20. Oct, 2021.

Snimanje emisija republičkog projekta pod nazivom „Zaboravljene dečje igre“ počinje 20. septembra, a završava se 20. oktobra 2021. godine. Pre toga urađene su detaljne pripreme sa predstavnicima svih osnovnih škola grada Vršca, tako da je planirano da se snimanje različitih dečjih igara izvede na 11 lokacija, uglavnom u prirodnom ambijentu, uz pomoć nastavnika i članova projektnog tima. 

Dogovoreno je da neposredne pripremne aktivnosti urade učitelji razredne nastave u četvrtom razredu sa odabranim brojem učenika, što zavisi od prirode igara. Odabrane su popularne dečje igre sa ciljem da se i na ovaj način učenici izvedu u prirodu sa što više druženja i učenja kroz igru i zabavu. Svakom učesniku i njihovom učitelju daje se na poklon majica sa odštampanim logom igara ( „Zaboravljene dečje igre“ ), a kao sponzor ovog zanimljivog projekta je, kao uvek do sada, kada se radi o deci, “Swisslion” Vršac sa odabranim proizvodima iz njihovog proizvodnog programa. Zahvaljujemo se kompaniji „Swisslion - Takovo” na dugogodišnjoj podršci.

Igre počinju u Osnovnoj školi „Olga Petrov Radišić“, a završavaju se u školi „Vuk Karadžić“, nakon čega sledi jednomesečna montaža pribavljenog audio-video materijala i njegovo pakovanje u digitalni zapis sa 11 emisija u trajanju od 10 – 12 minuta. Javno publikovanje planirano je na osam regionalnih TV centara u Srbiji i na tri Internet portala. Premijerno emitovanje planirano je na kraju kalendarske godine, a sve igre će biti zabeležene kao vredan AV materijal na DVD koji se dostavlja svim školama.

Nosilac projekta je AVP „Vila“ Vršac sa pet članova projektnog tima , 125 učenika, među kojima su i učenici ŠOSO „Jelena Varjaški“ Vršac sa najviše učesnika. Posebno pripremljene časove izvodi 12 nastavnika koje su odabrale škole, učesnice projekta koji je odobren rešenjem Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije, broj: 401-01-277/2011-04 od 05.05.2021. godine. Urađeni filmovi, kao obrazovno-zabavni sadržaj, će biti prilagođeni deci i odraslima sa posebnim potrebama, tako što će biti titlovani na srpski jezik, a veoma izgledno za jednu školu i na rumunskom jeziku.

U svakoj igri će biti evocirana uspomena jednog starijeg sugrađanina koji će izvršiti komparaciju dečjih igara nekada i danas, kada su savremene tehnologije dovele do drastičnih promena u načinu života i ponašanja dece. O dečjim igrama će u kontinuitetu, kroz sve snimljene emisije, govoriti i etnolog Gradskog muzeja Vršac, što projektu daje poseban naučno-istraživački značaj i kvalifikaciju.

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF i Privredna komora Srbije, PKS, pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS, Ministarstva građevinarstva i urbanizma i Pokrajnskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine APV, organizuje šest konferencija - javnih debata na temu upravljanja komunalnim i industrijskim otpadom u Republici Srbiji, od 17. decembra 2013. do 5. juna 2014. godine.

Prva konferencija – javna debata: UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI - kojim putem ide Srbija je prva u nizu debata koja će biti održana do 5. juna 2014. godine.

Registracija je bez kotizacije, ali vas molimo da se prijavite ovde.

Organizovanje sesija na temu KOMUNALNOG I INDUSTRIJSKOG OTPADA ima za cilj klastersko povezivanje svih relevantnih stejkholdera kako bi se obezbedilo tržišno, konkurentno i ekonomski isplativo poslovanje u Srbiji i regionu. Upravljanje otpadom je delatnost od opšteg interesa. Srbiji je potrebna nova doktrina u upravljanju komunalnim i industrijskim otpadom, održiv i efikasan sistem, koji je dostupan socijalno - ekonomskom ambijentu društva, a u isto vreme predvidiv, štedljiv i teritorijalno kontrolisan za nacionalne resurse.

