11. Jul, 2020.
Osobenost ovog rečnika je u tome što njegov najveći deo terminaproizilazi iz međunarodnih ugovora i što bi njegovim korišćenjem bilounapređeno stvaranje jedinstvene terminologije na srpskom jeziku, za oblastenergetike. Međunarodni ugovori, kojima se reguliše oblast energetike, biloisključivo ili češće zajedno sa…
Energija sunčevog zračenja je najveći potpuno čist izvor energije koji je čoveku na raspolaganju...
U 2008. godini vetar je postao glavni izvor energije za pogon novoizgrađenih kapacitetaza proizvodnju električne energije u Evropskoj uniji (EU). Instalisana snaga novihvetroelektrana te godine premašila je pojedinačno učešće novih elektrana na klasična gorivai na nuklearni pogon. Zemlje u okruženju…
PokloniIOtpadSkloni