04. Jun, 2020.
U našoj biblioteci možete pronaći vodič za lokalne vlasti: Sprovođenje projekata energetske efikasnosti kroz javno-privatno partnerstvo
Srbija ima značajan potencijal u obnovljivim izvorima enrgije koji je, na žalost, još uveknedovoljno iskorišćen. Jedan od razloga za takvu situaciju je nedovoljna investiciona aktivnostu ovom sektoru. Očekuje se da će u narednih nekoliko godina doći do krupnihpomaka u tom…
WWF je objavio svoj novi izveštaj - Usmeravanja Evropske unije na korišćenje 100% obnovljive energije1 koji pokazuje šta bi Evropska unija trebalo da čini do 2030. godine, kako bi u periodu do 2050. godine u potpunosti koristila obnovljive izvore energije.…
PokloniIOtpadSkloni