Cilj konferencija – javnih debata je da se kao održiva zajednica dogovorimo o:

    obaveznoj primarnoj selekciji komunalnog otpada do kraja 2014.
    najboljim tehnologijama u tretmanu komunalnog i industrijskog otpada i zastupljenosti
    domaće opreme
    transformaciji JKP
    kontrolisanom upravljanju investicijama u reciklažnoj industriji (Srbija kao centar
    reciklažne industrije regiona Zapadnog Balkana)
    upravljanju opasnim otpadom koji se generiše na teritoriji Srbije
    ulozi civilnog sektora
    doprinosu adekvatnog upravljanja otpadom u rešavanju problema siromaštva i
    zapošljavanja u Srbiji.

Procenjuje da će rezerve uglja koje Srbija poseduje biti istrošene u periodu od 2030. do 2050. godine, a da se u narednih 20 godina očekuje znatan rast potrošnje električne energije, od preko 60%. Stoga Srbija mora da nađe alternativne izvore snabdevanja energijom. Na teritoriji Srbije se proizvede oko 2,5 miliona tona komunalnog otpada tokom godine, čiji je energetski potencijal jednak vrednosti proizvedene električne energije od 2 milijarde evra. Takođe, iskorišćavanje komunalnog otpada za toplotnu i električnu energiju može da smanji ukupnu emisiju gasova sa efektom staklene bašte u Srbiji. Na teritoriji grada Beograda dnevno se proizvede preko 1800 tona komunalnog otpada, odnosno svaki stanovnik glavnog rada u proseku produkuje 1.14 kilograma dnevno ovog potencijalnog izvora energije.

Teme konferencija - javnih debata:

1. UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI – kojim putem ide Srbija, 17. decembar 2013, Beograd

2. UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI – tokovi otpada i nova upotrebna vrednost, februar 2014, Beograd

3. TEHNOLOGIJA I OPREMA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM – po meri Srbije, mart 2014, Beograd

4. TRANSFORMACIJA JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA – samoodrživa ekonomija, april 2014, Beograd

5. ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA U REPUBLICI SRBIJI – bauk koji kruži Srbijom, maj 2014, Beograd

6. ZELENA INDUSTRIJA SRBIJE – šansa za budućnost, 5. jun 2014, Beograd

Po završetku ciklusa od šest sesija, decembar 2013 - jun 2014. u saradnji sa Privrednom komorom Srbije biće objavljen Vodič: “PREPORUKE ZA ZELENU SRBIJU”, a pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Ministarstva građevinarstva i urbanizma.

Ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Srbije Zorana Mihajlović potvrdila je da se osniva budžetski fond za zaštitu životne sredine.

Rekla je da će taj fond biti ustanovljen izmenama seta zakona iz oblasti zaštite životne sredine koji će se naći u skupštinskoj proceduri ove jeseni.

Ključna razlika između novog i ukinutog fonda za zaštitu životne sredine to što novi fond neće imati direktora i Upravni odbor, već će biti budžetska stavka za finansiranje projekata u toj oblasti.

Mihajlovićeva je kazala da će prvi projekti iz oblasti obnovljivih izvora energije u Srbiji, koji će početi da rade, biti vetropark Plandište i mini hidroelektrane.

Izvor: E2 vesti (zelenasrbija.rs)

Usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa trendovima energetske efikasnosti.

Zakoni i regulativa:

Zakon o energetici možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o stranim ulaganjima možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o koncesijama možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o carinskoj tarifi možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o cenama možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o izmenama zakona o garancijskom fondu možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o javnim nabavkama možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o lokalnoj samoupravi možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o porezu na dodatu vrednost možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o zaštiti životne sredine možete pregledati i preuzeti ovde.