25. Jun, 2024.

PREVENCIJA OD POŽARA

Visoke letnje temperature, loša električna instalacija i trenutak ljudske nepažnje najčešći su uzroci požara u kojima mogu biti ugroženi ljudi i uništena materijalna dobra. Često nismo ni svesni koliko mala nepažnja, ili volšebna zaboravnost dovode do katastrofa sa velikim posledicama. Voda i vatra su stihije koje brzo napreduju, a teško se zaustavljaju.

Najčešći uzrok požara u kući, ili stanu je dotrajala električna instalacija čiju sanaciju ne treba nikako odlagati. Loši spojevi u razvodnim kutijama i ormarima za struju, ili na utičnicama, dovode do stvaranja toplote koja može razviti temperaturu na kojoj se pali izolacija, kao i drugi zapaljivi materijali, što dovodi do požara čije gašenje nije preporučljivo sa vodom. Veoma čest uzrok razvijanja toplote su nedovoljni preseci produžnih kablova, pogotovo ako smo ih kupovali na pijaci, jer pored malog preseka, provodnici su labavo vezani za viljuške, ili da uopšte nema žuto-zelenog provodnika za uzemljenje ( masu ), što nije preporučljivo za većinu potrošača.

Nestručna zamena pregorelih topljivih osigurača može dovesti do paljenja instalacije, jer pravljeni osigurači nisu dobro rešenje, pošto deblji provodnici u keramičkom kućištu osigurača gube namensku ulogu kao namerno oslabljeno mesto u strujnom kolu. Opterećenje osigurača, koje se izražava u amperima, može se izračunati na osnovu poznate formule za snagu električne struje ( P = U * I ), odakle se dobija vrednost jačine struje, kada se ukupna snaga ( P ) podeli sa električnim naponom od 230 V, propisanim po evropskim standardima. Primera radi, na utičnicu, ili grupu utičnica koje su vezane na osigurač vrednosti od 16 A, mogu se priključiti potrošači ukupne snage do 3.680 W, ili 3,68 kW. Nikada ne treba uzimati granične vrednosti, jer će u tom slučaju osigurač razvijati Džulovu toplotu, što dovodi do postepenog nagorevanja labavih spojeva na razvodnom ormariću za struju. Preporučljivo je da koristimo automatske osigurače odgovarajućih vrednosti koje zavise od potrošača. Kod određivanja amperaže osigurača veoma je važna pravilna ( ravnomerna ) raspodela snage potrošača koje koristimo. Većinu potrošača treba isključivati kada se ne koriste, posebno ako su u pitanju adapteri i punjači baterija prenosnih uređaja i mobilnih telefona. Oni razvijaju visoke temperature ako nisu kompatibilni, ili su baterije dotrajale, odnosno da su u mogućem kratkom spoju. Kratak spoj baterije laptopa opterećuje i zagreva njegov adapter koji može izazvati požar.

Presek provodnika ima propisane standarde, tako da se za strujna kola koja koriste osigurače od 16 A koriste provodnici preseka 2,5 mm2, a za sijalice i druga slabija svetla provodnik od 1,5 mm2, sa osiguračem od 10 A. Osigurači od 16 A obično se koriste za utičnice, dok na glavni vod stavljamo osigurače do 25 A po jednoj fazi sa presekom provodnika od 4 do 6 mm2. Kao efikasna zaštita od kratkog spoja može polužiti FID-ova sklopka.

Preventivne mere zaštite od požara ogledaju se u praktičnim radnjama na otklanjanju svih potencijalnih uzroka za stvaranje visokih temperatura. Njih treba, ukoliko nismo sposobni da to sami izvedemo, poveriti stručnim licima. Pregledi moraju biti redovni, jer iznenađenja vrebaju i kada smo potpuno sigurni, posebno kod produžnih kablova za visoki napon. Zaključimo priču starom narodnom izrekom: „Struja je dobar sluga, a zao gospodar!“.

U regionu nedostaju mehanizmi saradnje i komunikacije zemalja suseda za operativni pristup pojavama poplava i suše, koje imaju uticaj preko granica, kaže Jelena Peruničić, viša menadžerka regionalnog projekta Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) "Adaptacija na klimatske promene na području Zapadnog Balkana" (CCAWB), koji se sprovodi u saradnji s nadležnim ministarstvima u Albaniji, na Kosovu, u Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Mnogo toga treba da se uradi i na lokalnom i nacionalnom nivou, ali nisu za sve neophodne mere potrebna ogromna sredstva, izjavila je za Balkan Green Energy News.

