25. Jan, 2022.
Marinel Cuculj

Marinel Cuculj

Sve se može ako se hoće!

U organizaciji Centra za energetsku efikasnost CEFIX Vršac  i Kulturnog centara Vršac promovisana je akcija SAT ZA NAŠU PLANETU, Subota 28. mart 2009. godine u 20:30,  putem video reklama, radijskih džinglova, plakata i letaka.

Upućen je apel putem E-maila svim javnim ustanovama, političkim partijama, firmama i medijima za uključenje u akciju.  Plakatima koji su polepljeni po gradu i flajerima koji su deljeni i ubacivani u poštanske sandučiće građana, video reklamama i radijskim džinglovima građanstvo Vršca upoznato je sa akcijom i mnogi su se pridružili akciji.

Tagovano

Radio Beograd 202  i Agencija za energetsku efikasnost  promovisali  su 13. februara „Svetski dan štednje energije“ u Srbiji. U Vršcu podršku kampanji pružili su Udruženje građana "Centar za energetsku efikasnost CEFX" i Kulturni centar Vršac.
 Tom prilikom svi mediji u Vršcu objavili su proglas, i  apelovali  da se ugasi svetlo na 5 minuta. SO Vršac se uključila u akciju i na svom portalu opštine postavljeno je obaveštenje o akciji.  Pozorište NP “Sterija“ je tom prilikom pred predstavu isključilo svu rasvetu, spoljnu i unutrašnju, kao čin podrške akciji. Rezultati akcije koje su sumirali Radio Beograd i Agencija pokazali su da je Vršac bio jedan od najaktivnih gradova.

Tagovano

Kulturni centar Vršac i Centar za energetsku efikasnost Cefix
Uspešno sprovedena kampanja 13 februara povodom Evropskog dana uštede energije. Poslato preko 200 e-mail medijskim kućama u Vršcu, Alibunaru, Plandištu i Beloj Crkvi, političkim strankama i Nevladinim organizacijama, lokalnoj samoupravi, svim institucijama, firmama i svim zainteresovanima. Na portalu Opštine postavljeno obaveštenje o akciji. U znak podrške NP "Sterija" Vršac je isključilo kompletnu rasvetu na 5 minuta pred predstavu "Neobično veče".

Tagovano
PokloniIOtpadSkloni