02. Dec, 2020.

Cena gasa u Vršcu od 1. decembra biće niža za 3,6 odsto, što je pojeftinjenje po kubiku za oko dinar i po. Domaćinstva koja se greju na gas mogu ove zime da očekuju nešto manje račune.

U Srbiji se od 1. septembra ove godine plaća realna cena gasa po metodologiji o javnom snabdevanju, koju primenjuje Agencija za energetiku. Najavljeno pojeftinjenje je rezultat pada vrednosti dolara. Kako kažu u Srbijagasu sada tržište uređuje cenu gasa i kada padaju troškovi ovaj energent pojeftinjuje.

Stevica Deđanski, rukovodilac grejnog tela u DP "Drugi Oktobar" Vršac, kaže da je cena gasa inače velika i svaki mesec predstavlja udar na budžet, te da svako pojeftinjenje treba pozdraviti.

- Možda će gas još pojeftiniti, što bi moglo da podstakne veći broj potrošača da svoje obaveze izmiruju na vreme, kako bi sistem dobro funkcionisao, rekao je Deđanski.

Izvor: eVrsac

Vlada Srbije usvojila je u ponedeljak Uredbu o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije kojom se štite najugroženije kategorije stanovništva i stvaraju uslovi za reforme energetskog sektora, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju s medijima.

Tom uredbom su propisani kriterijumi, način zaštite, uslovi, rokovi i postupak za utvrđivanje statusa energetski zaštićenog kupca i ugroženog kupca toplotne energije, koji stiču pravo na umanjenje mesečnih računa za električnu energiju, prirodni gas i toplotnu energiju.

Uslov za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca je ostvaren mesečni prihod do 13.222 dinara za domaćinstva s jednim članom, do 19.251 dinar za domaćinstva sa dva i tri člana, do 25.276 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova i do 31.786 dinara za domaćinstva sa šest i više članova.

Izvor: Beta

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine ocenio je potrebu i korisnost da se izuzetno značajna saradnja više učesnika u gasifikaciji Vojvodine uredi kao deo privrednih investicija u finansiranju i funkciji i otklone neki uočeni problemi ekonomsko-pravne prirode. Da bi se otklonili uočeni problemi, u skladu sa važećim propisima i realnim potrebama, Sekretarijat je poverio izradu ove studije Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, sa zadatkom da prikaže globalno stanje gasifikacije na području Vojvodine i predloži način uređivanja imovinsko pravnih odnosa između distributera i uplatioca – kupaca gasa; da predloži metodologiju i način utvrđivanja vrednosti imovine i kapitala; način uključivanja te imovine u osnovna sredstva distributera; pitanje svojine kapitala i rešenje drugih problema po tom osnovu.

Studiju "Predlog jedinstvenog sistema uređenja svojine nad distributivnim gasnim mrežama na teritoriji AP Vojvodine" možete pregledati i preuzeti ovde.

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

PokloniIOtpadSkloni