31. May, 2024.

SLAB PRITISAK TOPLE VODE IZ BOJLERA

Objavljeno u Aktivnosti
Pročitano 102026 puta
Ocenite ovaj članak
(34 glasova)

Često se desi da je pritisak tople vode iz električnog bojlera veoma slab, što, pored rasipanja energije, ne obezbeđuje optimalno korišćenje i mešanje zagrejane vode. Uzroci ovoj neugodnoj pojavi mogu biti veoma različiti, tako da, uzimajući u obzir štedljivo ponašanje domaćinstva kod trošenja energije, moramo dobro razmisliti koji je pravi. Kada smo dovoljno sigurni i raspoloženi za rad, isključujemo vodu na ventilu u kupatilu i električnu struju do bojlera, otkopčavamo i privremeno sklanjamo provodnike sa grejača, skidamo grejač i ispuštamo vodu iz kazana odvrtanjem slavine za toplu vodu zbog vakuuma.
Uzrok slabog pritiska tople vode može, ali ne mora, biti kamenac koji se taloži u bojleru, ponekad u enormnim količinama. U svakom slučaju, dobro je da se očisti i ispere bojler od kamenca, pri čemu se prvo mora detaljno ispitati sigurnosno-povratni ventil na ulazu hladne vode u bojler, čija unutrašnjost, zbog začepljenja, ne može da propušta dovoljnu količinu vode prema podešenom pritisku ovog ventila koji ne sme preći 3,5 bara (4,2 at). Sigurnosno-povratni ventil, u principu, ne može da se opravlja, te ako u otvorenom kazanu bojlera, nakon čišćenja kamenca, na kratko pustimo vodu sa glavnog ventila mreže, koji je zatvoren dok radimo, primećujemo da li je pritisak dovoljno jak. Ukoliko nije, neminovna je zamena sigurnosno-povratnog ventila koja nije komplikovana. Jedino se mora paziti na dobro zaptivanje priključka ventila na bojler i savitljivu armiranu priključnu cev za hladnu vodu. Strelica na ventilu mora biti okrenuta ka bojleru. Pored toga, moramo voditi računa da se ne radi pod naponom i da se dovoljno udalje i privremeno izoluju provodnici koje smo prethodno otkačili od grejača. Prilikom čišćenja kamenca preporučljivo je zameniti grejač i postaviti novi dihtung na otvoru kazana. Kada rešimo problem sa sigurnosno-povratnim ventilom, koji ne dozvoljava vraćanje vode iz bojlera u mrežu, ne mora da znači da smo rešili problem slabog pritiska tople vode, jer postoje i druga moguća iznenađenja. Jedno od najnezgodnijih je začepljenje cevi za odvod tople vode koja ide od vrha kazana do izlaznog creva za toplu vodu. I ovaj kvar se može pažljivo sanirati, tako da se kroz cev vrti i pokreće gore-dole malo deblja žica, ili sajla sa kukicom na vrhu, koja polagano razbija kamenac i skida mulj koji se nataložio na zidovima cevi. Veoma je nezgodno ako je taloženje kamenca prisutno na samom vrhu cevi, jer se do tog mesta praktično ne može doći. U tom slučaju neminovno je skidanje bojlera i sipanje hemikalija koje postepeno razbijaju kamenac. Krajnja mera je zamena bojlera ukoliko je cev za odvod tople vode potpuno propala.
Interesantno je koliko naša vršačka voda iz gradskog vodovoda ima kamenca, da sam prilikom nedavnog čišćenja bojlera zapremine od 80 litara, posle 10 godina rada, izbacio 18 kg sitnog i krupnijeg kamenca. Sve to govori da se električni bojleri moraju češće čistiti, čime itekako štedimo električnu energiju. Kamenac pada na dno kazana, sprečava dotok hladne vode i brzo prenošenje toplote sa grejača na vodu u kazanu. Ukoliko je prisutna veća količina kamenca bojler će zagrevati vodu i preko 5 sati rada, što predstavlja čist gubitak energije.
Od ostalih mogućih kvarova koji sprečavaju dovoljan pritisak tople vode je i zapušenost odvodnog priključnog creva za toplu vodu, što je najopasnije, jer se u uskoj cevi stvara veoma veliki pritisak vode, tako da može doći do pucanja te cevi i poplave u kupatilu, ili stanu. Savitljivu (armiranu) cev nije preporučljivo čistiti žicom, pošto se može oštetiti unutrašnji gumeni, ili plastični deo. Najbolje je da se zamene savitljiva priključna creva za hladnu i toplu vodu. Na nekim bojlerima još uvek se nalaze metalne priključne cevi koje su sigurnije rešenje od armiranih cevi. Ako se odlučimo za njih, treba voditi računa da budu kvalitetne i od sigurnog proizvođača. Priključna armirana creva sa pijace nisu preporučljiva.
Navedene radnje, uz malo stpljenja, volje i stručnosti, možemo i sami izvršiti, ili to prepustiti nekom iskusnijem majstoru. Ukoliko je slab pritisak tople vode, kvar moramo što pre sanirati, jer se mogu desiti i neke neželjene posledice, ili da se odlučimo za zamenu bojlera, što predstavlja najskuplju varijantu. Repariran i detaljno ispitan stari bojler može još poslužiti ukoliko mu nije propao kazan, termo izolacija, cev u kazanu i ukoliko je električna instalacija sa odgovarajućom debljinom dovodnog kabla i drugih priključaka na termo-regulatorima, kojih obično ima dva, jedan zaštitni (nalazi se ispod kazana) i drugi radni (dugme sa prednje strane bojlera) sa kojim regulišemo maksimalnu temperaturu prilikom zagrejavanja vode u kazanu. Radni termo-regulator nikada ne okretati do kraja zbog moguće visoke temperature vode koja može dovesti do eksplozije kazana, radi čega se postavlja i onaj drugi (zaštitni) termo-regulator.
Hasan Helja


Čovek je biće prakse!

Adresa sajta www.cefix.rs
PokloniIOtpadSkloni