11. Aug, 2022.
Branislav Vila

Branislav Vila

Montaža, montaža, montaža! Ceo život je jedna velika montaža :)

Ministarstvo zaštite životne sredine tokom 2021. godine pokrenulo je veliku akciju čišćenja divljih deponija širom Srbije. Na radost svih nas ova akcija nastavlja se i ove godine, tako da sve lokalne samouprave Ministarstvu mogu da dostave prijavu sa podacima o divljim deponijama i njihovim lokacijama na njihovoj teritoriji.

Prijave mogu podneti one lokalne samouprave koje će poslove čišćenja deponije i odvoženja nelegalno odloženog otpada vršiti u saradnji sa lokalnim komunalnim preduzećem i koje imaju zaključen ugovor o saradnji sa operaterom deponije na koju će se vršiti odlaganje nelegalno odloženog otpada sa njihove teritorije.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva za zaštitu životne sredine potrebno je dostaviti maksimalno pet fotografija lokacije na kojoj se nalazi divlja deponija iz kojih se može utvrditi količina otpada.

LINK ZA DOWNLOAD APLIKACIJE

Izvor: energetskiportal.rs

U Korisničkom servisu, u gornjem meniju, možete pogledati ono što vas interesuje kao kupca električne energije. U zavisnosti od toga da li ste kupac iz kategorije domaćinstvo ili privreda, birajte servise namenjene vama. Ako ste kupac  iz kategorije domaćinstvo, pored servisnih informacija koje se odnose na usluge vaše Elektrovojvodine, možete postati naš novi kupac,  a ako ste postojeći kupac vama su namenjeni servisi kao što su prijava kvara, prijava stanja, registracija za korišćenje SMS i E-Mail servisa, kao i mogućnost prijave neovlašćene potrošnje. Ukoliko ste kupac iz kategorije privreda, imate mogućnost korišćenja uvida u Tarifni sistema za obračun električne energije za tarifne kupce.

UVID U RAČUN ZA DOMAĆINSTVA

UVID U RAČUN ZA PRIVREDU

U Srbiji su obnovljivi izvori energije činili 30,7 odsto bruto potrošnje električne energije 2020. godine, objavila je evropska agencija za statistiku Eurostat. Udeo energije dobijene iz obnovljivih izvora bio je pribilžno isti kao i godinu dana ranije, a u odnosu na 2004. godinu povećan je za 12 odsto. Albanija 100 odsto bruto potrošnje energije dobija iz obnovljivih izvora, Crna Gora 61,5 odsto, a Severna Makedonija 23,5 odsto, što je manje nego prethodne tri godine. Norveška i Island su proizveli više električne energije iz obnovljivih izvora nego što je bila njihova ukupna potrošnja (113,8 odsto i 102,7 odsto). Obnovljivi izvori energije činili su 37 odsto bruto potrošnje električne energije u EU 2020. godine, u odnosu na 34 odsto koliko je bilo godinu dana ranije. Energija vetra je činila 36 odsto ukupne električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora, a hidroenergija 33 odsto. Preostala trećina električne energije dolazila je iz solarne energije (14 odsto), čvrstih biogoriva (8 odsto) i drugih obnovljivih izvora (8 odsto).

Izvor: energetskiportal.rs

PokloniIOtpadSkloni