20. Jan, 2022.

Napredak novih tehnologija najviše se primećuje u proizvodnji, bankarstvu, konstruktorskom inženjerstvu, saobraćaju i komunikacijama, jer mnoge složene radnje umesto čoveka rade roboti. Nasuprot tome u sistemu obrazovanja se poprilično kasni, posebno u osnovnim školama gde se često deci umesto prezentovanja novih znanja računari često ustupaju za neke popularne dečje igrice. Izvestan pomak napravljen je uvođenjem predmeta o programiranju od petog razreda osnovne škole. Primena inovacija u velikoj meri zavisi od kreativnosti nastavnika i njihove želje da ukorak prate nova tehnička dostignuća koja nas svojom brzinom sve više iznenađuju. Dobro se sećam nabavke prvog računara u osnovnoj školi u kojoj sam radio, daleke 1995. godine, kada je u modi bio DOS-ov OS, ubrzo zatim Windows 95, a ubrzo i ostali aktuelni operativni sistemi. Moja tadašnja vizionarska opaska da ćemo svi, hteli ili ne, morati da budemo informatički pismeni, naišla je na žestoke kritike i otpore nekih kolega koji su se teško odvajali od tradicionalne škole, tabla - kreda.

Prisećajući se tih prvih smelih koraka u osnovnoj školi u kojoj sam radio kao nastavnik matematike-fizike i tada popularne sekcije „Mladi fizičar“, dolazim do potvrđene konstatacije da su većina mojih bivših učenika, sa kojima sam izlazio na republička takmičenja iz naučno-tehničkog stvaralaštva, danas u zemlji i svetu veoma priznati stručnjaci, te da njihovi takmičarski radovi još uvek plene pažnju svojom aktuelnošću, posebno kod spoja klasične i moderne fizike sa novim tehnologijama.

Jedan od markantnih radova je konstruktorski rad Mladena Vučkovića („Procesno upravljanje pomoću korisničkog interfejsa“ ), danas master inženjera elektrotehnike i računarstva i asistenta na Katedri za energetsku elektroniku i pretvarače na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Trenutno je na doktorskim studijama koje je upisao 2019. godine, takođe na Fakultetu tehničkih nauka. Njegov izbor za asistenta na FTN Novi Sad bio je bez premca, jer sam se detaljnim pregledom javno publikovane dokumentacije pri tom izboru uverio da je iz osam nastavnih predmeta relevantnih za izbor imao sve desetke.

Nemam nameru, niti potrebu, da opisujem njegov briljantni rad iz osnovne škole, bez obzira što sam mu bio mentor pri osvajanju respektivnog trećeg mesta na republičkoj smotri u Trsteniku 2010. godine. Mislim da će obnovljene slike i priloženi Elaborat ovog rada reći sve i da će novim talentima poslužiti kao primer ozbiljnog pristupa jednog učenika završnog razreda osnovne škole. Već tada se naslućivalo da će pomenuti odlikaš „daleko dogurati“, ali sve što je postigao i što će još postići rezultat je danonoćnog rada i istraživačkog pristupa svakom problemu. Sećam se da me ponekad zbunjivao njegovim pitanjima iz oblasti prirodnih nauka, jer ga je bukvalno interesovalo sve. Nije prihvatao odlaganje rešenja nekog problema, niti nedorečenost u naučnom opisivanju bilo koje prirodne pojave. Posebno su ga zanimala otkrića Nikole Tesle i Mihajla Pupina.

U razgovoru sa njegovim vrednim roditeljima, koji žive na selu, saznajem da je, pored intenzivnog bavljenja naučno-istraživačkim radom iz oblasti  elektrotehnike, ostao privržen porodici kojoj, kada god stigne od radnih obaveza na fakultetu i daljeg školovanja na doktorskom studiju, pomaže i u poljoprivrednim radovima na selu. Za sada nema nameru da napušta zemlju, mada su mu zbog naučnih referenci vrata širom otvorena.

