25. Jan, 2022.

U svakoj ekipi se izabere jedan igrač i vežu mu se oči maramom tako da ništa ne vidi. Zatim ga ostali lagano zavrte oko sopstvene ose, da malo izgubi osećaj za orjentaciju u prostoru.Dok igrača vrte ostatak ekipe peva : „ Vodim baku na pazar , da je prodam za dinar , idi bako kuda znaš, meni više ne trebaš“. Igrači stanu oko nje, da je dozivaju imenom, gurkaju, a kada „baka“ krene prema drugoj deci, oni treba da se sklanjaju od nje. Ako „ baka“ uhvati nekog, ona treba da pogodi koga je uhvatila, ne skidajući pri tom povez sa očiju.Ima pravo da opipa lice i telo rukama i rečima da „izvuče“ koju reč od ostalih đaka. Ako pogodi kog je uhvatila, ta osoba je „ ćorava baka“ .

Domaćin emisije OŠ “Mladost” Vršac. Učesnici: Viktor Vlah, Balša Ivanović, Vojin Vitomirović, Luka Aćimovic, Luka Janković, Selena Pitik, Klara Radičević, Hana Vujić, Nina Milenković, Anja Bakić.

Audio video produkcija „Vila“ sa ponosom Vam predstavlja novi televizijski obrazovni serijal pod nazivom „Zaboravljene dečje igre“. Projekat se realizuje uz finansijsku pomoć Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.

Serijal “Zaboravljene dečje igre” se od danas emituje u osam TV centara i na tri Internet portala. Autor serijala je profesor Hasan Helja, a kroz 11 emisija nas vodi Sretko Marjanov kao voditelj-animator.

Projekat se bavi temom zaboravljenih dečjih igara kojima se razvija sportsko-takmičarski duh, a boravak u prirodi je najbolji mogući način da se deca odvoje od zatvorenog prostora, kompjutera, televizije i mobilnih telefona. U igri dete nalazi mogućnost za razvoj svojih čula, interesovanja i odgovore na mnoga pitanja. Kroz igru se može uticati na razvoj bitnih osobina deteta, na razvoj onih kvaliteta koji su društveno poželjni. Ovo je posebno značajno posle dužeg perioda trajanja koronavirusa koji je promenio način života, što može ostaviti trajne posledice na decu koja sve manje borave u prirodi.

Cilj projekta je da se ožive sadržaji zaboravljenih dečjih igara. Podsećanje na stare običajne dečije igre ima za cilj vraćanje dece prirodi, druženju, socijalizaciji, stvaranju pozitivnih emocija i boljoj komunikaciji među decom, boljoj prostornoj orijentaciji, boljoj motorici fizičkoj aktivnosti, a što sve zajedno doprinosi zdravlju i razvoju dece i usrećuje ih.

U igrama je učestvovalo 133 učenika iz 10 osnovnih škola Grada Vršca i naseljenih mesta, kao i SOŠO „Jelena Varjaški“ Vršac. Aktivno učešće u realizaciji tv emisija je uzelo i 14 nastavnika.

Pored odobrenih sredstava od strane Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije, pomoć je pružila i kompanija Svislajn Takovo sa njihovim slatkim i slanim proizvodima, kojoj se i ovim putem zahvaljujemo.

AVP „Vila“ Vršac, zajedno sa projektnim timom, zahvaljuje se na saradnji i učešću učenika i nastavnika osnovnih škola u otežanim uslovima izvođenja nastave zbog mogućih rizika od pandemije virusa. Sve to cenimo kao veliko razumevanje uloge prosvetnih radnika koji su, pored redovnih radnih obaveza, izašli u susret da pomognu u ovom projektu.

