10. Jul, 2020.
Novac je zaista energija Sve oko nas je energija, jer sve je pokret. I sam čovek je energija: energija telesna, energija volje, energija misli, energija emocija i energija duha. Sve što u životu radimo – radimo sa energijom, snagom. Mi…
Procenjuje se da preko 290 miliona automobilskih i kamionskih guma biva bačeno od strane Amerikanaca svake godine. Oko 55 miliona ovih guma završi na deponiji ili se nelegalno baca pored puta ili po privatnim posedima. Ovako odbačene gume postaju savršeno…
Pod reciklažom se podrazumeva izdvajanje materijala iz otpada i njihovo ponovno korišćenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda od korišćenih delova ili materijala. Shodno hijerarhiji pravilnog upravljanja otpadom vrši se provera ispravnosti i funkcionalnosti preuzete opreme. Proveru ispravnosti…
PokloniIOtpadSkloni