19. Jan, 2022.

PAMETNO TROŠENJE ENERGIJE

O energiji smo u toku školovanja naučili da je to sposobnost tela da izvrši rad. Definicija je sasvim na mestu, a kada se sa đacima povede ozbiljnija rasprava, onda oni imaju različita shvatanja zbog ponekad pogrešnog pristupa pojmu energije iz različitih uglova gledanja. Bio sam često u prilici da sa mladim ljudima razgovaram o domaćinskom trošenju energije, što, po mom mišljenju, treba praktikovati u svim nastavnim sadržajima gde se ukaže prilika.

Razvijenost i standard jednog društva gleda se i po utrošku energije u kvantitativnom i kvalitativnom smislu. Šta onda znači pametno trošenje energije ako želimo razvoj i napredak!? To znači domaćinsko ponašanje i kada smo najbogatiji. Čoveka treba od malena naučiti na štednju energije i drugih resursa gde god je moguće, a da to bitno ne utiče na kvalitet njegovog života. Krenimo od onog svakodnevnog. Da li je potrebno da u večernjim satima svetli luster sa nekoliko klasičnih sijalica, ili da je u hodniku celo veče upaljeno jako svetlo, odnosno da tako jako svetlo bude i pri gledanju TV u dnevnoj sobi? Zapitajmo se da li je potrebno da nam računar radi i kada ga ne koristimo, pošto danas imamo jake i moćne mašine koje imaju snagu i po nekoliko stotina vati (W). Iako ga ne upotrebljavamo, on troši struju ukoliko je uključen. Dokazano je da postoji potrošnja i sa uključenim adapterom za mobilni telefon, sa TV i drugim uređajima koji su na režimu čekanja (“Stand By”), jer u tom stanju radi ispravljačka elektronika uređaja. Pošto volim eksperimentisati, probao sam da jedan mesec koristim uzastopno i često istovremeno tri računara, tako da budu uključeni po ceo dan sa snažnijim pojačalima za zvuk. Računica je pokazala da to nije ekonomično i da se i tu može itekako uštedeti. Ako koristimo više uređaja na jednom mestu dobro ih je napajati preko kvalitetnog kabla sa više utičnica koji na sebi ima prekidač. Primera radi, mogu to biti TV, DVD, radio, punjač mobilnog telefona, kompjuter, pojačalo. Kada većinu ne koristimo, pametno je prekinuti napajanje svih uređaja. Za TV je to dobro zbog razmagnetisavanja ekrana, a za ostale uređaje korisno zbog produženja veka trajanja, jer prilikom kvarova usled padova napona najčešće strada stepen za napajanje koji lančano može dovesti do kvarova drugih modula i komponenti. Poznato je da se na računarima najčešće javljaju kvarovi u napajanju zbog neminovnog sušenja elektrolita.

Najveća ušteda energije može se ostvariti kod jačih potrošača, kao što su električni bojleri, štednjaci, grejalice, termo-peći, veš mašine i drugi aparati. Prostor u kome boravimo ne treba grejati do visokih temparatura, kada smo prinuđeni da otvaramo prozore. Razlika od samo pet stepeni dovodi do velikih ušteda. Veliku uštedu pravimo ako u stanu, ili na kući imamo dobru termo-izolaciju. Bojler, kao veliki potrošač struje, treba uključivati u NT režimu struje i ne držati ga stalno uključenim. Sa vodom na visokoj temperaturi on, zbog veće temperaturne razlike, brže predaje toplotu svojoj okolini, bez obzira na prisutnu termo-izolaciju cevi i kazana. Termo-peći su veliki potrošači električne struje, tako da je pametnije da ih zamenimo nekim savremenijim načinima grejanja. Najbolja varijanta je da se greje prostor dok smo prisutni u njemu, a kada nismo da to bude neka minimalna sobna temperatura. Sa regulatorima temperature i ta varijanta je izvodljiva, čime se značajno štedi električna energija.