"Na primer, za upravljanje poplavama bi dobro prostorno planiranje i snažna saradnja u zajednici bile veoma efektne mere. Ipak, naravno da su za određene infrastrukturne zahvate koji su od presudnog značaja potrebne investicije. U skladu sa sporazumom postignutom u Parizu na samitu COP21 Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (UNFCCC), narednih godina će na značaju dobiti prilagođavanje na klimatske promene i jačanje sposobnosti zemalja da se izbore sa uticajima vezanim za klimu. Zemlje u razvoju će imati veću podršku za delovanje na polju adaptacije i biće procenjena podesnost te podrške", rekla je Peruničić.

Izvor: Balkangreenenergynews.com

Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo Pravilnik o minimalnim kriterijumima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne nabavke dobara. On obuhvata kancelarijsku informatičku oprema, frižidere, uređaje za klimatizaciju kao i unutrašnje i spoljno osvetljenje. U skladu sa  Zakonom o efikasnom  korišćenju energije, svi organi i institucije javnog sektora, uključujući javna preduzeća, dužni su da ga primenjuju. Javni sektor treba da  služi kao primer efikasnog korišćenja energije, kaže Miloš Banjac, pomoćnik ministra zadužen za energetsku efikasnost i obnovljive izvore. On je za Balkan Green Energy News izjavio da zakon i pravilnik daju pravni osnov za usklađivanje sa evropskim direktivama 2006/32/EC i 2012/27/EU.   

"Pravilnik je nastao kao rezultat rada Ministarstva rudarstva i energetike, ekspertskog tima iz Regionalnog programa energetske efikasnosti (REEP) Evropske banke za obnovu i razvoj i međusektorske radne grupe. Ekspertski tim je napravio kost-benefit analizu većeg broja proizvoda koji se nalaze na tržištu Republike Srbije za koje su u praksi EU uvedene obaveze uvođenja kriterijuma energetske efikasnosti prilikom javnih nabavki a uzimajući u obzir i vrstu proizvoda koji se nabavljaju od strane javnog sektora", objasnio je Banjac. Isplativost se računa kao odnos dobiti i troškova veći od 1,5 s internom stopom povraćaja kapitala od 15 odsto i više, naglasio je.

Kod frižidera, uređaja za klimatizaciju i osvetljenja propisano je označavanje energetske efikasnosti. Kriterijumi za kancelarijsku informatičku opremu usklađeni su sa međunarodnim programom Energy Star.

Izvor: Balkangreenenergynews.com

Dijalog o klimatskim promenama je postao manje teorijski i više praktičan, a ljudi bolje razumeju šta je sve dovedeno u pitanje, te šta oni mogu da urade, i koristi od delovanja i gubitke od nedelovanja, kaže Kristin Moro, ambasadorka Francuske u Srbiji. Ona je u intervjuu za Balkan Green Energy News govorila o očekivanjima u svojoj zemlji vezanim za nastupajuću Konferenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama u Parizu i za mogućnost globalnog dogovora.

„Evropska unija je godinama bila jedna od najaktivnijih i najambicioznijih strana u dijalogu, preduzimala je poteze i za sebe (što znači i za države članice) određivala ambiciozne ciljeve, i već je u globalu smanjila ispuštanje štetnih gasova u skladu s Protokolom iz Kjotoa. Ali mi znamo da delovanje protiv klimatskih promena može biti efikasno samo ukoliko svi učestvuju, i stoga Francuska, kao i EU i Ujedinjene nacije, očekuju da se postigne univerzalni sporazum“, istakla je. Takođe je neophodno da on bude pravno obavezujući, kao i da se redovno prilagođava, svakih pet godina, da se uzme u obzir šta je sve poboljšano – i kojih problema ima – i da se prave, korak po korak, ambiciozniji planovi za niskougljeničnu privredu, u cilju postizanja neutralnog nivoa emisija do kraja veka, kaže Moro.

Ostatak pročitajte na: Balkangreenenergynews.com

Imamo preča posla, a to je da posečemo i ono malo stabala koja su sad dostigla neku zrelost", kazala je Nataša Đereg i upozorila da se pored regionalnih i lokalnih puteva seče drveće bez ikakvog plana, a ne sadi se novo!

Direktorka Centra za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) Nataša Đereg upozorila je da su se snežni nanosi na putevima u Vojvodini mogli izbeći da su nadležni na vreme vodili računa o tome da se zasade drvoredi na kritičnim tačkama na putevima.

"Nažalost, kod nas su među donosiocima zakona i odluka prisutni oni koji nemaju svest o važnosti vetrozaštitnih pojaseva", kazala je Nataša Đereg. Dodala je da postoje elaborati i projekti, kako od strane Šumarskog fakulteta u Beogradu, tako i od drugih naučnih institucija, kako da se postave vetrozaštitni pojasi.

