20. Jan, 2022.

Studije potencijala geotermalne energije

Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe potencijala geotermalne energije u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete preuzeti i koristiti za potrebe informisanja i razvoja novih projekata.

Studiju "Istraživanje i definisanje geotermalnog potencijala na području opštine Bečej" možete pregledati i preuzeti ovde.

Studiju "Istraživanje i definisanje geotermalnog potencijala na području opštine Inđija" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prilozi:

Rezime SRB

Rezime ENG

Geotermalni atlas Vojvodine

Podaci o bušotinama

Podaci i proračuni

1. Energetski potencijal

2. Analiza konzuma

3. Analiza cena

4. Energetske tehnologije

5. Tehno-ekonomska analiza

6. Ekološki uticaji

7. Zaključak

8. Literatura

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Poslednji put izmenjeno subota, 04 februar 2012 10:31
PokloniIOtpadSkloni