26. May, 2020.
Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe biogasa u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete…
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine ocenio je potrebu i korisnost da se izuzetno značajna saradnja više učesnika u gasifikaciji Vojvodine uredi kao deo privrednih investicija u finansiranju i funkciji i otklone neki uočeni problemi ekonomsko-pravne prirode. Da bi…
Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe energije sunca u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje…
PokloniIOtpadSkloni