25. Jan, 2022.
Marinel Cuculj

Marinel Cuculj

Sve se može ako se hoće!

RENEXPO® Western Balkans održava nivo kvaliteta usluga za svoje učesnike na najvišem nivou. U saradnji sa kompanijom Air Serbia ekskluzivno za svoje izlagače, govornike i učesnike na konferencijama, kao i posetioce iz biznis sektora, obezbedili smo 10 % popusta na cenu karata za letove ove kompanije iz 17 odabranih evropskih destinacija.

 • Amsterdam
 • Atina
 • Beč
 • Bukurešt
 • Dizeldorf
 • Frankfurt
 • Istanbul
 • Ljubljana
 • Milan
 • Pariz
 • Podgorica
 • Prag
 • Sofija
 • Štokholm
 • Štutgart
 • Varšava
 • Zagreb

Više informacije na ovom linku: www.renexpo-belgrade.com

O RENEXPO® Western Balkans
Preostalo je samo 9 nedelja, do otvaranja vrata celom regionu na RENEXPO® Western Balkans, koji će biti održan u Belexpocentru, u Beogradu od 20. do 21. aprila 2016. godine.

ZNAČAJ RENEXPO® Western Balkans
Ponovo će u okviru RENEXPO® biti predstavljeno više od 100 dostupnih projekata iz celog regiona na Investors-Business Lounge.

NOVO @ RENEXPO® Western Balkans
B2B SUSRETI SA SRPSKIM INŽENJERIMA - organizujemo sastanke sa iskusnim srpskim inženjerima za hidroelektrane, postrojenja na biomasu i biogas. Međunarodnim kompanijama koje planiraju da pokrenu poslovanje u regionu ova usluga će olakšati proces donošenja odluka.

ENERGIEWENDE - TRANZICIJA ENERGIJE - putujuća izložba iz Berlina (www.bmwi.de) imaće svoju premijeru na RENEXPO® Western Balkans, i na 100m2 predstaviti interaktivna iskustva u obnovljivljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti.
MLADI SU NOVI ZELENI! - Mladi istraživači iz srednjih škola širom Srbije pridružiće se i steći iskustva u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Tagovano

U regionu nedostaju mehanizmi saradnje i komunikacije zemalja suseda za operativni pristup pojavama poplava i suše, koje imaju uticaj preko granica, kaže Jelena Peruničić, viša menadžerka regionalnog projekta Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) "Adaptacija na klimatske promene na području Zapadnog Balkana" (CCAWB), koji se sprovodi u saradnji s nadležnim ministarstvima u Albaniji, na Kosovu, u Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Mnogo toga treba da se uradi i na lokalnom i nacionalnom nivou, ali nisu za sve neophodne mere potrebna ogromna sredstva, izjavila je za Balkan Green Energy News.

"Na primer, za upravljanje poplavama bi dobro prostorno planiranje i snažna saradnja u zajednici bile veoma efektne mere. Ipak, naravno da su za određene infrastrukturne zahvate koji su od presudnog značaja potrebne investicije. U skladu sa sporazumom postignutom u Parizu na samitu COP21 Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (UNFCCC), narednih godina će na značaju dobiti prilagođavanje na klimatske promene i jačanje sposobnosti zemalja da se izbore sa uticajima vezanim za klimu. Zemlje u razvoju će imati veću podršku za delovanje na polju adaptacije i biće procenjena podesnost te podrške", rekla je Peruničić.

Izvor: Balkangreenenergynews.com

Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo Pravilnik o minimalnim kriterijumima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne nabavke dobara. On obuhvata kancelarijsku informatičku oprema, frižidere, uređaje za klimatizaciju kao i unutrašnje i spoljno osvetljenje. U skladu sa  Zakonom o efikasnom  korišćenju energije, svi organi i institucije javnog sektora, uključujući javna preduzeća, dužni su da ga primenjuju. Javni sektor treba da  služi kao primer efikasnog korišćenja energije, kaže Miloš Banjac, pomoćnik ministra zadužen za energetsku efikasnost i obnovljive izvore. On je za Balkan Green Energy News izjavio da zakon i pravilnik daju pravni osnov za usklađivanje sa evropskim direktivama 2006/32/EC i 2012/27/EU.   

"Pravilnik je nastao kao rezultat rada Ministarstva rudarstva i energetike, ekspertskog tima iz Regionalnog programa energetske efikasnosti (REEP) Evropske banke za obnovu i razvoj i međusektorske radne grupe. Ekspertski tim je napravio kost-benefit analizu većeg broja proizvoda koji se nalaze na tržištu Republike Srbije za koje su u praksi EU uvedene obaveze uvođenja kriterijuma energetske efikasnosti prilikom javnih nabavki a uzimajući u obzir i vrstu proizvoda koji se nabavljaju od strane javnog sektora", objasnio je Banjac. Isplativost se računa kao odnos dobiti i troškova veći od 1,5 s internom stopom povraćaja kapitala od 15 odsto i više, naglasio je.

Kod frižidera, uređaja za klimatizaciju i osvetljenja propisano je označavanje energetske efikasnosti. Kriterijumi za kancelarijsku informatičku opremu usklađeni su sa međunarodnim programom Energy Star.

Izvor: Balkangreenenergynews.com

PokloniIOtpadSkloni