27. May, 2020.

Javna debata: UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF i Privredna komora Srbije, PKS, pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS, Ministarstva građevinarstva i urbanizma i Pokrajnskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine APV, organizuje šest konferencija - javnih debata na temu upravljanja komunalnim i industrijskim otpadom u Republici Srbiji, od 17. decembra 2013. do 5. juna 2014. godine.

Prva konferencija – javna debata: UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI - kojim putem ide Srbija je prva u nizu debata koja će biti održana do 5. juna 2014. godine.

Registracija je bez kotizacije, ali vas molimo da se prijavite ovde.

Organizovanje sesija na temu KOMUNALNOG I INDUSTRIJSKOG OTPADA ima za cilj klastersko povezivanje svih relevantnih stejkholdera kako bi se obezbedilo tržišno, konkurentno i ekonomski isplativo poslovanje u Srbiji i regionu. Upravljanje otpadom je delatnost od opšteg interesa. Srbiji je potrebna nova doktrina u upravljanju komunalnim i industrijskim otpadom, održiv i efikasan sistem, koji je dostupan socijalno - ekonomskom ambijentu društva, a u isto vreme predvidiv, štedljiv i teritorijalno kontrolisan za nacionalne resurse.

Cilj konferencija – javnih debata je da se kao održiva zajednica dogovorimo o:

    obaveznoj primarnoj selekciji komunalnog otpada do kraja 2014.
    najboljim tehnologijama u tretmanu komunalnog i industrijskog otpada i zastupljenosti
    domaće opreme
    transformaciji JKP
    kontrolisanom upravljanju investicijama u reciklažnoj industriji (Srbija kao centar
    reciklažne industrije regiona Zapadnog Balkana)
    upravljanju opasnim otpadom koji se generiše na teritoriji Srbije
    ulozi civilnog sektora
    doprinosu adekvatnog upravljanja otpadom u rešavanju problema siromaštva i
    zapošljavanja u Srbiji.

Procenjuje da će rezerve uglja koje Srbija poseduje biti istrošene u periodu od 2030. do 2050. godine, a da se u narednih 20 godina očekuje znatan rast potrošnje električne energije, od preko 60%. Stoga Srbija mora da nađe alternativne izvore snabdevanja energijom. Na teritoriji Srbije se proizvede oko 2,5 miliona tona komunalnog otpada tokom godine, čiji je energetski potencijal jednak vrednosti proizvedene električne energije od 2 milijarde evra. Takođe, iskorišćavanje komunalnog otpada za toplotnu i električnu energiju može da smanji ukupnu emisiju gasova sa efektom staklene bašte u Srbiji. Na teritoriji grada Beograda dnevno se proizvede preko 1800 tona komunalnog otpada, odnosno svaki stanovnik glavnog rada u proseku produkuje 1.14 kilograma dnevno ovog potencijalnog izvora energije.

Teme konferencija - javnih debata:

1. UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI – kojim putem ide Srbija, 17. decembar 2013, Beograd

2. UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI – tokovi otpada i nova upotrebna vrednost, februar 2014, Beograd

3. TEHNOLOGIJA I OPREMA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM – po meri Srbije, mart 2014, Beograd

4. TRANSFORMACIJA JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA – samoodrživa ekonomija, april 2014, Beograd

5. ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA U REPUBLICI SRBIJI – bauk koji kruži Srbijom, maj 2014, Beograd

6. ZELENA INDUSTRIJA SRBIJE – šansa za budućnost, 5. jun 2014, Beograd

Po završetku ciklusa od šest sesija, decembar 2013 - jun 2014. u saradnji sa Privrednom komorom Srbije biće objavljen Vodič: “PREPORUKE ZA ZELENU SRBIJU”, a pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Ministarstva građevinarstva i urbanizma.

PokloniIOtpadSkloni