14. Apr, 2024.

Sat za našu planetu 2016.

Sinoć se u 20.30 sata u Vršcu u domovima, školama, poslovnim zgradama, na znamenitim građevinama i spomenicima širom planete, na jedan sat se isključilo osvetljenje, kao deo akcije "Sat za našu planetu" koju organizuje Svetski fond za prirodu (WWF). A kako je sve to izgledalo pogledajte u prilogu koji smo pripremili.

Dani energetske efikasnosti

Svetski dan energetske efikasnosti obeležen je 5. marta ove godine, a potrebna pažnja posvećena je u nekim osnovnim i srednjim školama vršačke opštine i nakon ovog datuma u okviru redovne nastavne aktivnosti.

Tako je u Hemijsko-medicinskoj školi u Vršcu (16.03.2016.), na inicijativu profesora (Bojan Radeka i Lia Stefan) koji predaju gradivo iz ove oblasti, održana dvočasovna prezentacija učenika u nekoliko grupa i prezentacija udruženja građana „Cefix“ iz Vršca. Učenici su se predstavili sa interesantnim video materijalima o efikasnom korišćenju energije, kao i o alternativnim izvorima energije. Posebnu pažnju su obratili  zaštiti životne sredine, čime su se kroz izložene prezentacije najviše bavili tehničari za zaštitu životne sredine. Pored njih bili su prisutni hemijski laboranti i medicinski tehničari.

Predstavljanje udruženja građana “Cefix” iz Vršca obuhvatilo je kraći presek programske aktivnosti u 2016. godini, koji je izložio Branislav Vila, predsednik udruženja, a projekat o energetskoj efikasnosti predstavio je profesor Hasan Helja sa kraćim filmom i sa osvrtom na stručne članke, objavljene na sajtu: www.cefix.rs , koji se bave uštedama energije.

Konstatovano je da se mora posvetiti daleko veća pažnja uštedama energije i orjentaciji ka alternativnim izvorima, što se u praksi nedovoljno, ili nikako ne koristi. Učenici navedene srednje škole biće delimično uključeni u realizaciju projekata iz ove oblasti koji su aplicirani na nivou Republike i Pokrajine.

 

Na nedavno održanoj godišnjoj Skupštini udruženja „Cefix“ donesena je odluka o uvođenju članarine za sve članove udruženja sa jasnom naznakom (pogledati Odluku) ko sve ne plaća članarinu, a to su: učenici, studenti do navršene 25 godine života, penzioneri stariji od 75 godina i svi nezaposleni.

Ideja o uvođenju članarine odavno postoji, a potekla je od članova koji su bili osnivači udruženja i koji najbolje znaju kroz koje probleme nailazimo prilikom plaćanja poštanskih i drugih troškova, troškova banke, izrade završnog računa, telefonskih usluga za udruženje i osnovnog kancelarijskog materijala. Sredstva od članarine su strogo namenska i služe isključivo za normalan rad udruženja koje nema nikakve posebne dotacije, donacije, niti druga primanja. Pošto nismo politička organizacija i nemamo neke posebne izvore prihoda, a sredstva koja dobijamo od projekata koji su odobreni, ne predviđaju poštanske i druge režijske troškove, plaćanje overe dokumenata pri slanju projekta, koja nisu simbolična. Sredstva od projekata pravdaju se za svaku stavku prema odobrenom budžetu, a njihova dokumentacija je detaljna i uvek u mogućnosti da se stavi na uvid.

Iz navedenih razloga molimo sve članove, koji nas verno podržavaju i koji žele da „Cefix“ i dalje radi i ostvaruje svoju programsku orjentaciju, da uplate predviđenu članarinu i time obezbede dalji normalan rad. Nama nije potrebna samo moralna podrška,  već imamo ozbiljnu nameru da okupimo stručne ljude (inženjere, tehničare, profesore, majstore-inovatore)  iz pojedinih oblasti kojima se bavimo, a to je, pre svega ušteda energije. Pomoć je svaki stručni komentar, članak o iskustvima iz prakse, prikaz inovatorskog rada, aktivna saradnja sa predškolskim i školskim ustanovama, mladim inovatorima i sa građanima koji nešto čine da im život bude udobniji i racionalan po pitanju utroška energije. 

Na kraju recimo da su svi do sada verni članovi udruženja, kao i organizacije koje nas podržavaju, i na druge načine pomagali njegov rad, kroz stvaranje prostornih, tehničkih i drugih uslova za delovanje. Posebno je rađeno na propagandnom materijalu, kao što su plakate, nalepnice, sveske, olovke, podloge za miševe računara, kao i na pomoći kod masovnih manifestacija sa učenicima.

        Redovna godišnja Skupština „Cefix-a“ održana je u Hotelu „Srbija“ u Vršcu 20.02.2016. godine sa standardnim dnevnim redom za ovakva okupljanja, na kojima se uglavnom govori o Izveštaju o radu za prošlu, kao i o Programu rada za tekuću godinu.

Skupštinom je predsedavao Branislav Vila, predsednik udruženja, a nakon podnošenja Izveštaja o radu u raspravu se uključila većina prisutnih sa konstatacijom da je udruženje u prošloj godini od apliciranih sedam projekata realizovalo dva, ali je daleko veća i sadržajnija aktivnost ispoljena u radu sa predškolskom i školskom omladinom, te sa građanima koji su zainteresovani za mere uštede energije, pošto su imali priliku da se uključe u završnu prezentaciju iz ove oblasti. Udruženje je u celini ostvarilo svoju programsku aktivnost, što se može pogledati i na sajtu: www.cefix.rs koji ima zapažen broj pregleda, kako u zemlji, tako i u svetu.