 

Nakon mesec dana rada uspešno je završeno snimanje svih planiranih epizoda republičkog projekta pod nazivom „Zaboravljene dečje igre“. U igrama je učestvovalo 133 učenika iz 10 osnovnih škola opštine Vršac i ŠOS „Jelena Varjaški“ Vršac, 14 nastavnika i 5 članova projektnog tima. Svi učesnici, sa kojima je prethodno dogovorena pripremna aktivnost, su se krajnje odgovorno odnosili prema projektu i dogovorenim zadacima, čime su na najbolji mogući način, svojom aktivnošću, prezentovali njihovu školu. Odabrani nastavnici i učitelji od strane škole su napravili kvalitetne pripreme po kojima se odvijala dogovorena igra i uspešno su sarađivali sa animatorom igara i ostalim članovima projektnog tima.

Pored odobrenih sredstava od strane Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije, pomoć je pružila i kompanija Swiisslion Takovo – Vršac sa njihovim proizvodima, kojoj se i ovim putem zahvaljujemo. Svim učesnicima igara date su na poklon majice sa logom igara kojom se promoviše sport u prirodi i zdravlje deteta.

Nakon montaže emisija, biće urađeni DVD sa prikazom celog serijala igara koji će se emitovati krajem kalendarske godine na 8 regionalnih TV centara i tri Internet portala.

AVP „Vila“ Vršac, zajedno sa projektnim timom, zahvaljuje se na saradnji i učešću učenika i nastavnika osnovnih škola u otežanim uslovima izvođenja nastave zbog mogućih rizika od pandemije virusa. Sve to cenimo kao veliko razumevanje uloge prosvetnih radnika koji su, pored redovnih radnih obaveza, izašli u susret da pomognu u ovom projektu.

Nakon uspešne realizacije prošlogodišnjeg pokrajinskog projekta pod nazivom „3E vesti“, kojim je urađeno i emitovano 26 emisija edukativno- informativnog tipa, ove godine je nastavljena druga sezona sa 12 emisija koje nose isti naziv, ali sa novim metodološkim i novinarskim istraživačkim pristupom, kao i interesantnim sadržajima koji se, pored domaćih, donekle bave svetskim aktuelnostima iz  ekologije, energije i ekonomije.

 

Primaran cilj novog projekta usmeren je na jačanje uticaja svesti i  interesovanja  građana za inovacije, realne mogućnosti i primenljivost nekih rešenja po pitanju unapređenja ekološke svesti, racionalnog trošenja energije i ekonomičnosti kod trošenja prirodnih resursa. Poređenje našeg i nekog drugog iskustva stvara mogući izbor svesnog prihvatanja nečega što je sadržajno bolje i kvalitetnije. Posebno je skrenuta pažlja na domaću pamet i racionalna rešenja koja daju naši stručnjaci u zemlji i svetu. Oblasti izbora informacija su: poboljšanje kvaliteta života, korišćenje savremenih tehnologija, korišćenje alternativnih izvora energije, štednja energije bez narušavanja kvaliteta života, uređenje radnog i životnog prostora, zanimljivi hobi, aktivan odmor i sređen lični i porodični život.

Za razliku od prošlogodišnjeg, u ovom projektu uvode se sadržajne novine, jer je u završnom delu, koji nosi naziv „Vremeplov svetskih otkrića“, umesto korisnih saveta, uvršten blok o otkrićima iz nauke, tehnike i novih tehnologija, ali najviše o svetskim otkrićima koja su spasila ljudski rod. U svakoj od deset emisija biće obrađeno jedno svetsko otkriće, dok je u prvoj emisiji dat uvod o tome, a u poslednjoj emisiji generalan presek i poseban značaj tih otkrića, a to su: točak, sečivo, odeća, sklonište, kanalizacija, prečišćavanje voda, vatra, poljoprivredni usevi, antibiotici i čuvanje hrane.

