04. Jun, 2020.
Ovde možete preuzeti direktive Evropske Unije. Zakonska regulativa: Priručnik o procedurama Evropske Komisije za ugovaranja energetskih aktivnosti možete pregledati i preuzeti ovde. Pregled o EU fondovima možete pregledati i preuzeti ovde. Specijalni dodatak o energetskoj potrošnji u zgradama možete pregledati…
Usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa trendovima energetske efikasnosti. Zakoni i regulativa: Zakon o energetici možete pregledati i preuzeti ovde. Zakon o stranim ulaganjima možete pregledati i preuzeti ovde. Zakon o koncesijama možete pregledati i preuzeti ovde. Zakon o izmenama i dopunama…
Strana 3 od 3
PokloniIOtpadSkloni