04. Jun, 2020.
Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe potencijala geotermalne energije u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima…
Pokrajinski sekretarijat nije direktno nadležan za rad gradskih toplana, ali različitim akcijama koordinacije i kompetencije daje snažan doprinos obezbeđivanju efikasnog sistema daljinskog grejanja u APV, kako bi svi građani imali kvalitetno, pouzdano i racionalno grejanje tokom sezone. Studiju "Supstitucija prirodnog…
Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe energije vetra u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje…
Strana 3 od 3
PokloniIOtpadSkloni