Na kraju, hteli ili ne, moramo se oslobađati klasičnih sijalica sa grejnim vlaknom koje nisu ekonomične, sve su skuplje, kratko traju, greju i, po pitanju svetlosti, imaju nizak koeficijent korisnog dejstva. Danas tržište nudi daleko bolja rešenja sa sijalicama koje duže traju, ne greju, daju prirodniju svetlost , a tu su i regulatori napona i odvojeni prekidači za pojedine grane strujnog kola. Baterije koje se ne mogu puniti možemo zameniti NiCd, ili litijum-jonskim baterijama (akumulatorima), koje dugo traju i veoma su ekonomične (preko hiljadu punjenja). Bolje su rešenje od skupih alkalnih baterija, a koristimo ih u različitim uređajima. Racionalna potrošnja električne energije preći će u naviku ako se tome učimo na ličnom primeru, odnosno od zabavišta i osnovne škole, pošto mladi koriste uređaje koji nisu zanemarljivi po pitanju potrošnje. Stariji su, u svakom slučaju, svesni činjenice da plaćanje energenata predstavlja značajnu stavku kućnog budžeta.

U 46. izdanju emisije Enerija na pametan način pogledajte kakve posledice po elektroprivredna društva ostavalja nelegalno korišćenje električne energije, tačnije krađa struje i na koji način se to može sprečiti. Zatim pogledajte kako jednu farmu učiniti energetski efikasnom, tačnije kako smanjiti potrošnju energije neophodne za zagrevanje sanitarne vode. Prikazaćemo vam i najnoviji koncept bicikla koji prečišćava vazduh, a pogledajte i kako smanjiti potrošnju energije u stambenom zgradarstvu.

U 45. izdanju emisije Energija na pametan način pogledajte kakve klimatske i energetske planove je sebi zacrtala Evropska unija i to za period do 2030. godine. Zatim saznajte kako da vaši kućni uređaji troše manje struje, kao šta su to EKO TEK radijatori. Zatim vas vodimo u Vetrnik u Dom za decu i omladinu ometene u razvoju da vidite kako su uštedeli energiju neophodnu za grejanje sanitarne vode i to uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine.

U 44. izdanju emisije Energiaj na pametan način saznajte šta je to termovizijsko snimanje, na koji način ono određuje energetske karakteristike nekog objekat i koliko je ta metoda pouzdana. Zatim pogledajte kako izgleda solarna kuća, neobičnog oblika, koja je projektovana po jedinstvenom rešenju za uštedu energije. A vodimo vas i do manastira Uvac koji električnu energiju proizvodi uz pomoć mini hidrocentrala koja je izgrađena na obližnjem potoku.

U 43. idanju emisije Energija na pametan način pogledajte da li su klimatske promene realnost ili zabluda i na koji način globalno zagrevanje utiče na poljoprivrednu proizvodnju. Zatim pogledajte kako funkcionišu toplotne pumpe i zašto za njih kažu da su najefikasniji način grejanja i hlađenja. A saznajte i zašto je važno smanjiti potrošnju energije u stambenom zgradarstvu i na koji način to možemo uraditi.

Takođe Vas obaveštavamo da emisiju "Energija na pametan način" možete pogledati i na B92 Info kanalu, i to u 7 termina: ponedeljak 18:30h, sreda 07:30h i 20:10h, četvrtak 10:00h, subota 11:15h i  17:10h, i nedelja 14:40h, kao i na još 75 lokalnih i regionalnih TV stanica u Srbiji i regionu.

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS, Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine APV, a u saradnji sa Agencijom za energetiku, PU "Toplane Srbije" i upravom za energetiku grada Beograda organizuje:

CEDEF Javni dijalog:
- Grejanje u Srbiji -
INDIVIDUALNO I DALJINSKO GREJANJE
14. februar 2014, Beograd, 11h, Medija Centar, I sprat, Terazije 3

GREJANJE U SRBIJI: INDIVIDUALNO i DALJINSKO GREJANJE

Centralno evropski forum za razvoj CEDEF organizuje Javni dijalog: GREJANJE U SRBIJI – INDIVIDUALNO I DALJINSKO GREJANJE, koji će se održati pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS, Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine APV, a u saradnji sa Agencijom za energetiku i Poslovnim udruženjem “Toplane Srbije”.

Cilj skupa je da predstavi:

Planove i konkretne aktivnosti za primenu kogeneracije i prelaska na biomasu u sistemima daljinskog grejanja u 15 gradova u Srbiji – koje su mogućnosti smanjenja potrošnje energenata, povećanja energetske efikasnosti primenom naprednih tehnologija i smanjenje emisije štetnih gasova
Individualno grejanje – kako ostvariti višestruke uštede primenom naprednih tehnologija
Sistem naplate grejanja po utrošenoj toplotnoj energiji – gde smo sada

Registracija je bez kotizacije, ali vas molimo da se prijavite ovde.

