25. Nov, 2020.

3E vesti 4

3E VESTI – obrazovni informativni serijal koji obrađuje teme ekologije, energije, ekonomije (zelene ekonomije)
Serijal se realizuje pod pokroviteljstvom PS za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine.

U ovoj emisiji obrađuju se teme: Obustava pokrajinskih konkursa, povećanje proizvodnje struje iz energije vesta, “Eko kurir”, otpad u Vojvodini i potrošnja energije uređaja u stendbaju.

 

3E vesti 3

3E VESTI – obrazovni informativni serijal koji obrađuje teme ekologije, energije, ekonomije (zelene ekonomije)
Serijal se realizuje pod pokroviteljstvom PS za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine.

U ovoj emisiji obrađene su teme: Potrošnja el. energije, energija vetra u Srbiji, proizvodnja energije u turbunama, lokacijski uslovi za vetrenjače, biciklofoni, zamena sijalica.

Vršačke planine nalaze se u severoistočnom delu Srbije, na području AP Vojvodine. Pružaju se 19 km u pravcu istok-zapad. Najviši je Gudurički vrh (641 m). Veoma su bogate prirodnim vrednostima, sa više od 1000 vrsta biljaka, više od 35 vrsta vodozemaca i gmizavaca, a takođe i preko 150 vrsta ptica.

Ekološko-dokumentarni film „Vršačke planine – neponovljivo blago Vojvodine” je priča o prirodi ovog predela izuzetnih odlika. Kroz prirodu vode vas stručnjaci koji brinu o njenoj zaštiti, uz poziv da se ovo blago sačuva i za buduće naraštaje.

Zaštitimo orlove u Vojvodini

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode iz Novog Sada, u saradnji sa nekoliko udruženja, pokrenuo je kampanju protiv trovanja orlova na vojvođanskim njivama. Kampanju u Opštini Vršac sprovodi Prirodnjačko društvo GEA.

- Orao je u grbu Srbije još od doba Nemanjića. Orao je naš nacionalni ponos. Reprezentativce Srbije zovemo "orlovima", navijamo za njih i radujemo se njihovim pobedama. Najveći naši pesnici pesme su pisali o njima. Sada ih trujemo po njivama. To je odnos kakav imamo i prema nama samima. Pridružite se kampanji protiv trovanja orlova, pozivaju iz PD GEA.

Vlada Vojvodine dodeliće u utorak, 19. novembra, bespovratna podsticajna sredstava za projekte štedljive javne rasvete. Ugovore će potpisati pokrajinska sekretarka za energetiku Nataša Pavićević-Bajić, objavljeno je na sajtu pokrajinske vlade. Novac će dobiti deset vojvođanskih opština (Vršac, Kovin, Žitište, Apatin, Opovo, Beočin, Bečej, Bačka Topola, Temerin i Ruma) i Grad Sombor, a za ove namene izdvojeno je nešto više od 11,79 miliona dinara.

Izvor: eKapija

Pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine Nataša Pavićević-Bajić potpisala je ugovore sa predstavnicima nevladinih organizacija i neprofitnih institucija, kojima su, na osnovu konkursa Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, odobrena sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata za unapređenje saznanja dece predškolskog uzrasta, kao i učenika osnovnih i srednjih škola u Vojvodini o efikasnom korišćenju energije. Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine ovim konkursom ima nameru da promoviše i afirmiše rad nevladinog sektora. Saradnja sa nevladinim sektorom izuzetno je bitna, naročito kada je reč o edukaciji mladih i najmlađih, kroz školske i predškolske ustanove, istaknuto je prilikom potpisivanja ugovora. Cilj konkursa je da se kroz realizaciju projekata promene svakodnevne i uobičajene navika kod deci odraslih, kada je reč o racionalnoj upotrebi energije. Rutina svakodnevice ima direktan i indirektan uticaj na životnu sredinu i na klimatske promene. Zbog toga se kroz edukaciju, koja će biti sprovedena realizacijom projekata, podiže svest o važnosti racionalnog korišćenja energije. Očekivani rezultati odnose se najpre na brigu svakog pojedinca o racionalnom korišćenju energije, kao i čitavog društva, u smislu generalne promene ponašanja, kao i menjanja loših navika. Na konkursu je bilo prijavljeno dvadeset pet nevladinih organizacija i neprofitnih institucija, a sredstva su dodeljena dvadeset i jednoj organizaciji. Za projekte je iz budzeta Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine izdvojeno ukupno dva miliona dinara.

