30. Nov, 2021.

Pametno upravljanje komunalnom energetikom - pametan grad

Objavljeno u Dešavanja
Pročitano 1596 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Treći CEDEF Samit energetskih menadžera Srbije okupio je više od 200 učesnika i tom prilikom je predstavljeno 33 projekta iz lokalnih samouprava širom Srbije u domenu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Umrežavanje lokalnih samouprava, proizvođača savremenih tehnologija i finansijera bio je jedan od ciljeva CEDEF Samita kako bi se ostvarile višestruke koristi za stanovništvo i velike uštede na nivou gradova i opština Srbije poput: Beograda, Uba, Arilja, Leskovac, Ivanjice, Lazarevca, Tutina, Užice, Knića, Batočine, Sjenice, Titela, Pančeva, Šida i mnogih drugih. Predstavljeni su projekti poput instalacije centralne gradske toplane u Arilju koja će snadbevati potrošače 8 javnih ustanova užeg gradskog jezgra, zatim projekat upotrebe podzemnih voda za zagrevanje vrtića u Kotežu. Lazarevac je predstavio projekat grejanja sela Veliki Crljeni otpadnom toplotom iz TE Kolubara. Solarno grejanje sanitarne tople vode za bazen u naselju Carina u Užicu je još jedan od velikog broja projekata koji je bio prezentovan na skupu.

Predsednik UO CEDEF-a Jovanka Arsić Karišić je rekla da ovaj skup imao za cilj da ukaže na značaj pametnog upravljanja energetikom, predstavi savremene tehnologije u domenu javne rasvete, komunalnog otpada, sistema praćenja i kontrole i njihovu primenu, da ukaže na mogućnosti efikasnijeg i inteligentnijeg korišćenja resursa kako bi se ostvarile uštede, unapredio kvalitet života građana i očuvala životna sredina u cilju stvaranja inteligentnih gradova, kao i da stavi u fokus ekonomske i socijalne efekte primene novih tehnologija u gradovima. “Pametno upravljati gradom znači primeniti sve dostupne savremene tehnologije u cilju uštede i kvalitetnijeg života građana. Energetski menadžeri lokalnih samouprava imaju važnu ulogu u tome i njihov značaj u upravljanju komunalnom energetikom je sve veći. CEDEF je još 2011. godine osnovao Mrežu energetskih menadžera Srbije MEMS sa ciljem da omogući merljivo povećanje znanja, veština i kvaliteta rada energetskih menadžera, kao i njihove efikasnosti kroz mrežu čvršćih odnosa. Formiranjem MEMSa u fokus je stavljeno proširivanje opsega i dubine uticaja energetskih menadžera i njihovo promovisanje kod donosilaca odluka i u široj javnosti”, istakla je Arsić Karišić.

Gradovi troše 75% proizvedene energije i emituju 80% CO2 na globalnom nivou. Uloga gradova postaje sve složenija zbog rasta populacije, njihovog uticaja na klimatske promene i potrebe za povećanjem energetske sigurnosti. Danas u njima živi polovina svetske populacije, a predviđa se da će do 2050. godine čak 3/4 svetskog stanovništva živeti u gradovima. Zbog toga je neophodno mudro upravljati gradovima kako bi efektivnije funkcionisali i osigurali svoj održiv razvoj.

Darko Glišić, predsednik opštine Ub je otvarajući skup istakao da je velika čast što je upravo opština Ub domaćin jednog ovako značajnog skupa, kao i da je zadovoljstvo biti partner CEDEFa u cilju dostizanja energetski efikasnih gradova i opština Srbije.

Aleksandar Puljević, savetnik u Odseku za energetsku efikasnost u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije je podsetio da je Skupština Srbije usvojila u martu ove godine Zakon o efikasnom korišćenju energije koji bi trebalo u potpunosti da se primenjuje od januara 2015. godine. Zakon, između ostalog, uvodi mehanizme sistema energetskog menadžmenta, energetskih pregleda, označavanja nivoa energetske efikasnosti, minimalnih zahteva za proizvodnju koji utiču na potrošnju energije i dr. Puljević je rekao da se Zakon odnosi i na sve lokalne samouprave sa više od 20.000 stanovnika koji su dužne da podnesu Program unapređenja energetske efikasnosti kao i da odrede ciljeve unapređenja energetske efikasnisti. On je naglasio da Zakon predviđa i osnivanje Budžetskog fonda za energetsku efikasnost a koji bi trebalo da počne sa radom početkom 2014. godine. Do kraja decembra je predviđeno da bude završen Program i Pravilnik finansijskih aktivnosti. Za Budžetski fond je opredeljeno 400 miliona dinara za finansiranje projekata EE, a očekuje se još sredstva iz donacija, a koje će biti prevashodno namenjene domaćinstvima i javnom sektoru. Takođe, prema njegovim rečima, ona fizička i pravna lica koja primenjuju tehnologije energetske efikasnosti imaće poreske, carinske i druge olakšice. Puljević je rekao će sistem energetskog menadžmenta obuhvatiti oko 70% potrošnje primarne energije, s obzirom na to da su obveznici sistema industrijski kapaciteti, trgovinski objekti, javni sektor i lokalne samouprave koji imaju više od 20.000 stanovnika.

Branislav Vila

Montaža, montaža, montaža! Ceo život je jedna velika montaža :)

Adresa sajta www.vila.rs
PokloniIOtpadSkloni