Posle ove priče o jednom izuzetnom stručnjaku koji je stasao iz seoske osnovne škole ( „Žarko Zrenjanin“ Izbište ), treba se zapitati koliko je velika odgovornost našeg društva da zadrži domaću pamet, te da im obezbedi normalno napredovanje, potrebne uslove za naučni rad i pristojnu zaradu. U njihovo školovanje uloženo je veoma mnogo, što od društva, još više od porodice koja se svesno odricala svega za školovanje dece. Pre svega, gledajući ovaj primer, tako i druge mlade talente, treba poštovati činjenicu da se radi o mladim ljudima koji do svojih diploma na državnim fakultetima ne dolaze preko noći, već dugogodišnjim predanim stvaralačkim radom.

Prilog: Elaborat sa republičke smotre 2010. godine

 

 

Istraživači sa američkog Univerziteta Jejl otkrili su kako da na jednostavan način povećaju efikasnost solarnih ćelija za neverovatnih 38% - premazivanjem fluorescentnom bojom.Polimerne solarne ćelije su veoma popularne zbog niske cene, male težine, velike iskoristive površine i mehaničke fleksibilnosti, a jedina mana im je relativno niska efikasnost pri pretvaranja solarne energije u električnu.

Organske fluorescentne boje poboljšavaju apsorpciju svetlosti i recikliraju elektrone, što dovodi do ubrzavanja pretvaranja svetlosti u energiju.

Da bi postigli ovaj novi radikalni nivo konverzije energije, istraživači  sa Jejla oslonili su se na poznati biohemijski mehanizam - Forsterov rezonantni energetski transfer (FRET).

Vođa projekta Andre D. Taylor, rekao je da se njihovo otkriće može iskoristiti kako bi se poboljšao dizajn i kvalitet budućih solarnih ćelija.

Izvor: ekokuce.com

Pripremila: Dragana Žarkov II - 4

Imperativ danas i sutra

Aplikacija: KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE 150kVAr
Objekat: ASFALTNA BAZA  – A.D. Vojvodinaput Zrenjanin
Pozicija: CENTRALNA KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE POSLE TS 630kVA

Dugo vremena je vladalo mišljenje da je izvor energije u pogonu konstantan, da se ne može kvalitativno poboljšati i da bitno ne utiče na efikasnost i cenu proizvodnje, te da je cela energetika fabrike u stvari nadležnost javnih službi poput “Elektrodistribucije”.  Promenom društvenog sistema i uvođenjem tržišne privrede, energetska raspoloživost i koštanje dobija puni značaj u lancu proizvodnje. Danas je kompenzacija reaktivne energije imperativ iz više razloga:

  • Kompenzacija reaktivne energije poboljšava raspoloživost trafo stanice po snazi, što često može odložiti proširenje kapaciteta trafo stanice;
  • Rasterećuje energetske kablove u pogonu, naručito dovodne kablove koja se protežu od trafo stanice ka pogonu;
  • Kompenzacijom reaktivne energije značajno se smanjuje račun za utrošenu reaktivnu energiju,  jer sto je faktor snage veci , manji je iznos racuna za utrosenu elektricnu energiju koji obracunava nadlezna ”Elektrodistribucija”. Investiranje u kompenzaciju reaktivne energije se isplati za oko godinu dana rada pogona;
  • Kompenzacijom reaktivne energije, daje se nemerljiv doprinos ukupnoj energetskoj stabilnosti cele zemlje. Loš faktor snage, manji od 0,95, doprinosi pojavi jalove energije koja nikom ne služi i predstavlja čist gubitak za proizvođača energije. Uspešnom kompenzacijom sprečava se pojava gubitaka u energetskom sistemu, tako da potrošači kojima zaista je potrebna električna energija lakše dolaze do nje, pri tom ne ugrožavajući energetsku stabilnost nacionalne distribucije.