Izvor: vojvodina.gov.rs 

U sklopu projekta GIZ, Nemačke organizacije za tehničku pomoć i saradnju, urađeno je i izdato prvih 150 energetskih pasoša. Kompanija "Knauf Insulation" je među prvima dobila rešenja o ispunjenosti uslova za izdavanje ovih sertifikata o energetskim svojstvima objekata visokogradnje od Ministarstva građevinarstva i urbanizma, pa je samo u okviru ovog projekta overila i prvih 30 pasoša u vojvođanskim opštinama Vršac, Kikinda, Zrenjanin, Novi Sad, Inđija i Irig.

Projekat je imao cilj da za tipične predstavnike objekata po regionima Srbije prikaže kolika je potrošnja energija koja je potrebna za grejanje u toku godine. Na taj način je i prvim licenciranim inženjerima pružena prilika da stečena znanja tokom obuke primene u praksi.

Izdavanjem ovih rešenja u potpunosti je omogućena primena oba Pravilnika koja se odnose na metodologiju proračuna energetske efikasnosti i izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, odnosno, energetskog pasoša. Na taj način stvoren je zakonski okvir u kome nijedna nova zgrada neće moći da dobije upotrebnu dozvolu ukoliko tehnička dokumentacija, koja se prilaže uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole, ne sadrži i energetski pasoš. Ovako će građani Srbije prilikom kupovine nekretnine po prvi put imati prilike da saznaju koliko će energije da troše na grejanje.

Prava masovnost u primeni mera energetske efikasnosti i izdavanju energetskih pasoša očekuje se sa formiranjem budžetskog fonda koji će ove aktivnosti učiniti dostupnim većem broju korisnika u Srbiji.

Izvor: ekapija

Foto:eVrsac

Zorana Mihajlović, ministarka energetike, položila je danas u Beočinu kamen temeljac za izgradnju prve solarne elektrane u Vojvodini, u koju će biti uloženo 1,5 miliona evra.

- Kapacitet solarne elektrane biće jedan megavat, planirano je da bude izgrađena za tri meseca i da počne da radi od septembra.

Investitor je slovačka kompanija "Prima enerdži", a elektrana je smeštena na lokaciji Tancoš, površine 2,5 hektara.

Ministarka Mihajlović istakla je da je reč o investitoru koji ima reference i iskustvo, jer je već gradio solarne elektrane u Slovačkoj.

- Ovo je znak da će obnovljivi izvori energije biti iskorišćeni i u Vojvodini i Srbiji", rekla je Mihajlović i dodala da Vlada podražava ovaj projekat i da će biti reč o povlašćenoj proizvodnji električne energije.

Ona je napomenula da postoji Nacionalni akcioni plan za obnovljive izvore energije, koji predviđa određen procenat proizvodnje struje iz "zelene" energije, koji Srbija treba da ispuni do 2020.

Jan Varšo, ambasador Slovačke u Srbiji, izrazio je zadovoljstvo što će investitori preneti svoja iskustva u Srbiju iz te oblasti, istakavši da je solarna energija relativno dobro razvijena u Slovačkoj.

U toj zemlji radi 850 solarnih elektrana, a njihova ukupna instalisana snaga iznosi skoro 500 megavata.

Bogdan Cvejić, predsednik opštine Beočin, rekao je da je reč o prvoj solarnoj elektrani u pokrajini i drugoj u Srbiji, istakavši da se radi u potpunosti o privatnom sredstvima slovačkog investitora.


Izvor: Tanjug

Dana, 08. maja 2013. godine, pokrajinski sekretar dr Slobodan Puzović objavio je rezultate Konkursa o dodeljenim bespovratnim sredstvima iz budžeta AP Vojvodine za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana iz oblasti zaštite životne sredine i oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva u 2013. godini.

Udruženje Centar za energetsku efikasnost – “CEFIX” Vršac je na ovom Konkursu apliciralo sa projektom “Еdukаtivnо pоkаznа rаdiоnicа zа učеnikе srеdnjе pоlјоprivrеdnе škоlе u Vršcu - Izrаdа sоlаrnе sušаrе zа vоćе, pоvrćе i lеkоvitо bilје” kod Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Odobreni iznos bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za sufinansiranje ovog projekta iznosi 146.000,00 dinara.

Osnovni ciljevi projekta su: pоdizаnjе еkоlоškе svеsti učеnikа, nаstаvnikа i zаintеrеsоvаnih grаđаnа, prоmоvisаnjе еfikаsnоg kоrišćеnjа еnеrgiје izrаdоm јеdnоstаvne sоlаrne sušаre zа vоćе, pоvrćе i lеkоvitо bilје, zatim аltеrnаtivnih izvоrа еnеrgiје, kao i vоlоntеrskоg rаdа i аktivizmа.

Pored izrade same sušare u toku implementacije projekta biće održana tri predavanja sa sledećim temama: “Еnеrgеtskа еfikаsnоst kао nаčin živоtа”, “Sоlаrni kоlеktоri - izgrаdnjа i kоrištеnjе”, i “Sоlаrnе sušаrе - izgrаdnjа i kоrištеnjе”.

