15. Jul, 2020.

Proteklih dana su švajcarci iz Globernice napravili poslenji korak u investiciji vrednoj preko 40 miliona eura, tako što su platili opštini Karansebeš (Rumunija) 250.000 eura i postali vlasnici 12,5 hektara zemlje na kojoj će biti izgrađena fabrika za proizvodnju peleta.

Pored izgradnje fabrike peleta biće konstruisano i solorna farma za proizvodnju struje. Nakon završetka ovih projekata pored velikog broj novih radnih mesta očekuje se da će i budžet opštine Karabsebeš biti veći za oko milion eura u narednim godinama.

Lokalna samouprava imaće 15% od profita ali ne manje od 50-60.000 eura godišnje u prvih 10 godina, dok u posle tog period iznos ne sme biti manji od 100.000 eura godišnje.

Izvor: caon.ro

Od 11. do 12. oktobra 2012. godine održana je osnivačka skupština NACIONALNE ASOCIJACIJE ZA BIOMASU - SERBIO. Pored mnogih udruženja, priverdnika i predstavnika javnog sektora jedan od osnivača je i Centar za energetsku efikasnost CEFIX - Vršac.

Ciljevi SERBIO su da razvije tržište i povoljno poslovno okruženje održivog bioenergetskog sektora u Srbiji i poveća informisanost javnosti o mogućnostima upotrebe biomase.

Za dalji održivi razvoj energetskog sektora u Srbiji ali i lokalnih sredina bogatih biomasom, od izuzetne važnosti bilo osnivanje asocijacije koja bi zastupala interese zainteresovanih pojedinaca i organizacija: od biznis kompanija u sektoru šumarstva i poljoprivrede, proizvodnje, prerade i transporta biomase do akademskih ustanova, naučno-istraživačkih institucija, ekoloških i razvojnih nevladinih organizacija.

Unapređenje pravnog i fiskalnog okvira za poslovanje u vezi biomase jedan je od imperativa SERBIO!

Detaljnije o daljem radu asocijacije, planu rada i o aktivnostima pročitajte na zvaničnoj prezentaciji serbio.rs

PokloniIOtpadSkloni