"Ali, država nikad nema para da te projekte sprovede u delo. Imamo preča posla, a to je da posečemo i ono malo stabala koja su sad dostigla neku zrelost", kazala je Nataša Đereg.

Upozorila je da se pored regionalnih i lokalnih puteva seče drveće bez ikakvog plana, a ne sadi se novo. Ona je podsetila da je Vojvodina područje sa najmanje šuma u Evropi, sa prosečnom šumovitošću od svega šest odsto.

"Još je Marija Terezija znala važnost zaštite zemljišta od erozije i važnost zaštite puteva od vetrova, pa su tako u prošlosti masovno sađena stabla jablanova, dudova i ostalih vrsta drveća pored puteva", podsetila je Nataša Đereg.

Izvor: kurir-info.rs

Globalno zagrevanje

Iako je napolju izuzetno hladno, novi video koji je objavila NASA prikazuje 60 godina globalnog zagrevanja i to koliko je Zemlja danas toplija.

Nasin Godard institut za svemirske studije stvorio je ovaj video a boje Zemlje koje prikazuje bazirane su na temperaturi vazduha koja je rasla ili opadala u poređenju sa istorijskim prosekom. Za sveka 15 sekundi video prikazuje 60 godina klimatskih podataka od 1950. do 2013. godine a na samom kraju Zemlja je prekrivena crvenom i narandžastom bojom koje pokazuju koliko je danas naša planeta toplija u poređenju sa njenom prošlošću. Povećanje emisija gasova koji izazivaju efekat staklene bašte direktno je odgovorna za porast globalnih temperatura. Sudeći po ovim podacima, temperature nisu niže od završetka rata u Vijetnamu i trenutka kada je Bil Gejts osnovao Majkrosoft. Podaci korišćeni za video dobijeni su od preko 1.000 stanica za merenje temperature širom sveta.

Izvor: B92.net

Početak grejne sezone neizbežno donosi suv vazduh u naše domove. Posledice su konstantno curenje nosa ili suvo kašljucanje, respiratorni problemi, vodnjikave oči, razdražljivost i umor. Spas se može naći u ovlaživaču vazduha čije karakteristike mogu biti značajne pri odlučivanju. Pokušaćemo da pomognemo u izboru.

1) Klasični ovlaživač za malu decu i kućne ljubimce

Prednosti:

 • radi na principu samoregulacije
 • koristi vodu iz česme
 • mogućnost aromatizacije vazduha
 • imati priliku da posmatraju količina vode u rezervoaru;
 • dostupnost višekratnu upotrebu filtera u nekim modelima.

Nedostaci:

 • nivo vlažnosti raste sa porastom temperature u prostoriji.

2) Ultrazvučni ovlaživač za prostorije sa stilskim nameštajem, muzičkim instrumentima ili u staklenoj bašti

Prednosti:

 • ima ugrađeni hidrostat za održavanje istog nivoa vlažnosti
 • ubija bakterije u vodi
 • zauzima malo prostora
 • moderno je dizajniran
 • ne pravi buku.

Nedostaci:

 • filter se menja svaka 2-3 meseca
 • nemogućnost aromatizacije vazduha
 • zbog osetljivosti filtera obavezno je korišćenje specijalne demi vode.

3) Klima – “sudopera za pranje vazduha” za ljude kojima je potreban posebno čist vazduh zbog alergije, bronhijalne astme…

Prednosti:

 • radi na principu samoregulacije
 • ima kapsulu za aromatizovanje
 • postoje modeli sa specijalnim filterom za jonizovanje vazduha.

Nedostaci:

 • velike dimenzije
 • filteri na nekim modelima zahtevaju periodične zamene.

4) Parni ovlaživač koji izbacuje paru umesto ovlaženog vazduha za ljude sa resapiratornim probelemima i zimsku baštu.

Prednosti:

 • sterilna para
 • postoji mogućnost inhalacije i aromaterapija
 • filterski ulošci se ne menjaju
 • relativno niska cena i jednostavno održavanje.

Nedostaci:

 • troši mnogo više električne energije nego drugi
 • nema hidrostat koji održavanje istog nivoa vlažnosti
 • ne preporučuje se porodicama sa decom i kućnim ljubimcima
 • zahteva pažljivo rukovanje.

Redovno ćišćenje rezervoara za vodu i zamena filtera kod svih vrsta ovlaživača je obavezno. Mikroorganizmi koji nastanjuju ove uređaje, šire se vazduhom i mogu uzrokovati ozbiljne bolesti. Najpoznatija je tzv. Legionarska bolest koja izaziva atipčnu upalu plaća ili infekciju koja ponekad zahvata ceo organizam. Izaziva je bakterija Legionella pneumophila čije omiljeno stanište su upravo sistemi za klimatizaciju i rezervoari vode koji se koriste kod ovlaživača vazduha.