Pоlјоprivrеdnа škоlа „Vršаc“ iz Vršcа, kао pаrtnеr nа prојеktu, uz uklјučivаnjе učеnikа u prаktičаn rаd, dоbićе funkciоnаlnu sоlаrnu sušаru zа vоćе, pоvrćе i lеkоvitо bilје kојu ćе mоći dа kоristi u nаstаvnоm prоcеsu kао srеdstvо zа rаd.

Nаmеrа „CЕFIKS“-а је dа uklјučivаnjеm i еdukоvаnjеm vеćеg brоја učеnikа i vоlоntеrа prеnеsе оsnоvnа znаnjа о оbnоvlјivim izvоrimа i еfikаsnоm kоrišćеnju еnеrgiје, tе prаktičnim rаdоm pоkаžе mеtоdе kојimа sе tо pоstižе. Оčеkuје sе dа ćе оni tа znаnjа dаlје kоristiti i širiti u svоm živоtnоm i rаdnоm оkružеnju.

Održana konferencija o rezultatima odobrenih projektnih aktivnosti udruženja građana iz oblasti zaštite životne sredine, arhitekture, urbanizma i graditeljstva u 2013g.

Dana, 08. maja 2013. godine, pokrajinski sekretar dr Slobodan Puzović objavio je rezultate Konkursa o dodeljenim bespovratnim sredstvima iz budžeta AP Vojvodine za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana iz oblasti zaštite životne sredine i oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva u 2013. godini.

REZULTATI PRIJAVLjENIH  I ODOBRENIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTI UDRUŽENjA GRAĐANA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, ARHITEKTURE, URBANIZMA I GRADITELjSTVA U 2013.G.

1.) Oblast zaštite životne sredine

Na Konkursu se prijavilo 195 udruženja građana sa 196 projekata, a odobreno je za sufinansiranje 38 projekta i podeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Od ukupnog broja prijavljenih projekata udruženja građana, najviše je pristiglo iz Bačkog regiona 115 (najbrojniji su iz Novog Sada sa 54 i  Subotice sa 8 projekata), iz Banata 64 (najbrojnije su iz Zrenjanina, ukupno 12), a samo 16 organizacija iz Srema.

Od 196 prijavljenih  projekta po sadržaju je sledeći odnos: najbrojniji su projekti kombinovani edukacija-promocija 85 (E/P), kombinovani edukacija-akcija-promocija 31 (E/A/P), samo akcija 24 (A), samo edukacija 19 (E), kombinovani edukacija-akcija 16 (E/A), kombinovani akcija sa promotivnim sadržajem 15 (A/P), samo publikacija 6 (P).

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2013/05/graf1.jpg

Odobreno je ukupno 38 projekata: 21 je iz Bačke, 16 iz Banata i 1 iz Srema, a po sadržaju je sledeći odnos: najbrojniji su kombinovani projekti edukacija-promocija 21 (E/P), kombinovani edukacija-akcija-promocija 6 (E/A/P), akcija sa promotivnim sadržajem 5 (A/P), edukacija-akcija 3 (E/A), edukativnog karaktera 2 (E) i samo akcija 1 (A).

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2013/05/graf2.jpg

2.) Oblast arhitekture, urbanizma i graditeljstva

Na Konkursu se prijavilo 32 udruženja građana sa 33 projekta, a odobreno je za sufinansiranje 28 projekata i dodeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.800.000,00 dinara.

Od ukupnog broja prijavljenih projekata udruženja građana, najviše je pristiglo iz Bačkog regiona 24 (najbrojnija udruženja građana su iz Novog Sada sa 18, iz Subotice sa 3, iz Bačke Topole 1, iz Srbobrana 1 i iz  Titela 1), iz Banata 7 (iz Vršca sa 2, iz Pančeva sa 2, iz Novog Kneževca 1, iz Novog Miloševa 1 i iz Velebita 1), a samo 1 udruženje građana iz Srema (iz Iriga).

Od 33 prijavljena projekta po sadržaju je sledeći odnos: najbrojniji su projekti kombinovani edukacija-akcija 9 (E/A), kombinovani edukacija-promocija 5 (E/P), samo akcija 6 (A), samo edukacija 6 (E) i samo publikacija 7 (P).

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2013/05/graf3.jpg

Odobreno je ukupno 28 projekata: 20 iz Bačke, 7 iz Banata i 1 iz Srema, a po sadržaju je sledeći odnos: najbrojniji su kombinovani projekti edukacija-akcija 8 (E/A), zatim samo publikacija 6 (P), samo akcija 4 (A), samo edukacija 5 (E) i kombinovani edukacija-promocija 5 (E/P).

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2013/05/graf4.jpg

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

Strana 1 od 2
PokloniIOtpadSkloni