25. Oct, 2020.

Saopštenje mreže EKO organizacija "Zeleni krug" Vršac

Objavljeno u Aktivnosti
Pročitano 2111 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Na prošloj sednici Skupštine opštine Vršac, odbornici su izglasali i Odluku o rebalansu budžeta za 2014. godinu. Ono što posebno brine Zeleni krug jeste činjenica da je iznos sredstava planiranih za programe Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, suštinski manji nego što je vlast obećala kada je u decembru donela osnovnu Odluku o budžetu za ovu godinu. Tada je obećano da će se projekti i programi zaštite životne sredine realizovati za 60 miliona dinara. Planirano je da se sva ova sredstva obezbede iz namenske naknade, koju kao tekuće budžetske prihode plaćaju građani i privreda.

Odlukom o rebalansu, nominalno je Fond uvećan sa 60 na 63 miliona dinara. Međutim, izvori prihoda su se značajno promenili. Sada vidimo da su planirani prihodi za ovu godinu iz namenske naknade smanjeni sa 60 na 35 miliona, dok ostatak od 28 miliona čine preneta sredstva iz prethodnih godina, koja su ranijih godina naplaćena, ali nisu i utrošena. To znači da će građani za zaštitu životne sredine dobiti samo 35 miliona dinara, što je značajno manje od 60 obećanih, a ostatak do 63 miliona činiće ono što su građani proteklih godina već platili, a nisu dobili kroz realizovane programe i projekte. I pitanje je da li će i ove godine to dobiti, ili će se to ponovo preneti u narednu godinu, što primećujemo kao trend u poslednjih nekoliko godina, s tim što se iznos neutrošenih sredstava uvećava svake godine. Zbog toga Zeleni krug pita lokalnu vlast:

- Koje se to aktivnosti i projekti zaštite životne sredine u 2012. i 2013. godini nisu realizovali i zašto, čim se stvorio toliki iznos naplaćenih, a neutrošenih sredstava?
- Da li su se, osim prenetog neutrošenog novca, u program Fonda za zaštitu životne sredine preneli i nerealizovali projekti za koje su ta sredstva bila namenjena? Ako jesu, onda je pitanje od kojih je to obećanih projekata za ovu godinu lokalna vlast odustala, smanjivši tekuće prihode sa 60 na 35 miliona dinara?
- Da li su namenska sredstva tokom godine u svakom trenutku i u celokupnom iznosu bila na raspolaganju na budžetskom kontu za utvrđene namene? Ili se njima manipulisalo pozajmicama za pokrivanje drugih tekućih potreba i vraćanjem pred kraj godine? Da li je to pravi razlog zašto su na kraju ostala neutrošena?
- Kada će opština Vršac osnovati Savet za zaštitu životne sredine, što je predložio Zeleni krug, i tako postupiti po preporuci za primenu Arhuske konvencije u Srbiji?

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 19 jun 2014 21:39
Branislav Vila

Montaža, montaža, montaža! Ceo život je jedna velika montaža :)

Adresa sajta www.vila.rs
Više iz ove kategorije Čepom do osmeha »
PokloniIOtpadSkloni