Iz svega ovog navedenog kompenzacija reaktivne energije će biti i zakonska obaveza svih potrošača kod kojih postoji merenje reaktivne energije, pretežno se to odnosi na industriju u svim granama delatnosti.

Uspešna kompenzacija reaktivne energije nije naivna stvar. Prethodi joj dobar idejni projekat i električna merenja sa atestiranim uređajima, jer loša kompenzacija može prouzrokovati značajne probleme u pogonu. Firma ”Electro-Control” d.o.o iz Zrenjanina, je dosta svog rada posvetila ovoj problematici. U nastavku teksta možete pročitati o najskorijoj aplikaciji kompenzacije reaktivne energije koju je ova firma isprojektovala i uspešno rešila.

Zadatak:

  • Pravilno dimenzionisati i odabrati tip kondenzatorskih baterija imajući u vidu stvarno anganžovanu aktivnu snagu u pogonu, radi što boljeg tehničko-ekonomskog aspekta rešenja
  • Izvršiti centralnu automatsku kompenzaciju reaktivne energije, pri čemu treba popraviti vrednost cosFi =0.79 na vrednost ne manju od cosFi= 0.98 Povećati raspoloživost trafo stanice po snazi, poboljšati kvalitet NN napojne mreže
  • Potrebno je smanjiti mesečni račun za utrošenu reaktivnu energiju
  • Obezbediti prekostrujnu zaštitu, kao i mogućnost ručnog isključenja uređaja kompenzacije reaktivne energije
  • Baterije za kompenzaciju ne smeju u sebi sadržati supstancu ’’piralen’’ koja je štetna po zdravlje i životnu sredinu

Pre izrade projekta kompenzacije izvršena su sveobuhvatna električna merenja, na NN izvodu trafo stanice, sa uređajem koji vrši kompletnu analizu električne mreže, a poseduje uverenje o baždarenosti od Zavoda za mere i dragocene metale R.Srbije . Na osnovu rezultata merenja utvrđena je stvarno anganžovana električna snaga u pogonu, ‘’zaprljanost mreže’’ višim harmonicima, tačna vrednost cosFi i mnogi drugi korisni podaci . Posle urađene analize merenja i potrebnih proračuna ustanovili smo da za poravku faktora snage na vrednost 0.98 potrebna nam je kompenzacija reaktivne energije približno snage 150kVAr sa baterijama koje mogu da trpe povišen napon na svojim krajevima.

Rešenje:

Posle napravljenog idejnog projekta kompenzacije reaktivne energije Electro-Control je isporučio i pustio u rad sistem koncipiran na sledeći način: Instalisan je uređaj za kompenzaciju reaktivne energije proizvođača “Schneider Electric” od 150kVAr, sa baterijama koje NE SADRŽE PIRALEN kao elektrolit i podnose povišeni napon. Regulacija kompenzacije se vrši u 3 koraka i to: 60 kVAr, 60+30 kVAr sa odgovarajućim koračnim regulatorom radi automatske regulacije. Na energetskom dovodu prema uređaju ugrađen je zaštitni prekidač sa nominalnom nosivom jačinom struje od 400A tipa Compact gore pomenutog proizvođača, gde je moguće i ručno uključenje/isključenje. Po puštanju u rad postignut je cosFi=0,99 , što je i veća vrednost od one koji smo dobili kao zadatak od strane investitora. Dobre pripremne radnje pre realizacije projekta, kao i merenja koja smo izvršili, klijentu su obezbedila najpovoljnije ekonomsko rešenje, odličnu vrednost cosFi uz veoma malu verovatnoću pojave ‘’prekompenzacije’’, čime je ispunjen i tehnički aspekt rešenja.

