01. Dec, 2020.
Pročitano 6095 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Solarni inverter (tzv. fotonaponski inverter, fotonaponski pretvarač, DC/AC pretvarač, itd) je ključna komponenta svakog solarnog sistema. Fotonaponski inverter pretvara DC napon sa Fotonaponskih ćelija u AC napon kojim se dalje mogu napojiti interna trošila/baterije, te ostatak slati u gradsku mrežu. Fotonaponski pretvarač omogućava napajanje kućnih trošila, direktno sa uređaja. Fotonaponski inverteri imaju posebne funkcije prilagođene za korištenje sa fotonaponskim ćelijama.

Fotonaponski inverteri mogu se klasificirati u tri osnovna tipa:

  • Autonomni solarni inverteri su odvojeni od drugog sistema napajanja, pri čemu fotonaponski inverter uzima istosmjerno napajanje iz akumulatora koji se napajaju pomoću solarnih panela. Mnogi autonomni solarni inverteri imaju prigrađen punjač baterij, koji omogućava dopunjavanje baterija iz lokalnog izmjeničnog izvora. Normalno ovo niukom slučaju ne utječe na rad lokalnog mrežnog napajanja i shodno tome ne zahtjevaju specijalnu zaštitu u pogledu kvaliteta napajanja i zaštite od preopterećenja.
  • Mrežni fotonaponski inverteri koji su normalno povezani sa izmjeničnom mrežom i rade u sinhronom režimu sa mrežom. Ovi fotonaponski pretvarači su konstruirani da se automatski isključuju po nestanku mrežnog napajanja. Oni nisu namjenjeni za rezervno napajanje u slučaju gubitka mrežnog napajanja.
  • Baterijski fotonaponski pretvarači su specijalni inverteri koji su namjenjeni da se napajaju iz baterije, omogućuju punjenje baterija pomoću vlastitog ispravljača, a višak energije šalju u mrežu. Ovi fotonaponski pretvarači su sposobni da napajaju AC energijom odabrane potrošače za vrijeme nestanka mrežnog napajanja i zhtjevaju poseban vid zaštite u smislu praćenja kvalitet isporučene el.energije i preopterećenja.

Traženje tačke maksimalne snage je tehnika koju solarni inverteri koriste da dobiju maksimalnu snagu iz solarnih panela. Solarne ćelije imaju kompleksnu ovisnost između solarne radijacije, temperature i ukupne otpornosti, a što prouzrokuje nelinearan učinak poznat kao I-V krivulja. Cilj MPPT sistema je da snima izlaz sa solara i podešava potrošnj, a sve u cilju dobijanja maksimalne snage sa solara u datom trenutku. U biti ovo definira struju koju solarni inverter vuče iz solara, sa ciljem dobijanja maksimalnog učinka.

Faktor ispune, ili faktor poznat sa skraćenicama FF, je parametar koji u spoju sa naponom praznog hoda i strujom kratkog spoja panela određuje maksimalnu snagu sa solara. Faktor ispune je definiran kao odnos između maks. snage solara sa umnoškom struje i napona Voc i Isc.

Postoje tri osnovna tipa MPPT algoritma: mijenjaj i posmatraj, postepeno povećaji provodnost, i konstantan napon. Prve dvije metode su poznate kao postupno rastuća metoda, jer ona ovisi od činjenice da na lijevoj strani MPP krivulje je (dP/dV veće od 0), dok je na desnoj strani opadajući proces prirasta snaga kod promjene napona (dP/dVmanje od 0).

Univerzalni solarni inverter omogućava ispravljanje i prilagođavanje napona za monokristalne I polikristalne solarne module. Poseban uređaj u solarnom inverteru, MPPT (detector maksimalne snage), omogućava široki dijapazon i vrlo efikasno podešavanje izlazne snage. Ovo se postiže sa specijalnim elektronskim krugom koji je Omron razvio skupa sa vodećim Japanskim Univerzitetom. Inteligentno upravljanje fotonaponskim sistemima Velika iskoristivost solara omogućava brzi povrat investicija Vrhunske performance uz pomoć tri MPPT uređaja u fotonaponskom inverteru - omogućava maksimalnu izlaznu snagu Široka primjenjivost - upotreba uz monokristalne i polikristalne solarne module Veoma pouzdan i vrlo kvalitetan proizvod Jednostavna kontrola i parametriranje uređaja

Izvor: plc-bh.com

Priredila: Dragana Milunov, III-2

Poslednji put izmenjeno utorak, 14 maj 2013 06:08
Hemijsko-medicinska škola Vršac

Sterijina 113, 26300 Vršac

Telefon: 013 830 292

email: sekretarijat@hms.edu.rs

Više iz ove kategorije Kako smanjiti troškove? »
PokloniIOtpadSkloni