04. Aug, 2020.

Projekat: VRŠNJAČKOM EDUKACIJOM DO ODRŽIVOG RAZVOJA

Pročitano 1724 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Udruženje Centar za energetsku efikasnost – “CEFIX” Vršac je sa projektom “Vršnjačkom edukacijom do održivog razvoja” konkurisalo na javnom konkursu Opštine Vršac za sufinansiranje projekata u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine u opštini Vršac u 2012. godini.


Dana 05. marta 2012. godine, na “Dan energetske efikasnosti”, potpisan je ugovor za realizaciju projekta, i odobreni iznos bespovratnih sredstava iz budžeta Opštine Vršac za implementaciju iznosi 50.000,00 dinara.


Niska ekološka svest stanovništva, kao i nedovoljna zastupljenost ekologije i energetske efikasnosti u školama dovodi do loše ekološke slike u Vojvodini. Većina škola u Vršcu ima ekološke sekcije, koje nisu dovoljno edukovane o rešavanju konkretnih problema. One bi trebale više da rade na konkretnim projektima i podizanju ekološke svesti prvenstveno učenika i nastavnika u školama, a zatim i šire javnosti.


Metoda implementiranja projekta je volonterski praktičan rad. Namera „CEFIX“-a je da uključivanjem i edukovanjem većeg broja volontera prenese osnovna znanja o odvojenom sakupljanju otpada, reciklaži i efikasnom korišćenju energije, te praktičnim radom pokaže metode kojima se to postiže. Očekuje se da će oni ta znanja dalje koristiti i širiti u svom životnom i radnom okruženju.


Nova znanja i iskustva učesnici će preneti u svoje škole, organizacije i svoje porodice. Projekat će pomoći započinjanje procesa organizovanog odvajanja sekundarnih sirovna i dobra je osnova za nove projekte iz ove oblasti.


Ciljevi projekta:
-    Podizanje ekološke svesti učenika osnovnih i srednjih škola, njihovih nastavnika i zainteresovanih građana;
-    Upoznavanje učenika, nastavnika i građana sa njihovim mogućnostima zaštite životne sredine i delovanjem u njihovom okruženju;
-    Promovisanje efikasnog korišćenja energije izradom jednostavnih solarnih panela od limenki;
-    Promovisanje alternativnih izvora energije;
-    Promovisanje volonterskog rada i aktivizma;


Aktivnosti:
-    Prikupljanje sekundarnih sirovina - akcenat će biti stavljen na prikupljanje limenki, koje će kasnije biti upotrebljene za izradu solarnih kolektora.
-    Održavanje dve radionice „Izrada jednostavnih solarnih kolektora“ - učenici će zajedno sa članovima tima i nastavnicima, od praznih aluminijumskih limenki napraviti dva solarna kolektora za dopunsko grejanje prostorija, koji direktno zagrevaju vazduh.
-    U okvitu projekta biće organizovana dva predavanja sa temama:
•    Savremeni pristup otpadu (recikliranje, smanjenje otpada, kompostiranje organskog otpada);
•    Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije (resursi, dobijanje i uticaj na okolinu);
-    Medijska prezentacija - snimiće se kratkometražni promotivni film u trajanju do 30 minuta, koji će pratiti sve faze projekta. Na ovaj način će veći broj ljudi imati priliku da se upozna sa problematikom iz ovih oblasti.

Poslednji put izmenjeno utorak, 15 maj 2012 07:57
Marinel Cuculj

Sve se može ako se hoće!

Adresa sajta www.clickman.rs
PokloniIOtpadSkloni