06. Oct, 2022.

Banatska platforma - preporuke za pregovore Srbije i EU. Nakon održane 3 radionice i 9 okruglih stolova, objavljujemo sažetak diskusija i preporuka, koje ćemo uputiti državnim organima nadležnim za zaštitu životne sredine i poljoprivredu, i koji neposredno učestvuju u procesu pregovora sa EU.

Materijal se nalazi dole u prilogu i možete ga skinuti sa našeg sajta.

U organizaciji Ekološkog centra „Stanište“ iz Vršca i Centra za evropske politike (u daljem tekstu CEP) iz Beograda, u Vršcu je ( 29.01.2016. ), u maloj sali Skupštine opštine, organizovan okrugli sto projekta „Banatska plaforma“, na temu učešća lokalnih zajednica u pregovorima Srbije sa EU.

Osnova za razgovor okruglog stola bile su prezentacije direktora CEP-a Nebojše Lazarevića i Stefana Šipke, predstavnika CEP-a koji je govorio o IPARD komponentama predpristupne pomoći u kontekstu evropskih integracija. Gospodin Lazarević je opširnije govorio o složenosti i mogućim zamkama pregovora koji se vrše prema odgovarajućim poglavljima ( 33 + 2 ). Kao posebno interesantna oblast pregovora za naše podneblje je zaštita životne sredine, o čemu je govorio Dejan Maksimović iz Ekološkog centra „Stanište“ Vršac, sa osvrtom na probleme na lokalnom nivou, koji se odnose na finansiranje naraslih potreba u ovoj oblasti.

Učesnici okruglog stola bili su predstavnici nevladinog sektora, udruženja građana, opštinske uprave, kao i srednjih škola vršačke opštine čiji obrazovni profili imaju dodira sa zaštitom životne sredine. Većina učesnika okruglog stola aktivno se uključila u razgovor nakon interesantnih uvodnih predavanja i niza postavljenih pitanja predstavnicima CEP-a koji su, kao stručna lica, neposredno uključeni u izradi platforme za pregovore o evropskim integracijama.

 

 

PokloniIOtpadSkloni