22. Feb, 2020.

ISPRAVLJAČ U KOMBINACIJI SA REGULATOROM NAPONA

Objavljeno u Zanimljivosti
Pročitano 1035 puta
Ocenite ovaj članak
(12 glasova)

U nedavno objavljenom članku na ovom portalu („Koliko imamo sluha za inovatorski rad“) izložio sam zanimljivu ideju Slavka Radosavljevića, doktora energetske elektronike o konstrukciji ispravljača bez transformatora uz mogućnost promene napona u širem opsegu vrednosti. U konkretnom slučaju radilo se o demo-verziji koju sam detaljno ispitao pod različitim opterećenjima i specifičnim zahtevima radnog napona uređaja čija principijelna shema izgleda ovako:

ispravljac sema 

Kako je na shemi prikazano ispravljač radi bez transformatora tako što se pre ulaza na Grec-spoj ugrađuje opisani regulator napona koji je u serijskoj vezi. Da bi se na krajevima regulatora dobio traženi napon neophodno je postaviti opterećenje (sijalica veće snage, ili žičani otpornik), nakon čega se dobiveni, potenciometrom regulisani napon vodi na ulaz Grec-spoja. Posle ispravljanja napona, koji dolazi sa regulatora, namerno su izbegnuti elektrolitički kondenzatori, pošto oni dovode do skoka napona na vrednosti (preko 230 V) koje su opasne po život. Takav nefiltrirani jednosmerni napon može dobro poslužiti za brzo punjenje akumulatorskih baterija uz potrebno precizno dimenzionisanje-ograničenje napona i struje punjenja. Najbolje je da se umesto klasičnog promenljivog potenciometra ( 50 K - 100 K ) upotrebi stepenasti potenciometar sa različitim ( rastućim, ili opadajućim vrednostima otpornosti ). U tom slučaju dobijamo precizniju i određeniju regulaciju željenog napona. Ovakav elektronski sklop može dati vrednosti  jednosmerne struje preko 10 A, što sve zavisi od osetljivosti i snage triaka, Grec-spoja i od debljine i dužine provodnika.

Posle ovog uspešnog eksperimenta probao sam sa regulatorom napona i kod transformatorske varijante ispravljača tako što sam naizmenični napon menjao u primaru transformatora, pri čemu sam u sekundaru dobio različite vrednosti napona, te širu mogućnost regulacije napona i struje punjenja akumulatora u odnosu na klasičan spoj ispravljača. Ovde se mogu odabrati vrednosti napona upotrebom fiksnih otpornika umesto potenciometra, što sve zavisi od namene ispravljača. Obično su potrebni naponi za punjenje Acu baterija od 6 V, 12 V i 24 V. Napon punjenja treba da bude nešto veći (7,2 V, 14,5 V i 27 V), a najbolje je pogledati na samoj Acu bateriji koje su vrednosti dozvoljenog napona i struje punjenja, jer te vrednosti diktira vrsta akumulatora, njegov unutrašnji otpor, kao i hemijske osobine elektrolita koji koristi u akumulatoru.

Mereni naponi na odabranim mestima ( tačkama ) uređaja ( pogledati slike dva napravljena uređaja ) sa spoljašnjim opterećenjem, sijalicom snage 25 W na izlazu regulatora napona iznose:

  • Napon na izlazu regulatora naizmenične struje: 14 – 82 V,  moguća korekcija,
  • Napon na izlazu Grec-spoja ( između plus i minus priključka ): 15 - 85 V ,
  • Napon imeđu mase i plus pola Grec-spoja: +12,4 V,
  • Napon između mase i minus pola Grec-spoja: -14,7 V,
  • Napon između mase i jednog pola izlaza regulatora 66 V,
  • Napon između mase i drugog pola izlaza regulatora 0 V.

Navedene vrednosti napona mogu se menjati, što zavisi od položaja preklopnika koji ima različite vrednosti otpora. U opisanom uređaju sa slika izabran je preklopnik od 20 položaja što pruža mogućnost velikog izbora željenog napona za različite namene.

Za sve eksperimente ove vrste potrebna je velika preciznost i opreznost zbog moguće pojave visokog napona, posebno u konstrukciji bez transformatora, koji se može izbeći pravilnim prespajanjem „faza na fazu“, “nula na nulu”, čija je indikacija  u konkretnom slučaju rešena pomoću LED - diode koja se spaja preko otpora od 10 K na uzemljenje - GND. U tom slučaju dioda će da svetli, a na kontaktima izlaza Grec-spoja neće doći do pojave visokog napona. Ukoliko dioda ne svetli samo treba okrenuti mrežni utikač sa 230 V u drugi položaj. Pored ove sigurnosne mere najbolje je uređaj spakovati u plastičnu, ili metalnu kutiju uz napomenu da se kućište metalne kutije obavezno vezuje za uzemljenje ( žuto-zeleni provodnik ). Opisano opterećenje veće snage na izlazu regulatora najbolje je smestiti u kutiju uređaja uz potrebne mere zaštite od eventualnog grejanja jer se radi o jakim strujama i o naponima koji mogu biti opasni po život.

Opisani uređaj još je u fazi ispitivanja, merenja i dogradnje, te zbog toga skrećemo pažnju da se kao takav može koristiti samo kod boljih poznavaoca elektrotehnike i ljubitelja elektronike kojima je potreban širi izbor napona i jačine struje pri različitim eksperimentima. Posebna je priča kako takva struja izgleda na osciloskopu i koje su prednosti pulsirajuće jednosmerne struje za punjenje akumulatora, gde je zanimljiva iskustva i praktična rešenja nedavno izneo pomenuti inovator i pronalazač, doktor Slavko Radosavljević, koji se nedavno vratio iz NR Kine gde je veoma uspešno demonstrirao njegove brze punjače akumulatora. Namera nam je da njegova iskustva, projekte i ideje, koje okupiraju domaću i svetsku javnost, uskoro publikujemo na ovom sajtu sa posebnim osvrtom na izume koje je zaštitio kao patente. Njegova volja za radom i stvaranjem na polju nauke i tehnike mogu poslužiti kao primer da se do željenog uspeha može doći samo radom i upornošću. Poželevši mu sve najbolje u Novoj godini ubeđeni smo se da će njegova otkrića privući potrebnu pažnju sveta.

Hasan Helja


Čovek je biće prakse!

Adresa sajta www.cefix.rs
PokloniIOtpadSkloni