01. Mar, 2021.

U Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije potpisan je ( 12.08.2016. ) ugovor o realizaciji projekta pod nazivom Eko-škola „Vršačke planine“ koji je u veoma jakoj konukrenciji od 218 prijavljenih učesnika zauzeo respektivno 35 mesto, sa ukupno 77 osvojenih bodova. Odobrena sredstva ministarstva iznose 347.500 dinara, dok je vrednost projekta oko pola miliona dinara. Sva planirana sredstva su strogo namenska i prebacuju se na posebno otvoren podračun udruženja, a pravdaju završnim Izveštajem o realizaciji projekta do kraja tekuće godine.

Eko-škola se izvodi u prirodi 28, 29. i 30. septembra 2016. godine putem kampa sa 30 odabranih učenika petog i šestog razreda, pet nastavnika iz gradskih osnovnih škola i pet članova projektnog tima. Kamp će biti smešten u objektu Crvenog krsta na Vršačkom bregu sa nekoliko radionica, među kojima posebno interesovanje izaziva izrada solarnog kolektora uz stručnu asistenciju jednog profesora TiO i zaduženih članova projektnog tima koji imaju iskustva i potrebnog znanja u toj oblasti. Kolektor se gradi kao ogledni radni primerak za dogrevanje prostorija „Cefiksa“ u Vršcu, a finansira iz sopstvenih sredstava.

Prvog radnog dana biće organizovana dva predavanja iz uštede energije i zaštite životne sredine, drugog dana poseta Vršačkoj kuli i čišćenje dela Vršačkog brega uz organizovan odvoz sakupljenog smeća, a trećeg dana je planiran obilazak prvog stepena zaštite Vršačkih planina i predavanje u prirodi.

Pored niza radnih aktivnosti učenici će imati slikarsku radionicu, sportska takmičenja i večernje druženje uz muziku, a obezbeđen im je pansionski smeštaj u dečijem odmaralištu „Doma Crvenog krsta“ na Bregu i jedan obrok u prirodi uz budno oko volontera iz Crvenog krsta.

Sve aktivnosti biće medijski propraćene, a planirane pripreme kampa obaviće se tokom septembra uz aktivnu saradnju sa gradskim osnovnim školama koje će odabrati učenike i odgovarajući profil nastavnika.

 

Odgovarajući na pitanja učesnika jučerašnje konferencije “Prva međunarodna konferencija na temu hidroenergije – Tržište Srbije do 2020. godine”, održane u Sava centru, gospođa Tanja Stojanović, predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike, izjavila je da će se u najkraćem roku posle donošenja novog Zakona o energetici doneti i jedinstveni Ugovor o otkupu električne energije (PPA), s namerom da se izbaci postojeći predugovor i integriše Ugovor o otkupu električne energije za projekte do 5MW.

“Trenutno je na snazi Predugovor, zatim Ugovor o otkupu električne energije za projekte do 5MW, Ugovor o otkupu električne energije za projekte preko 5MW i ugovor koji reguliše najveće elektrane preko 50MW. Novim predlogom standardnog modela ugovora, koji će biti donet u skladu sa promenama zakona, biće predviđen jedinstveni integralni ugovor sa odloženim dejstvom.”

Prema rečima gospođe Stojanović, odloženim dejstvom jedinstvenog integralnog ugovora o otkupu električne energije će biti regulisana svaka faza razvoja projekata elektrane: faza pre izgradnje elektrane, faza probnog rada elektrane, i faza rada elektrane.

Izvor: Energetski portal

Prof. dr Zorana Mihajlović, ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine, saopštila je na konferenciji o obnovljivim izvorima energije održanoj 7. juna 2013. godine u Beogradu da je model ugovora o otkupu struje iz obnovljivih izvora energije na korak od usvajanja i da će najkasnije do 10. jula biti zvanično usvojen.

Na ovoj konferenciji koju je organizovala redakcija internet časopisa Balkanmagazin pod nazivom „Obnovljiva energija vode, vetra i sunca - put ka energetskoj nezavisnosti“, ministar Mihajlović izjavila je da će Model ugovora o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora biti usvojen krajem juna, najkasnije do 10. jula. Mihajlovićeva je naglasila da je cilj Ministartsva da zaštiti interese Srbije i da istovremeno omogući investitorima da ostvare profit uz minimalan rizik. Takođe je dodala da će ovim modelom biti ispunjen jedan od ključnih zahteva investitora u izgradnji kapaciteta za proizvodnju „zelene“ struje.

Ministar Zorana Mihajlović je procenila da bi Srbija mogla da ispuni obavezu iz direktiva EU i da do 2020. godine proizvede 27% potrebne energije iz obnovljivih izvora energije. Takođe je istakla i da potencijali obnovljivih izvora energije u Srbiji nisu iskorišćeni i da su najveći među njima biomasa, izgradnja vetroparkova, solarnih elektrana, kao i korišćenje geotermalnih izvora. Uprkos toj činjenici ministar Mihajlović smatra da bi Srbija u naredne dve do tri godine mogla proizvesti i više od 1000 megavata snage iz obnovljivih izvora, i to najpre iz biomase, malih hidroelektrana i vetroparkova.

- Iskorišćenje potencijala obnovljivih izvora energije je jedan od prioriteta energetskog sektora Srbije, ne zato što može u potpunosti da zadovolji domaće potrebe za energijom, već zbog toga što poboljšava stabilnost energetskog sistema, omogućava nove investicije i nova radna mesta - rekla je Mihajlovićeva.

Ministar je na skupu o obnovljivim izvorima energije izjavila i da će u toku leta Ministartsvo energetike predložiti Vladi Srbije model za smanjenje broja dozvola potrebnih za ulaganja u tu oblast i da bi do početka jula trebalo da bude usvojena nova primenjlivija i realnija strategija razvoja energetike Srbije, dok bi na jesen detaljnije izmene Zakona o energetici trebalo da se nadju pred Parlamentom. Ministar Mihajlović dodala je i da je Vlada Srbije nakon usvajanja Zakona o racionalnoj upotrebi energije u martu ove godine nedavno usvojila i Nacionalni akcioni plan za iskorišćenje obnovljivih izvora energije i da se sada radi na izradi detaljnijeg plana.

PokloniIOtpadSkloni