11. Jul, 2020.
Ovaj tekst ima za cilj da ukaže na nedovoljnu iskorišćenost potencijalageotermalne energije u Srbiji i predloži mere za rešavanje ovog problema.Sadašnja energetska strategija Srbije ne tretira geotermalnu energiju kao važan iznačajan resurs koji je nekoliko puta veći od ukupnih rezervi…
GLOBALNI POTENCIJAL SUNČEVE ENERGIJEEnergija zračenja Sunca koja dolazi do zemljine površine, dakle potencijalno iskoristivozračenja Sunca, iznosi oko 1.9 x 108 TWh (190 miliona teravat časova) godišnje. Ta je energijaoko 170 puta veća od energije ukupnih rezervi uglja u svetu i…
Biodizel je definisan Evropskim standardom EN 14214 iz 2003 [2]. U Srbiji jedefinisan 2006. standardom SRPS (JUS) EN 14214 „Goriva za motorna vozila. Metilestrimasnih kiselina (MEMK) za dizel motore, Zahtevi i metode ispitivanja”, (koji je identičanevropskom standardu EN 14214) [3].…
PokloniIOtpadSkloni