20. Oct, 2019.
Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe biogasa u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete…
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine ocenio je potrebu i korisnost da se izuzetno značajna saradnja više učesnika u gasifikaciji Vojvodine uredi kao deo privrednih investicija u finansiranju i funkciji i otklone neki uočeni problemi ekonomsko-pravne prirode. Da bi…
Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe energije sunca u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje…

Budi u toku!

Da biste primali redovna obaveštenja prijavite se na mejling listu.

PokloniIOtpadSkloni