Nešto veću pažnju na godišnjoj Skupštini udruženja „Cefix“ zauzelo je pitanje uvođenja članarine za članove udruženja ( fizička lica ), kao i za pravna lica ( preduzetnici, DOO, mala i srednja preduzeća i kompanije ), sa sledećim obrazloženjem načina plaćanja:

Fizička lica: Plaćaju članarinu na opštoj uplatnici, sa naznakom imena i prezimena i adrese stanovanja, svrha uplate: članarina za 2016. godinu, primalac: Udruženje „Cefix“ Vršac, šifra plaćanja: 189, iznos: 1.200 dinara, račun primaoca: 285-2271040000004-20.

Pravna lica: Članarina se plaća NALOGOM ZA PRENOS, platilac: naziv firme, svrha plaćanja: članarina za 2016. Godinu, primalac: Udurženje “Cefix” Vršac, šifra plaćanja:___, iznos: 3.000 dinara (preduzetnici), 6.000 dinara (DOO, mala i srednja preduzeća), 15.000 dinara KOMPANIJE, račun primaoca: 285-2271040000004-20 .

Članarina se uvodi zbog pokrića osnovnih troškova rada udruženja, plaćanja bankarskih, telefonskih i poštanskih usluga, ali i zbog potpunije evidencije članstva. 

Pored prisustva redovnih članova udruženja, bili su prisutni i gosti iz sličnih udruženja iz Beograda, što predstavlja primer dobre saradnje i razmene iskustva.

Pogledajte kratku TV reportažu projekta "Ilustracijom do lepše životne sredine" koju je "Cefiks" u saradnji sa klincima i klincezama vrtića "Bubamara" pripremio samo za Vas dragi prijatelji !!!

Iako je humanitarna izložba postigla svoj postavljeni cilj, da pored mnoštva od oko 100 dečijih radova, na momenat  skrene pažnju na populaciju građana kojoj stvarno treba pomoć, opravdano se treba zapitati: kakvi smo to ljudi da nezapaženo propustimo ovu manifestaciju koja je organizovana u sali Kulturnog centra Vršac.

Centar za energetsku efikasnost “Cefiks” je uz finansijsku pomoć opštine Vršac i saradnju sa predškolskom ustanovom “Čarolija” iz Vršca, započeo projekat “Ilustracijom do lepše životne sredine”.

Likovna radionica je održana u vrtiću “Bubamara”, a direktno učešće uzelo je 80 mališana koji su crtali na temu zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. Prisutne mališane pozdravio je u ime Cefiksa gospodin Hasan Helja, a likovnu radionice je vodio Sretko Marjanov.

Cilj ove likovne radionice je edukacija dece predškolskog uzrasta i podizanje nivoa njihove svesti o očuvanju prirode, racionalne upotrebe energije...

Narednih dana vaspitači će završiti sa mališanima crteže, koji će sredinom decembra meseca biti predstavljeni na humanitarnoj izložbi koja će biti održana u kulturnom centru. Sav prikupljeni novac sa humanitarne izložbe biće usmeren udruženju “Parakvad” iz Vršca.

Projekat je dodatno zasladila kompanija "Swisslion Takovo" svojim slatkišima, koja je i ovoga puta podržala udruženje "Cefiks" u svom radu.

Centar za energetsku efikasnost "Cefiks" objavio je televizijsku reportažu povodom završetka projekta "Eko bajk taksi". Projekat je realizovan uz finansijsku pomoć Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. TV produkciju uradio je ClickMan design studio. Proizvodnja udruženje "Cefiks", novembar 2014.

EKO BAJK TAKSI

Pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Centar za energetsku efikasnost “Cefix“ počeo je sa realizacijom projekta „Eko bajk taksi“. Cilj projekta je jačanje svesti o značaju zaštite i očuvanja životne sredine, učešće javnosti, ušteda energije, poboljšanje eko turističke ponude, direktno zapošljavanje mladih do 30 godina starosti. Projekat je vredan 170 hiljada dinara, od čega 120 hiljada dinara finansira Pokrajinski sekretarijat, a „Cefiks“ učestvuje sa 50 hiljada dinara sopstvenih sredstava.

Izrada tricikla poverena je firmi „Gojković bike“ iz Požege, a pored same izrade tricikla, planirana je promocija ovakve vrste prevoza, podela flajera, kao i izrada promotivnog filma projekta. Sama kampanja i projektne aktivnosti se sastoje od organizovanja javnog prevoza triciklom od strane angažovanih projektnih partnera uglavnom volontera, a u kasnijem periodu i nezaposlenih osoba kojima bi uslužna vožnja mogla biti izvor prihoda.

Ovaj projekat Pokrajinskog sekretarijata i sam tricikl poslužiće kao pilot projekat i na osnovu njega će se pisati veći i obimniji projekat, uz izradu punog poslovnog plana o pokretanju vlastitog biznisa u ekološkom turizmu, odnosno samozapošljavanje.

Udruženje Centar za energetsku efikasnost "Cefix" održao je u vanrednu izbornu skupštinu, na kojoj su izabrani novi članovi upravnog i nadzornog odbora. Na skupštini je izabran i novi predsednik udruženja. Za članove upravnog odbora izabrani su Branislav Vila, Hasan Helja i Adrian Manču. Za članove nadzornog odbora izabrani su Marinel Cuculj, Ivan Stojanović i Stevan Petrov. Za predsednika i zakonskog zastupnika udruženja "Cefiks" jednoglasno je izabran Branislav Vila. Mandat novog rukovodstva je četiri godine.

Strana 1 od 2
PokloniIOtpadSkloni