Zaključak:

Posle kompenzacije reaktivne energije faktor snage je nadmašio zadatu vrednost i sada iznosi 0.99 . Poboljšan je kvalitet napajanja, povećala se raspoloživost trafo stanice po snazi, rasterećeni su energetski NN kablovi od trafo stanice ka pogonu . Klijentu se značajno smanjio račun za utrošenu reaktivnu energije, te je planiran povratak investicije od približno 1.godine . Electro-Control je svojim rešenjem potpuno zadovoljio zahtev za ne ugoržavanjem zdravlja zaposlenih u pogonu i očuvanje životne sredine .

Pohvaljujemo:

U ovom poslu, svojim profesinalnim odnosom prema našim zahtevima, posebno se istakao vodeći dobavljač opreme za potrebe našeg projekta -  firma ” DK-Trade” d.o.o. iz Zrenjanina, koja je zvanični i ovlašćeni distributer kompanije ”Schneider Electric” za Srbiju.

Piše: Danijel Žurma el.ing.

Preuzeto sa sajta: mehatronika.gomodesign.rs

Priredio u okvira projekta "ZNANJE PODELI, NAGRADU OSVOJI": Albert Mesaroš. II-7

Svetski dan energetske efikasnosti se obeležava svake godine 5. marta u čast prvog sastanka svetskih eksperata održanom na ovaj dan u 1998. god. u Austriji, kako bi razgovarali o energetskoj krizi i njenim mogućim rešenjima.

Izraz “energetska efikasnost” odnosi se u suštini na korišćenje energije na takve načine koji ne izazivaju klimatske promene. Ovo je omogućeno razvojem obnovljivih izvora energije i transporta koji su manje agresivni prema životnoj sredini.

Međunarodna agencija za energetiku (IEA) procenjuje da će se u svetu potrošnja energije povećati za 40 % tokom naredne dve decenije, što znači da vlade svih zemalja treba da sprovode posebne mere. Energetska efikasnost ne znači kompromis koji se odražava na kvalitet života, već pametno pomašanje koje treba da obezbedi istu robu i usluge uz korišćenje manje energetskih resursa. Ovo se postiže poboljšanje procesa, kogeneracijom (istovremena proizvodnja električne energije i toplote), reciklažom, rekuperacijom (prikupljanje i iskorišćavanje sporednih proizvoda proizvodnje), korišćenjem čistača i pametnijom potrošnjom (korišćenje samo energije koja je zapravo potrebna).

Izvor: www.efikasnost.com

Pripremio: Tomislav Milunov, II-7

Skupština Srbije usvojila je Zakon o efikasnom korišćenju energije koji treba da doprinese povećanoj sigurnosti snabdevanja energijom, smanjenju uvozne zavisnosti, povećanju konkurentnosti privrede i standardu građana.

Novina je da se uvodi naplata energije prema potrošnji, kao i uspostavljanje budžetskog fonda za energetsku efikasnost kojim će upravljati nadležno ministarstvo.

Novac iz Fonda dodeljivaće se na javnim konkursima, a uslov za investicione projekte biće energetski pregled, odnosno elaborat o energetskoj efikasnosti.

Primene odredbi o tom fondu počeće 1. januara 2014. godine.

Po zakonu, zahtevaće se ekodizajn, a energetska efikasnost biće uvedena kao kriterijum u javne nabavke.

Uvodi se i organizovano upravljanje energijom, energetski pregledi objekata, označavanje proizvoda koji značajno utiču na potrošnju energije, kao i minimalni zahtevi u pogledu energetske efikasnosti.

Lokalne samouprave sa više od 20.000 stanovnika moraće da donesu program unapređenja energetske efikasnosti u transportu od tri godine.

Za kršenje zakona predviđene su novčane kazne od 5.000 dinara do tri miliona dinara.

Izvor: zelenasrbija.rs

Sedmo slovo starogrčkog alfabeta.
Simbol za energetsku efikasnost.
Neka energija uvek bude u vama
I neka bi je uvek koristili efikasno.

Eta

The seventh letter of the Greek alpabet.
Symbol for energy efficiency.
May you always have energy
and may you always use it efficiently.

PokloniIOtpadSkloni