NOVA KOGENERATIVNA POSTROJENJA U SRBIJI

Na skupu će biti predstavljen presek stanja izrade predstudija izvodljivosti u okviru projekta "Promocija obnovljivih energija - razvoj tržišta biomase u Srbiji". Najavljeno je ranije da bi za 15 toplana u Srbiji u naredne četiri godine trebalo ispitati mogućnosti da pređu sa korišćenja mazuta, uglja i gasa na biomasu: Bajina Bašta, Čačak, Jagodina, Kikinda, Kladovo, Knjaževac, Kosjerić, Negotin, Nova Varoš, Novi Pazar, Priboj, Šabac, Trstenik, Velika Plana i Zrenjanin. Ovim opštinama i svim drugim koje su napravile analizu o isplativosti prelaska biće dostupna sredstva u iznosu od 100 miliona evra koja su obezbeđena preko Nemačke razvojne banke KfW. Trenutno postoje takve studije u Pančevu, Kruševcu i Rumi, dok je Subotica na pragu odluke o izgradnji CHP postrojenja na biomasu.

BUDUĆNOST GREJANJA U SRBIJI: KOGENERACIJA

Na osnovu podataka popisa iz 2011, 48,9% stanova u Srbiji ima grejanje, odnosno greje se toplotom isporučenom iz javnih toplana ili iz sopstvenih kotlarnica. U gradskim naseljima 66,3% stanova ima uvedene instalacije grejanja, na ostalom području 25,9%. U poređenju sa prethodnim popisom, evidentan je porast broja stanova sa grejanjem, tako da je u proteklih 10 godina grejanje uvedeno u 461.837 useljenih stanova. Sa povećanjem broja objekata koje treba zagrejati, sve su veće potrebe i za korišćenjem obnovljivih izvora energije i povećanjem energetske efikasnosti. Srbija se obavezala da do 2020. godine poveća učešće obnovljivih izvora energije na 27% u ukupnom energetskom bilansu i time u velikoj meri smanjiti emisiju CO2 i doprineti racionalnom i odgovornom ponašanju u korišćenju energije u svrhu ostvarivanja održivog razvoja i zaštite životne sredine. Povećanje energetske efikasnosti i korišćenje alternativnih goriva u proizvodnji toplotne i električne energije postaje imperativ kako na nacionalnom tako i na nivou gradova i lokalnih samouprava. Takođe, kako u individualnom, tako i u daljinskom sistemu grejanja.

Danas je više od 90% proizvodnje toplotne enegije u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji zasnovano na direktnom korišćenju fosilnih goriva, dok se u EU fosilna goriva koriste samo u 15% slučajeva za proizvodnju toplotne energije. Jedno od najpovoljnijih rešenja je kogeneracija, odnosno uspostavljanje kogenerativnih postrojenja na biomasu za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije.

U Evropskoj uniji, koja intenzivno promoviše izgradnju kogenerativnih postrojenja, ukupan broj ovih postrojenja iznosi 122. Posebno se razvijaju kogenerativna postrojenja na biomasu, jer dostižu visok stepen efikasnosti korišćenja primarne energije – čak do 90%, za razliku od konvencionalnih elektrana gde stepen efikasnosti iznosi tek oko 45%. Zemlje koje su najviše napredovale u upotrebi biomase u proizvodnji energije su Nemačka, Austrija, Finska i Danska. Primeri ovih zemalja pokazuju da se radi o vrednom izvoru energije koji se ne sme zanemariti.

INDIVIDUALNO GREJANJE

Individualno grejanje domaćinstava i drugih objekata koji nisu priključeni na sistem daljinskog grejanja može da predstavlja značajan izdatak u budžetu tokom hladnih meseci. Upotrebom naprednih tehnologija i korišćenjem obnovljivih izvora energije ostvaruju se značajne uštede na nivou domaćinstava i drugih objekata koji se individualno greju. Na primer, toplotne pumpe su jedna od boljih rešenja. Primena sistema toplotne pumpe rezultuje uštedom i do 70% u grejanju objekata.

