23. Jul, 2021.

U Velikoj Britaniji je ovih dana pušten u upotrebu prvi autobus koji prikuplja ljudski izmet. Zapravo korišćenje “braonkaste supstance” doprinosi da Velika Britanija bude “zelenija”. Putnici na relaciji između Bata (Bath) i Bristolskog aerodroma imaju priliku da dok se voze obave veliku ili malu nuždu.

“Bio-bus” pokreće biometan, gas koji se proizvodi tertmanom kanalizacionog otpada i hrane koja nije za ljudsku upotrebu (ili drugog organskog otpada). Ima motor sa unutrašnim sagorevanjem koji je sličan dizel motoru u normalnim autobusima.

Rezervoar za gas je smešten na krovu autobusa i proizvodi se uz pomoć anaerobnih bakterija koje razgrađuju, malo pre pomenuti, otpad, prilikom čega se dobija velika količina gasa bogatog metanom. Pre nego se ovako proizveden gas može upotrebiti u autobusima iz smese se uklanja ugljen dioksid (CO2) i dodaje propan a uklanjaju se i druge nečistoće kako bi prilikom sagorevanja emisija gasova bila bez neprijatnih mirisa. Emisija štetnih gasova je inače nekoliko puta manja nego kod motora koje pokreću benzin ili nafta.

Organski otpad, bačena hrana ili ostatci hrane i izmet, koji jedna osoba “proizvede” za godinu dana dovoljna je da se proizvede gasa za 60 kilometara vožnje. 

Kompanija GENco godišnje proizvodi 17 miliona kubnih biometana godišnje što je dovoljno za napajanje 8300 domaćinstava. Od ove nedelje počeli su da u svoju mrežu generisanog biogasa ubacuju i ovaj koji je proizveden od ljudskog otpada!

“Biometan proizveden na bazi ljudskog otpada može da zadovolji oko 10% potreba na tržištu Velike Britanije” rekla je Šarlota Morton (Charlotte Morton), direktorka “Asocijacije anaerobne digestije i biopotencijala”.

“Kaka autobus” jasno pokazuje da je ljudska “kaka” i hrana koju bacamo izuzetno vredan, obnovljiv i samoodrživ resurs.

Da li biste se vi vozili u ovakvom autobusu?! Iznesite Vaš pogled u sekciji za komentare.

PokloniIOtpadSkloni