27. Jan, 2022.

Obračun električne energije

Preuzmite najnoviju verziju programa Obracun EE 2.32 i sami napravite svoj račun za utrošak električne energije. Novine u verziji 2.32 su nove cene električne energije kao i novi ostvarivi popusti koji su u skladu sa tarifnim sistemom Elektroprivrede Srbije. U novom tarifnom sistemu ubačena je obračunska snaga koja zavisi od jačine Vaših limitatora na brojilu.

Potrebno je uneti staro stanje, dan mesec kao i godinu očitavanja starog stanja. Isto tako treba uneti podatke i za očitavanje novog stanja brojila. Tarifni sistem je direktno vezan za broj dana. U zelenoj zoni imate 11.67 kWh dnevno, a u plavoj 41.67 kWh ostatak ide u crvenu zonu. U rubrici VT upisujete Višu tarifu tj. skupu struju, a u rubrici MT upisujete Manju tarifu tj. jeftinu struju. U novoj verziji 2.32 imate opciju da izaberete vrstu brojila kao i jačinu limitatora koji direkno utiču na cenu obračunske snage u računu. Klikom na komandno dugme Obračunaj dobivate zaduženje ili potrošnju električne energije za zadati period. Program ne može znati da li Vi imate predhodni saldo (dugovanje) ili popust iz predhodnog obračuna.

Program za obračun potrošnje električne energije možete preuzeti ovde.

Autor programa  -  Dalibor Grujić

Copyright © Dalibor Grujić

PokloniIOtpadSkloni