Takođe, ukoliko se pređe na zagrevanje objekta putem prirodnog gasa, sa različitom zagrevanom površinom, i sa prosečnom izolacijom i kvalitetom vrata i prozora, ušteda u energiji je i do 60%. Električna energija se u Srbiji uglavnom proizvodi od uglja, pa je tipična efikasnost oko 35%, dok je nivo efikasnosti prirodnog gasa 90%.

Solarna energija je gotovo besplatna u eksploataciji a štetnih efekata po okolinu nema. Energija koju sunce tokom godine emituje na 1 m² krova kuće u Srbiji je jednaka energiji koja se dobije sagorevanjem 130 litara nafte. Najveći potencijal za korišćenje solarne energije imaju gradovi u jugoistočnom delu Srbije - Niš, Kuršumlija, Vranje.

Geotermalna energija se posebno može koristiti u pojedinim područjima Srbije, gde temperatura vode iz podzemnih izvora često prelazi i 60 stepeni Celzijusovih.

Prethodno je od izuzetne važnosti biti upućen u stanje krovne i zidne izolacije, jer adekvatna zidna i krovna izolacija može smanjiti rasipanje energije čak i do 60%.

NAPLATA GREJANJA PREMA UTROŠKU TOPLOTNE ENERGIJE

Model naplate toplotne energije prema utrošku naplate, prema Zakonu o efikasnom korišćenju energije, toplane u Srbiji će morati da uspostave do 2015. godine. Za sada, takav obračun u Srbiji imaju Subotica, Šabac, Bečej, Sombor, Čačak, Niš i Pirot, dok u Beogradu svega 3% domaćinstava ima naplatu toplotne energije prema utrošku.

Uvođenje naplate po potrošnji rešava veliki broj problema koji se javljaju u poslovanju toplana kao i problema na strani kupaca toplotne energije. Kao institucionalna mera doprinosi tehničkom, pravnom i ekonomskom sistemu svih koji se nalaze u različitim segmentima sistema toplana i kupaca toplotne energije. Prirodan proces koji se očekuje po prelasku na naplatu po potrošnji je i racionalnije ponašanje u proizvodnji i potrošnji toplotne energije.

Kako se najveća neefikasnost u sektoru daljinskog grejanja beleži se u sektoru potrošnje energije u zgradama, uvođenjem naplate toplotne energije prema utrošku očekuje se smanjenje potrošnje energije, goriva i emisije štetnih materija za oko 15-20%. Pored toga, uvođenje ovakvog sistema naplate prati i energetsko sređivanje objekata, na prvom mestu izolacije i fasade objekata.

U 42. izdanju emisije Energija na pametan način pogledajte kako ulaganje u obnovljive izvore energije vaše poslovanje može učiniti pozitivnijim, tačnije kako se solarna energija može iskoristiti u jednom ugostiteljskom objektu. Zatim vas podsećamo šta je to energetska efikasnost i nakoji način svi možemo doprineti očuvanju životne sredine i racionalnijoj potrošnji energije. A bavili smo se i problematikom komunalnog otpada koji predstavlja veliki potencijal za proizvodnju energije.

Dana 13. dеcеmbrа 2013. godine je u škоlskоm cеntru „Nikоlа Теslа“ sа pоčеtkоm u 15 čаsоvа оdržаnо tаkmičеnjе “Brzim prstimа dо еnеrgеtskе еfikаsnоsti”. Timovi osnovnih škola koje su učestvovale u takmičenju su sledeći:

1. О.Š. „Pаја Јоvаnоvić“
    Јоvаn Stојkоvski – pеti rаzrеd
    Drаgаnа Stеpаnоvić – šеsti rаzrеd
    Dаriја Puја – sеdmi rаzrеd
    Igоr Lukаč - nаstаvnik

2. О.Š. „Мlаdоst“
    Мilicа Vаsilеvski – pеti rаzrеd
    Ivаnа Gаlоnjа – šеsti rаzrеd
    Kаtаrinа Pоlоvinа – sеdmi rаzrеd
    Nаtаšа Sаmоulоv – nаstаvnik

3. О.Š. „Vuk Kаrаdžić“
    Vlаdimir Lеšеnski – pеti rаzrеd
    Lukа Brkоvić – šеsti rаzrеd
    Јоvаnа Bаstа – sеdmi rаzrеd
    Gоrdаn Kаpеlаn – pеdаgоg

