (KTH) u Stokholmu/Švedska. Član međunarodne asocijacije profesionalnih dizajnera osvetljenja (PLDA).

Tagovano

Konkurs za video i foto radove namenjen mladima od 15 do 30 godina, koji žele da se uključe u proces reciklaže u Srbiji putem njima najbližeg instrumenta – Interneta

Konkurs za video i foto radove namenjen mladima od 15 do 30 godina, koji žele da se uključe u proces reciklaže u Srbiji putem njima najbližeg instrumenta – Interneta, otvoren je danas na sajtu Zelene inicijative (www.zelenainicijativa.rs), u rubrici Onjaln Reciklarnica. Konkurs je pokrenuo Evropski pokret u Srbiji u sklopu kampanje Zelene inicijative. U okviru konkursa, upotrebom novih tehnologija mladi će moći da ukažu na problem koji uoče u svojoj lokajnoj sredini u Srbiji, u vezi sa upravljanjem otpadom i reciklažom, a istovremeno i kreiraju mrežu koja će im omogućiti da utiču i na njihovo rešavanje. Onjaln Reciklarnica biće i mesto gde će kao autori moći da steknu popularnost i pokažu svoje umeće u kreiranju foto i video sadržaja.

Fotografije i video zapisi koje učesnici konkursa do 31. marta 2012. godine budu slali putem sajta, mogu biti zabeleženi foto-aparatom ili video-kamerom, odnosno mobilnim telefonom, a sadržaji ovih zapisa trebalo bi da se odnose na neku od brojnih vrsta otpada (plastične flaše, kese, konzerve, komunalni, organski, industrijski, elektronski i električni otpad, stare gume, akumulatori, otpadna vozila, itd.) koji narušava stanje životne sredine u njihovoj lokalnoj zajednici.

Za najuspešnije učesnike na konkursu Onlajn Reciklarnice obezbeđene su vredne nagrade, u dve kategorije – foto i video zapisi, u duhu očuvanja životne sredine i promocije zdravog života. Rezultati takmičenja biće objavljeni po zatvaranju konkursa na sajtu Zelene inicijative, a završna svečanost i dodela nagrada biće priređena na otvorenom prostoru po utvrđivanju dobitnika nagrada.

Za detaljnije informacije o samom konkursu, uslovima učešća, načinu registracije kao i kriterijumima za odabir najboljih radova sa konkursa posetite www.zelenainicijativa.rs

Tagovano
PokloniIOtpadSkloni