05. Jun, 2020.

20. juna 2013. godine u hotelu "Srbija" u Vršcu, održan je konsultativni sastanak predstavnika projekta "Consensus", predstavnika SO Vršac, kao i organizacija civilnog društva iz Vršca, koje se bave zaštitom životne sredine.

Na skupu je prezentovan projekat: "ConSENSus" - partnerski pristup u kreiranju politike zaštite životne sredine. Prezentaciju je održao gospodin Mirko Popović - manadžer projekta.

Gospodin Srdjan Matović iz Aarhus centra Kragujevac, predstavio je princip formiranja i funcionisanja "Zelenih saveta" u lokalnim sredinama. Formiranje "Zelenih saveta" jedan je od primarnih zadataka projekta "ConSENSus".

Član opštinskog veća zadužen za ekologiju - gospodin Miloš Vasić, u načelu je podržao, da se u Vršcu, formira ZELENI SAVET kao radno telo opštine Vršac. ZELENI SAVET činili bi predstavnici SO VRŠAC, predstavnici OCD, predstavnici zdravstva, obrazovanja, biznis sektora i td.

Aktivno učešće u skupu i pozitivnu diskusiju vodili su i predstavnici OCD - EC "Stanište", EU "Avalon", Udruženje "Za bolji Vršac", kao i članovi "Cefiksa" koji su ujedno i bili domaćini ovog skupa. Vršačke OCD su se na sastanku dogovorile da se udruže i formiraju u mrežu ekoloških organizacija "Zeleni krug". Ta mreža bi kasnije delegirala i predstavnike za ZELENI SAVET opštine Vršac. Narednih dana biće potpisan i protokol o saradnji ekoloških OCD, a u "Zeleni krug" biće pozvane sve OCD sa teritorije opštine Vršac koje se bave zaštitom životne sredine. 

Naredni korak u implementaciji projekta "ConSENSus" - partnerski pristup u kreiranju politike zaštite životne sredine, jeste konsultativna radionica, na kojoj će se i konkretno započeti formiranje "Zelenog saveta" opštine Vršac

 

 

 

PokloniIOtpadSkloni