4. О.Š. „Оlgа Pеtrоv-Rаdišić“
    Оgnjеn Sоvilј – pеti rаzrеd
    Теоdоrа Маrčеtа – šеsti rаzrеd
    Dаlibоr Маksimоvić – sеdmi rаzrеd
    Ljubicа Kоviјаnić – mеdiјаtеkаr

Prе sаmоg tаkmičеnjа učеnicimа оsnоvnih škоlа i njihоvim nаstаvnicimа su dоmаćini, prоfеsоri škоlskоg cеntrа „Nikоlа Теslа“ Мirа Аnkić, Мirоslаv Lеpir, Мilаn i Svеtlаnа Nјеgоmir pоkаzаli intеrеsnаntе rаdоvе svојih učеnikа vеzаnе zа upоtrеbu еlеktričnе еnеrgiје, sеnzоrа i mеhаničkih sklоpоvа. Таkоđе, prisutnimа је prikаzаn i sоlаrni kоlеktоr zа zаgrеvаnjе vаzduhа nаprаvlјеn оd upоtrеbеnih limеnki kојi su učеnici škоlskоg cеntrа „Nikоlа Теslа“ sа svојim prоfеsоrimа izrаdili u оkviru prојеktа „Vršnjаčkоm еdukаciјоm dо оdrživоg rаzvоја“ u sаrаdnji sа Udružеnjеm „CЕFIKS“.

Тimоvi оd pо tri učеnikа su rаspоrеđеni u učiоnici, i mеđusоbnо su izаbrаli kаpitеnе svојih еkipа, kојimа su pоdеlјеni tаstеri zа igru „brzi prsti“. Nаkоn tоgа, učеsnicimа tаkmičеnjа su оbјаšnjеnа prаvilа igrе i princip rаdа tаstеrа rеspоndеrskоg tipа, zаtim је оdržаnо prоbnо tаkmičеnjе kаkо bi svi timоvi isprоbаli оprеmu i stеkli sаmоpоuzdаnjе.  

Prvi blоk оd dеsеt pitаnjа biо је vеzаn zа еkоlоgiјu i vоdilа gа је Мilicа Dоslоp. Drugа dvа blоkа оd dеsеt pitаnjа bili su vеzаni zа оbnоvlјivе izvоrе еnеrgiје i vоdiо ih је Мirоslаv Lеpir. Nаkоn svаkоg blоkа sumirаni su rеzultаti i prаvlјеnа је pаuzа kаkо bi sе učеsnici оdmоrili i оsvеžili uz sоkоvе i slаtkišе. Pо zаvršеtku pоslеdnjеg blоkа sаbrаni su rеzultаti i izvršilо sе rаngirаnjе učеsnikа.

Prvо mеstо оsvојili su učеnici О.Š. „Vuk Kаrаdžić“ sа 385 pоеnа, drugо mеstо učеnici О.Š. „Мlаdоst“ sа 375 pоеnа, trеćе mеstо učеnici О.Š. „Оlgа Pеtrоv-Rаdišić“ sа 370 pоеnа i čеtvrtо mеstо učеnici О.Š. „Pаја Јоvаnоvić“ sа 315 pоеnа. Zаtim sе pristupilо prоglаšеnju pоbеdnikа i dоdеli vrеdnih nаgrаdа (LЕD rеflеktоri, LЕD siјаlicе i sоlаrni punjаči zа mоbilnе tеlеfоnе). Cеlоkupаn tоk tаkmičеnjа је mоgао dа sе prаti uživо putеm dirеktnоg prеnоsа nа intеrnеt pоrtаlu udružеnjа (www.cefix.rs).

Udruženje Centar za energetsku efikasnost – „CEFIKS“ je konkurisalo i dobilo sredstva za realizaciju projekta „Brzim prstima do energetske efikasnosti“. Projekat je vredan 191.200,00 RSD od čega Centar za energetsku efikasnost – „CEFIKS“ učestvuje sa 51.200,00 RSD, a 140.000,00 finansira Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

Metoda implementiranja projekta „Brzim prstima do energetske efikasnosti“ je organizovanje takmičenja osnovnih škola iz Vršca na temu podizanja ekološke svesti i obnovljivih izvora energije. Namera „CEFIKS“-a je da uključivanjem većeg broja učenika i nastavnika prenese osnovna znanja o efikasnom korišćenju energije i obnovljivim izvorima energije. Projekat obuhvata đake uzrasta od 11 do 13 godina.