Ova otkrića spasila su ljudski rod i vrstu od izumiranja, mada će se mnogi zapitati zašto nisu posebno obrađena otkrića električne struje, radija i televizije, Interneta, mobilnog telefona i druga savremena sredstva veze bez kojih bismo se danas teško snašli. Biće reči i o takvim epohalnim otkrićima bez kojih se, moramo priznati, vekovima moglo živeti, a danas se često osećamo lagodnije kada sve to ne koristimo i jednostavno pobegnemo od civilizacije. Da li bez njih stvarno možemo, druga je priča, ali su poznati slučajevi kako su se pojedinci namerno, ili zbog lične reklame, udaljili od civilizacije i sasvim normalno, spokojno i sadržajno ispunjavaju ostatak života koji im je do tog čina bio potpuno dosadan.

Pripremljene emisije, koje su u završnoj fazi montaže i finalne obrade titla na srpskom jeziku ( za osobe sa posebnim potrebama ), trebalo bi da počnu sa emitovanjem početkom novembra ove godine na pet regionalnih TV centara, kao i na portalima “eVršac” i “Cefiks” u prosečnom trajanju od šest minuta. Nosilac ovog projekta je AVP “Vila” Vršac u saradnji sa udruženjem građana “Cefiks” iz Vršca, a projekat je odobren od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i saradnju sa verskim zajednicama ( Rešenje broj: 137- 401 - 133/2018 - 07 od 7. maja 2018. godine ), koji je finansijski podržao njegovu realizaciju.

 

 

 

3E vesti 4

3E VESTI – obrazovni informativni serijal koji obrađuje teme ekologije, energije, ekonomije (zelene ekonomije)
Serijal se realizuje pod pokroviteljstvom PS za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine.

U ovoj emisiji obrađuju se teme: Obustava pokrajinskih konkursa, povećanje proizvodnje struje iz energije vesta, “Eko kurir”, otpad u Vojvodini i potrošnja energije uređaja u stendbaju.

 

3E vesti 3

3E VESTI – obrazovni informativni serijal koji obrađuje teme ekologije, energije, ekonomije (zelene ekonomije)
Serijal se realizuje pod pokroviteljstvom PS za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine.

U ovoj emisiji obrađene su teme: Potrošnja el. energije, energija vetra u Srbiji, proizvodnja energije u turbunama, lokacijski uslovi za vetrenjače, biciklofoni, zamena sijalica.

Štedimo i kada smo bogati

Treća emisija obrazovnog serijala "Mala škola uštede energije" poredi različite situacije sa osnovnom porukom da većina bogatih koji su bogatstvo stekli mukotrpnim radom, itekako znaju da štede.

Pogledajte kratku TV reportažu projekta "Ilustracijom do lepše životne sredine" koju je "Cefiks" u saradnji sa klincima i klincezama vrtića "Bubamara" pripremio samo za Vas dragi prijatelji !!!

Audio video produkcija "Vila", devetom epizodom, nastavlja emitovanje drugog ciklusa serijala "Mala škola elektronike". Autor je profesor Hasan Helja, novinar Sretko Marjanov, a snimatelj Branislav Vila. Video materijal montirala je AVP "Vila". Serijal "Mala škola elektronike" možete da gledate na TV Banat, na portalu evrsac.rs i na sajtu udruženja Centra za energetsku efikasnost cefix.rs, podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. U petoj emisiji drugog ciklusa govori se o lemljenju i spajanju elektronskih komponenti.

Audio video produkcija "Vila", osmom epizodom, nastavlja emitovanje drugog ciklusa serijala "Mala škola elektronike". Autor je profesor Hasan Helja, novinar Sretko Marjanov, a snimatelj Branislav Vila. Video materijal montirala je AVP "Vila". Serijal "Mala škola elektronike" možete da gledate na TV Banat, na portalu evrsac.rs i na sajtu udruženja Centra za energetsku efikasnost cefix.rs, podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. U četvrtoj emisiji drugog ciklusa govori se o osnovama elektronskih kola.

Strana 1 od 2
PokloniIOtpadSkloni