07. Dec, 2022.

ENERGETSKA VREDNOST PRIRODNOG GASA

Objavljeno u Zanimljivosti
Pročitano 961 puta
Ocenite ovaj članak
(6 glasova)

Obračun utroška prirodnog gasa u kWh, umesto u m3, ili narodski rečeno u kubicima, je prelazak na izvedenu fizičku veličinu ( jedinicu ) međunarodnog ( SI ) sistema koji je u svetu već odavno zaživeo, ali se kod nas još uvek upotrebljavaju neke stare jedinice. Šta je ustvari kWh? To je energetska vrednost gasa za količinu utrošene toplote. Pošto su rad i količina toplote identične fizičke veličine ( A = Q ), a one su jednake proizvodu snage i vremena vršenja rada, odnosno A = Q i Q = P*t. Odatle je rad izražen izvedenom jedinicom, J = W * s, što ustvari predstavlja džul sa oznakom  J, kao jedinica za izvršeni rad, ili za količinu utrošene toplote. Jedan kWh iznosi: 1 kWh = 1000W * 3.600 s, odnosno 3.600.000 J, ili 3,6 MJ.

Od prvog oktobra 2022. godine na računima za utrošeni gas dobijaćemo drugačije obračune. Na njima više neće pisati broj utrošenih kubika, već kilovat časova ( kWh ). Iako iz Srbijagasa uveravaju da nas ova promena neće "udariti po džepu", svaki potrošač bi hteo da zna po kojoj računici će se kubici pretvoriti u kilovat časove i koliko će to da nas košta. Kako sada stvari stoje, od kubika gasa će se dobijati nešto više kilovat časova toplote nego što piše na web stranicama.

 Ako uporedimo odnos kWh i kubne metre ( kubike ) prirodnog gasa, odnosno korisnu masu drugih energenata, to izgleda ovako:

Propan-butan, 1 kg = 12,8 kWh, zemni gas, 1 m3 = 10 kWh, lož ulje, 1 l = 10 kWh, ugalj, 1 kg = 9,9 kWh, drva, 1 kg = 5,5 kWh. 1 kg propan-butan gasa zamenjuje: 3 – 6 kg drva, 1,5 – 2 kg uglja, 1,12 l lož ulja,12,8 kW električne energije ( Izvor * ).

Stručnjak za energetsku efikasnost Slobodan Jerotić ističe da prelazak sa naplate prema kubnom metru na naplatu prema kilovat satu   ne bi smeo da promeni, odnosno uveća troškove domaćinstva, jer se suštinski potrošnja gasa ne menja. Zvanični podaci sa sajta JKP Drugi oktobar” Vršac potvrđuju njegovu argumentaciju, jer je cena gasa za kupce na javnom snadbevanju razvrstana po tarifama u din/kWh: “energent” za male potrošače 3,64 din/kWh, vanvršni potrošači - K1 3,37 din/kWh, ravnomerna i neravnomerna potrošnja -  K1 3,37 din/kWh ( Izvor *** ).

Slobodan Jerotić između ostalog, ističe: „Možemo da smatramo da je podatak o toplotnoj moći gasa od 9,24 kWh/m3 do 9,30 kWh/m3 tačan i da u tim granicama treba da bude i osnovica za obračun po novom modelu koji stupa na snagu 1. oktobra ove godine“ ( Izvor ** ).

Međutim, Agencija za energetiku već je usvojila Odluku o izmenama i dopunama metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, u kojoj se navodi da će se postojeći tarifni elementi izraženi u kubnim metrima deliti brojem 10,26. Ovo praktično, znači da država računa da kubik gasa oslobađa veću toplotnu moć onu od 10,26 kilovat časova. To dalje znači da će nam na računima za svaki utrošeni kubik gasa pisati 10,26 kilovat časova, a ne 9,3 kilovat časova, ili 9,5 kilovat časova, koliko i sami distributeri gasa navode na svojim sajtovima.

Ipak, računi ne bi trebalo da budu veći, jer i sam Srbijagas na svom sajtu navodi da će cena od oktobra za kilovat čas gasa biti niža  3,42 dinara. Ta cena odgovara toplotnoj moći od 10,26 kilovat časova, dok bi cena koja odgovara toplotnoj moći od 9,5 kilovat časova bila 3,67 dinara.

Na kraju, ostaje nam da se uverimo kakvi će biti računi za polovinu prvog meseca grejne sezone, jer provereni podaci govore da ne bi trebalo biti velikog povećanja, mada dobri poznavaoci prognoziraju, a zvanično je potvrđeno, da će realna cena gasa  i električne struje biti veća do devet procenata, što za prosečno domaćinstvo iznosi do 1.000 dinara, što ipak zavisi od potrošnje. To je relativno visoka stavka za domaćinstva sa niskim primanjima, mada je cena i ostalih energenata drastično porasla.

Izvori podataka:
https://gilegas.com/saveti/energetska-vrednost-plina
( * )
https://www.calculat.org/rs/energija/potrosnja-gasa.html
( ** )
https://oktobar.co.rs/obavestenje-3-18-08-2022/
( *** ).

 

Hasan Helja


Čovek je biće prakse!

Adresa sajta www.cefix.rs
PokloniIOtpadSkloni