Pored takmičenja, projekat ima za cilj da poveća nivo svesti o racionalnoj upotrebi energije kako bi veći broj učenika bio osposobljen da samostalno prenese znanja iz ovih oblasti u svojim školama i okruženju, kao i razvijanje osećaja prpadnosti timu i povećanja tolerancije među članovima tima kao i prema svim učesnicima takmičenja.

Takmičenje će biti organizovano u školskom centru „Nikola Tesla“ gde će im na raspolaganju biti sistem tastera sa pratećom tehnologijom pomoću koje će se takmičiti.

Takmičenje će biti propraćeno kroz elektronske i štampane medije, tako da će veći broj građana moći da se upozna sa projektom.

Biznis konferenciju o finansiranju projekata energetske efikasnosti u Srbiji. Beograd, Sava Centar – 10. decembar 2013.

Osmišljen kao jedan od najvažnijih poslovnih događaja ove godine, Biznis konferencija o finansiranju projekata energetske efikasnosti u Srbiji – BEES 2013 predstavlja jedinstvenu priliku za pronalaženje optimalnih biznis modela po ugledu na zemlje razvijenog odnosa prema energetskoj efikasnosti.

Spajanjem potencijalnih učesnika u implementaciji projekata EE, prezentacijom održivih modela finansiranja EE kroz B2B radionice između institucija, agencija, proizvođača EE sistema, materijala i opreme / izvodjaca radova i lokalnih samouprava, BEES 2013 obezbeđuje uslove za konkretne dogovore, odnosno ugovore oko dalje realizacije EE projekata.

Cilj BEES 2013 je da lokalnim samoupravama predstavi održive modele za realizaciju projekata iz oblasti energetske efikasnosti kroz direktno povezivanje sa finansijskim institucijama i kompanijama koje na tržištu nude najoptimalnija komercijalna rešenja.

Konferencija je namenjena potencijalnim partnerima:

  • Opštine i Gradovi zainteresovani za projekte EE i OIE,
  • Međunarodne i domaće finansijske institucije sa iskustvom u finansiranju EE i OIE,
  • Proizvođači materijala, opreme i sistema u najnovijim tehnologijama iz domena EE i OIE,
  • Izvođači radova sa iskustvom u domenu EE i OIE po modelima EnSC i JPP,
  • Izvođači radova sa integrisanim rešenjima za povećanje energetske efikasnosti i smanjenja potrošnje energije (ESCO, EnSC, PPP),
  • Organizacije za međunarodnu saradnju i tehničku pomoć sa iskustvom u pripremi i praćenju programa/projekata EE i OIE.


Akcenat konferencije je stavljen na konkretne mogućnosti za realizaciju projekata energetskih sanacija zgrada i pratećih tehničkih sistema u javnom sektoru, uključujući i javnu rasvetu i ima za cilj da predstavi trenutno dostupne modele finansiranja na srpskom tržištu, konkretne uslove apliciranja i ugovaranja, kao i prezentaciju raspoloživih resursa u pogledu mogućnosti kompanija koje se bave izvođenjem građevinskih, mašinskih i elektro radova kao potencijalnih izvođača radova, inženjera i konsultanata za izradu projektne dokumentacije, te proizvođača/dobavljača energetski efikasnih materijala, opreme i sistema sa višegodišnjim iskustvom.

Na BEES 2013 očekuje se preko 500 učesnika budući da je obezbeđeno učešće predstavnika renomiranih međunarodnih finansijskih institucija (Svetska Banka, EBRD, EIB, KfW), međunarodnih organizacija za tehničku pomoć i saradnju (GIZ, IWO, JICA, USAIDE, UNDP, ASE), domaćih komercijalnih banaka, vodećih kompanija proizvođača materijala i opreme i izvođača radova sa iskustvom u oblasti EE i OIE, lokalnih samouprava, kao i ESCO kompanija iz EU i regiona zainteresovanih za ugovaranje poslova EE i OIE u Republici Srbiji.

Takođe, ovom prilikom Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine predstaviće program Budžetskog fonda energetske efikasnosti, čija implementacija je najavljena za januar 2014. godine.

Pozivamo Vas da učestvujete na BEES 2013, poslovnom događaju specifične biznis orijentacije koji Vam obezbeđuje niz mogućnosti i olakšica u pronalaženju odgovarajućih partnera u procesu implementacije i realizacije projekata EE i OIE.

Izvor: massmediainternational.eu