Izvor: kakopedija.com

Priredila: Milica Trajilovic II-7

Jednostavni saveti za manje račune

Naši računi su užasno veliki, ali ako želite da uštedite to nije tako teško. I nemorate da bace novac na štedljive sijalice ili druge aparate. Sa nekoliko jednostavnih trikova i malim izmenama navika, možete uštedeti dosta novca.


Klima

Tokom leta, kada ne može da se izdrži velika toplota, klima troši dosta struje. Ali klima troši struju i za grejanje! Održavajte klimu i čistite filtere; oni mogu biti puni prašine i ostale prljavštine i treba ih redovno čistiti. Proverite da li je unutra sve ispravno, nemojte pretpostavljati. Ne morate zvati servis. Klima je poprilično jednostavna za proveru, možete sami izvaditi filtere i isprati ih!  Neko verovatno sve ovo već zna, ali mnogi od nas bi poželeli da se ovako nešto nauči u školama.


Grejanje/hlađenje

Osim ako ne živite u vrlo malom stanu, čak i centralno grejanje ne može da održi podjednaku temperaturu u svim sobama. Kada je toplo, toplota će bežati u više delove vašeg doma. Kada je hladno, ne želite da se to desi, pa ćete poželeti da je spustite. Ovo je poprilično jednostavno. Ventilatori troše mnogo manje struje od klime ili grejanja. Oni ne rashlađuju i ne greju vazduh ali ga raspoređuju. Kada vazduh pravilno cirkuliše, lakše je održavati optimalnu temperaturu, a to znači manja potrošnja za klimu i grejanje. Postavite ventilator(e) tako da pomeraju vazduh gde vi želite. Cirkulisanje vazduha je ključno, ali ako želite da zarobite topao vazduh ventilator treba da duva na dole, i obrnuto, ako hoćete da ga eliminišete, na gore.  Ako imate ventilator na plafonu, onda će vam biti još lakše da ga usmerite. Kada je toplo, on treba da se okreće u suprotno od kazaljke na satu, a kada je hladno onda u pravcu kazaljki, da biste ga zarobili unutra. Dugme za usmeravanje imaju skoro svi ventilatori.

Izvor: Domino magazin

Ryuichi Tabu je smislio ovaj sistem za ventilaciju u obliku drveta. Pored estetskog doživljaja, ovakvo rešenje pruža i bolje strujanje vazduha, a sistem predviđa i ventilaciju i korišćenje prirodnih obnovljivih resursa poput termalne vode.

Izvor: Domino magazin

GRADSKO ZELENILO I KLIMA

Društvo ljubitelja Gradskog parka u Vršcu  osnovano je aprila 2011. godine sa ciljem unapređenja ovog spomenika pejzažne arhitekture i  ponovnog  uspostavljanja  tradicije građanskog društva. Ciljevi Društva su i popularizacija Evropske pejzažne konvencije koju je naša zemlja ratifikovala, takođe 2011. godine, koja u prvi plan stavlja percepciju pejzaža, odnosno ljudsko biće. Osim toga, Društvo je otvoreno za saradnju sa svim udruženjima koja se bave zaštitom životne sredine, zaštitom prirode i srodnim delatnostima.  U predhodnom periodu  realizovan je i Projekat  u saradnji sa Građanskim parlamentom –slobodni grad Vršac, a jedan od rezultata bilo je i štampanje knjige “Gradski park u Vršcu-simbol i svedok nekih prošlih vremena”. Projekat koji je realizovan u saradnji sa Cefix-om, uz podršku člana Opštinskog veća za ekologiju i infrastrukturu Vladimira Bajića, odnosno Opštinskog fonda za zaštitu životne sredine je štampanje brošure o uticaju urbanog zelenila na mikroklimu i na smanjenje utroška energije, kako za grejanje kuća i stanova, tako i za hlađenje, što je posebno aktuelno ovih dana. Zbog toga su predsednica udruženja Nemet Ildiko, dipl. Inž. hortikulture i aktivistkinja mr Orhideja Štrbac, dipl. inž. pejzažne arhitekture, 2.  jula gostovale na televiziji “Banat”  u emisiji “ Hronika regiona” i predstavile društvo i brošuru koju možete preuzeti u pdf formatu iz priloga.

Zainteresovi koji žele da postanu članovi Društva ljubitelja Gradskog parka u Vršcu mogu se javiti na sledeći broj telefona, isključivo u večernjim časovima: 013-2833-290. Kontakt osoba je Nemet Ildiko.

Strana 1 od 2
PokloniIOtpadSkloni