11. Jul, 2020.

Kancelarija za evropske integracije objavila je brošuru o najčešćim greškama pri sprovođenju prekograničnih projekata. Brošura je zasnovana na prekograničnoj saradnji sa Rumunijom ali sadrži brojne informacije primenjive na druge programe prekogranične saradnje. Brošuru možete preuzeti na ovom linku.

PokloniIOtpadSkloni