19. Apr, 2021.

Londonski zoološki vrt je pokrenuo potragu za ženkom Mangarahara ribe, ugrožene vrste od koje su ostala samo dva poznata primerka - ali su oba mužjaka.

Za Mangarahara cičli (Ptychochromis insolitus) ribu se veruje da je u potpunosti izumrla u prirodi kada je izgradnja brana na Mangarahara reci na Madagaskaru isušila sva njena prirodna staništa.

Jedina dva primerka za koje se zna se nalaze u Londonskom zoološkom vrtu, ali su oba muškog pola, pa je ova engleska ustanova krenula u potragu za ženskom jedinkom.

Stručnjaci nisu imali sreće da pronađu ženku u drugim zoološkim vrtovima širom sveta pa su sada uputili apel privatnim vlasnicima akvarijuma i kolekcionarima riba da se jave ukoliko poseduju ženku Mangarahara ribe.

Izvor: Blic

Priredila: Aleksandra Blitva III-4

Ulja i masti koja ostanu nakon kuvanja se masovno bacaju u kanalizaciju. Ta praksa je stvorila velike probleme u Londonu, gde se svakog meseca potroši milion funti na čišćenje zapušenih odvoda.

Komunalne kompanije Temza vode (Thames Water) i 20C su predstavile plan za korišćenje tog masnog otpada za proizvodnju električne energije.

Svakog dana 30 tona otpadne masti će biti sakupljano iz restorana širom grada, a posebnim postupkom će se izvlačiti i mast iz odvoda. Otpadna biljna ulja i životinjska mast će dodatno doprineti radu buduće elektrane za koju očekuju da će na godišnjem nivou proizvoditi 130GWh električne energije, što je dovoljno za 40.000 domaćinstava.

U planu je da se elektrana gradi u istočnom delu Londona. Kompanija Temza vode će kupovati 75GWh elekrične energije koju će koristiti za napajanje kanalizacionih postrojenja i sistema za preradu voda. Sva električna energija koja preostane će se iskoristiti za napajanje fabrike za desalinizaciju vode. A ako i nakon snabdevanja te fabrike ostane viška električne energije, ona će ići u nacionalnu elektrodistributivnu mrežu.

Izvor: EkoKuće

Najvažniji tipovi elektrana

1. Nuklearne elektrane

Nuklearna elektrana

Prednosti: Nema emisije CO2, proizvodnja struje je konstantna, uranijum se proizvodi mahom u politički stabilnim zemljama, a zalihe su velike.

Nedostaci: opasnost od velikog zagađenja zbog tehničkih grešaka ili terorističkog napada. Problem sa odlaganjem istrošenog goriva.

 

2. Termoelektrane na ugalj

termoelektrana na ugalj

Prednosti: Jeftina sirovina, koje ima dovoljno za još hiljadu godina. Jeftina i postojana proizvodnja energije.

Nedostaci: Zbog velike emisije CO2 veoma su štetne za klimu.

 

3. Hidroelektrane

hidroelektrana

Prednosti: Ne opterećuju prirodnu sredinu, moguća je akumulacija vode uz pomoć trenutnih viškova struje i njeno ponovno korišćenje u doba veće potražnje. Dosta pouzdana proizvodnja.

Nedostaci: Zahteva postojanje prirodnih uslova kojih na mnogim mestima nema.

 

4. Elektrane na biomasu

elektrane na biomasu

Sagorevaju drvo, slamu i sve biljne otpatke.

Prednosti: Oslobađa se količina CO2 jednaka onoj koju su biljke prethodno vezale. Proizvodnja struje je postojana i predvidljiva, gorivo se lako skladišti.

Nedostaci: Opasnost od uzgajanja energetskih monokultura, teško je kontrolisati da li je njihovo uzgajanje ekološki održivo. Sagorevanjem otpadnog drveta oslobađaju se i otrovne materije.

 

5. CSC elektrane

csc1

CSC je skraćenica za „hvatanje i skladištenje ugljenika“. Ovo su elektrane na mrki ili drveni ugalj, kod kojih se emisija CO2 hvata i sprovodi pod zemlju.

Prednosti: Ugalj je u celom svetu pristupačna i relativno jeftina sirovina, a uz pomoć ove tehnike može i dalje da se koristi bez štetne emisije CO“.

Nedostaci: Izgradnja je još skupa, a za skladištenje CO2 moraju da se grade dugački podzemni cevovodi.

 

6. Geotermičke elektrane

Geotermicke elektrane

Iz dubine zemlje se ispumpava vrela voda, čija para pokreće turbine.

Prednosti: Postojana proizvodnja struje bez emisije CO2. Zalihe su teorijski veoma velike.

Nedostaci: Neophodna su duboka bušenja, koja su skupa, a povremeno izazivaju i potrese.

 

7. Elektrane na nuklearnu fuziju

Po uzoru na sunce, energija se dobija stapanjem izotopa vodonika, deuterijuma i tricijuma u helijum.

Prednosti: Velika energetska efikasnost (fuzija jednog kilograma vodonika daje energije koliko i sagorevanje 11.000 tona mrkog uglja). Nema štetnih gasova, a radioaktivno zračenje je veoma slabo.

Nedostaci: Velika postrojenja i velike početne investicije. Tehnika je još u eksperimentalnoj fazi.

U Južnoj Koreji je u pogonu jedan probni reaktor, a u Francuskoj je 2007. počela izgradnja evropskog eksperimentalnog projekta ITER.

 

8. Elektrane na morske struje

Elektrane na morske struje

Turbine pokretane propelerima usidrene su ispod vode i koriste morske struje za proizvodnju električne energije.

Prednosti: Veliki potencijal, naročito za ostrvske zemlje poput Britanije. Stabilna proizvodnja struje, ne dovode do vidljivih izmena pejzaža.

Nedostaci: Tehnika je još u povoju, početne investicije su relativno visoke, a može i nepovoljno da utiče na ribolov.

 

9. Solarno-termičke elektrane

Solarno-termicke elektrane

Uz pomoć zakrivljenih ogledala, sunčeva svetlost se usmerava u horizontlne staklene cevi u kojima zagreva naftu. Ona pak proizvodi vodenu paru, koja pokreće turbine.

Prednosti: Nema emisije CO2, izvor je neiscrpan, deo proizvedene toplote može da se akumulira i iskoristi i nakon zalaska sunca. Naročito je pogodna za tople zemlje s velikim brojem sunčanih dana.

Nedostaci: Nije pogodna za hladnije podneblje, za transport ovako proizvedene struje potrebne su nove električne mreže.

 

10. Elektrane na snagu vetra

Elektrane na snagu vetra

Prednosti: Zrela tehnologija, pouzdana proizvodnja bez emisije CO2.

Nedostaci: Ne može samostalno da se koristi, menja pejzaž, teško se integriše u električnu mrežu, proizvodnja se koleba, zavisno od prirodnih uslova.

 

Izvor: Blic

PokloniIOtpadSkloni