06. Oct, 2022.
Branislav Vila

Branislav Vila

Montaža, montaža, montaža! Ceo život je jedna velika montaža :)

Nakon mesec dana rada uspešno je završeno snimanje svih planiranih epizoda republičkog projekta pod nazivom „Zaboravljene dečje igre“. U igrama je učestvovalo 133 učenika iz 10 osnovnih škola opštine Vršac i ŠOS „Jelena Varjaški“ Vršac, 14 nastavnika i 5 članova projektnog tima. Svi učesnici, sa kojima je prethodno dogovorena pripremna aktivnost, su se krajnje odgovorno odnosili prema projektu i dogovorenim zadacima, čime su na najbolji mogući način, svojom aktivnošću, prezentovali njihovu školu. Odabrani nastavnici i učitelji od strane škole su napravili kvalitetne pripreme po kojima se odvijala dogovorena igra i uspešno su sarađivali sa animatorom igara i ostalim članovima projektnog tima.

Pored odobrenih sredstava od strane Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije, pomoć je pružila i kompanija Swiisslion Takovo – Vršac sa njihovim proizvodima, kojoj se i ovim putem zahvaljujemo. Svim učesnicima igara date su na poklon majice sa logom igara kojom se promoviše sport u prirodi i zdravlje deteta.

Nakon montaže emisija, biće urađeni DVD sa prikazom celog serijala igara koji će se emitovati krajem kalendarske godine na 8 regionalnih TV centara i tri Internet portala.

AVP „Vila“ Vršac, zajedno sa projektnim timom, zahvaljuje se na saradnji i učešću učenika i nastavnika osnovnih škola u otežanim uslovima izvođenja nastave zbog mogućih rizika od pandemije virusa. Sve to cenimo kao veliko razumevanje uloge prosvetnih radnika koji su, pored redovnih radnih obaveza, izašli u susret da pomognu u ovom projektu.

Snimanje emisija republičkog projekta pod nazivom „Zaboravljene dečje igre“ počinje 20. septembra, a završava se 20. oktobra 2021. godine. Pre toga urađene su detaljne pripreme sa predstavnicima svih osnovnih škola grada Vršca, tako da je planirano da se snimanje različitih dečjih igara izvede na 11 lokacija, uglavnom u prirodnom ambijentu, uz pomoć nastavnika i članova projektnog tima. 

Dogovoreno je da neposredne pripremne aktivnosti urade učitelji razredne nastave u četvrtom razredu sa odabranim brojem učenika, što zavisi od prirode igara. Odabrane su popularne dečje igre sa ciljem da se i na ovaj način učenici izvedu u prirodu sa što više druženja i učenja kroz igru i zabavu. Svakom učesniku i njihovom učitelju daje se na poklon majica sa odštampanim logom igara ( „Zaboravljene dečje igre“ ), a kao sponzor ovog zanimljivog projekta je, kao uvek do sada, kada se radi o deci, “Swisslion” Vršac sa odabranim proizvodima iz njihovog proizvodnog programa. Zahvaljujemo se kompaniji „Swisslion - Takovo” na dugogodišnjoj podršci.

Igre počinju u Osnovnoj školi „Olga Petrov Radišić“, a završavaju se u školi „Vuk Karadžić“, nakon čega sledi jednomesečna montaža pribavljenog audio-video materijala i njegovo pakovanje u digitalni zapis sa 11 emisija u trajanju od 10 – 12 minuta. Javno publikovanje planirano je na osam regionalnih TV centara u Srbiji i na tri Internet portala. Premijerno emitovanje planirano je na kraju kalendarske godine, a sve igre će biti zabeležene kao vredan AV materijal na DVD koji se dostavlja svim školama.

Nosilac projekta je AVP „Vila“ Vršac sa pet članova projektnog tima , 125 učenika, među kojima su i učenici ŠOSO „Jelena Varjaški“ Vršac sa najviše učesnika. Posebno pripremljene časove izvodi 12 nastavnika koje su odabrale škole, učesnice projekta koji je odobren rešenjem Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije, broj: 401-01-277/2011-04 od 05.05.2021. godine. Urađeni filmovi, kao obrazovno-zabavni sadržaj, će biti prilagođeni deci i odraslima sa posebnim potrebama, tako što će biti titlovani na srpski jezik, a veoma izgledno za jednu školu i na rumunskom jeziku.

U svakoj igri će biti evocirana uspomena jednog starijeg sugrađanina koji će izvršiti komparaciju dečjih igara nekada i danas, kada su savremene tehnologije dovele do drastičnih promena u načinu života i ponašanja dece. O dečjim igrama će u kontinuitetu, kroz sve snimljene emisije, govoriti i etnolog Gradskog muzeja Vršac, što projektu daje poseban naučno-istraživački značaj i kvalifikaciju.

3e vesti 10

  • jan 11, 2021
  • Objavljeno u Novosti

TESLINA VIZIJA INTERNETA

Savremene komunikacione tehnologije zasnovane su na primeni patenata Nikole Tesle, najvećeg svetskog i srpskog naučnika, rođenog 10. jula 1856. Njegov čuveni Vordenklif toranj i laboratorija na Long Ajlendu, sagrađeni, ali i uništeni, početkom 20. veka, trebalo je da budu začetak nečega što bi moglo da se nazove „analogni Internet“...

RADIJATORI I OSTALA GREJNA TELA

Aluminijumski radijatori su člankasta grejna tela od livene aluminijumske legure. Otporni su na koroziju i izdržljivi na visoke pritiske. Mala specifična težina aluminijuma omogućava lako i precizno izvođenje pri montaži. Široka paleta dimenzija i jednostavno kombinovanje elemenata omogućavaju idealno rešenje za svaki ambijenat, dok odavanje visoke toplotne energije omogućuje korišćenje i u manjim prostorijama...