23. Jul, 2021.

Na pokrajinskom takmičenju najboljih učeničkih kompanija, koje je održano 23.03.2017. godine u Novom Sadu, dve ekipe učenika Školskog centra „Nikola Tesla“ iz Vršca, pod stručnim rukovodstvo profesorke Zorice Pavkov, osvojile su dva finalna mesta ( drugo i treće ) od ukupno pet mesta koja se plasiraju na viši rang, republičko takmičenje. Drugo mesto osvojila je učenička kompanija „EKO-KOM“ ( sa radom „Organska đubriva“ ), dok je treće mesto pripalo kompaniji EKO-AIR sa radom „Solarni kolektor od aluminijskih limenki“.

Na pokrajinskoj smotri učestvovalo je 19 najboljih učeničkih kompanija, a ocenjivanje je vršeno komisijski sa prezentacijama i usmenom odbranom radova. Zbog velikog broja zapaženih nastupa većine ekipa učenika neizvesnost je trajala do samog proglašenja najboljih radova u kojima se najviše cenila njihova ekonomičnost upotrebe i mogućnost korišćenja, odnosno primene i bavljenja u okviru „biznis-plana“. Učenici iz Vršca nisu krili zadovoljstvo, a neposrednu tehničku pomoć ekipi koja je radila prototip solarnog kolektora pružilo je udruženje „Cefiks“ iz Vršca, koje se u prošlogodišnjem republičkom i ranijem opštinskom projektu bavilo gradnjom solarnog kolektora. Zanimljivo je da su učenici započeli rad na solarnom kolektoru još iz Osnovne škole „Mladost“ iz Vršca, da bi to finalizirali u drugom razredu srednje škole, što na najbolji način dokazuje izvanrednu saradnju „Cefiksa“, kako sa osnovnim, tako i sa srednjim školama, kao i kontinuitet programske aktivnosti.

Republičko takmičenje učeničkih kompanija održaće se u Beogradu od 14. do 16. maja 2017. godine, a evropsko takmičenje ove godine će se održati u Briselu. Naredna takmičenja će biti daleko teža zbog korespodencije na jednom od svetskih jezika, što je poseban izazov za vredne srednjoškolce iz Vršca.

Galeriju slika odabrao Branislav Vila.

 

Svetski hemijski gigant BASF pokrenuo je takmičenje za najbolje inovacije pod nazivom “Otvorene inovacije” (“Open Innovation”) na koje mogu da se prijave i učesnici iz Srbije, a koje ima za cilj da pronađe nove ideje za skladištenje energije iz obnovljivih izvora. Pobednici će dobiti nagradu od 100.000 evra.
Kontekst takmičenja podrazumeva održive tehnologije koje mogu da skladište energiju iz dalekovodne električne mreže, a da je ujedno i napajaju. Ideje se mogu predate putem interneta do 2. juna 2015. godine na internet stranici NineSights (www.ninesigma.com/), a ključnu ulogu među predatim predlozima trebalo bi da imaju inovativna hemijska dostignuća.

Komisija sastavljena kako od BASF-ovih stručnjaka tako i od ostalih specijalista iz ove oblasti izabraće najbolje predloge i nagraditi najviše pet učesnika. Imena pobednika biće objavljena u novembru 2015. godine, a svaki od njih će dobiti nagradu od po 100.000 evra. Pobednici će takođe imati priliku da sarađuju sa BASF-ovim naučnicima u istraživačkom projektu zasnovanom na njihovoj ideji.

Ovo takmičenje važan je deo programa o zajedničkom stvaranju koji je kompanija BASF pokrenula u godini jubileja kako bi došla do novih ideja i kontakata. Ovaj program pod nazivom Creator Space™ sastoji se od inovativnih formata za virtuelne diskusije, ali i diskusije uživo, a uključuje i tri naučna simpozijuma.

Putem njega se prikupljaju nove ideje i započinju pregovori na teme energije, hrane i savremenog načina života. Cilj je da se združe ljudi i ideje kako bi se radilo na iznalaženju rešenja za izazove koje nam naše društvo pruža. Takmičenje „Open Innovation“ koje se bavi skladištenjem energije predvodi BASF-ova istraživačka jedinica „Process Research and Chemical Engineering“ („Istraživanje procesa i hemijski inženjering“).

U celom svetu sve se više električne energije stvara iz obnovljivih izvora energije. Oni, međutim, nisu dostupni na svakom ćošku, budući da energija dobijena od sunca ili vetra u velikoj meri zavisi od vremenskih uslova, doba dana i godišnjeg doba. Postoje, dakle, faze tokom kojih se proizvede višak energije, ali i faze kada se ona uopšte ne proizvodi. Kako bi se osigurao stalan izvor napajanja, električna energija dobijena iz obnovljivih izvora energije mora se skladištiti pre nego što se dopremi do krajnjeg potrošača. Za sada, pak, skladištenje viška proizvedene energije nije nimalo isplativo.

Izvor: bif.rs

Podrška za Miloša

Mladi vršački gimnazijalac Miloš Živković ove godine prijavio se za takmičenje u oblasti informatike u pravljenju sajta na temu “Sajt za bezbedan internet”.

Takmičenje organizuje Udruženje profesora informatike Srbije, a Miloš je, za sada, stigao do okružnog takmičenja.

Okružno takmičenje organizuje se početkom marta, a boduje se tako što se ocenjuje sam sajt (dizajn,tekstovi...) kao i usmeni deo. Pozivamo sve one koji su u mogućnosti da podrže Miloša tako što će objaviti link njegovog sajta na svojim društvenim mrežama, a za one koji imaju sajtove da sa Milošem razmene linkove.

Moj cilj je da dobijem što više pregleda na sajtu, i da ukažem na koji način je najbolje da se zaštitimo od kompjuterskih virusa, kako zaštiti decu na internetu i kako da se zaštitimo od hakera, kaže Miloš. Sajt takođe sadrži savete za roditelje, razne ankete i blog.

Pogledajte i podržite Miloša. http://sajtzabezbedaninternet.weebly.com/

Izvor: eVršac

Centar za energetsku efikasnost "Cefiks" objavio je tv reportažu povodom završetka projekta "Brzim prstima do energetske efikasnosti". U kviz takmičenju učestvovale su učenici od 11 do 13 godina osnovnih škola "Mladost", "Vuk Karadžić", "Paja Jovanovič" i "Olga Petrov Radišić".

Prvо mеstо оsvојili su učеnici О.Š. „Vuk Kаrаdžić“ sа 385 pоеnа, drugо mеstо učеnici О.Š. „Мlаdоst“ sа 375 pоеnа, trеćе mеstо učеnici О.Š. „Оlgа Pеtrоv-Rаdišić“ sа 370 pоеnа i čеtvrtо mеstо učеnici О.Š. „Pаја Јоvаnоvić“ sа 315 pоеnа.

Pogledajte kratku reportažu sa kviz takmičenja !!!

Dana 13. dеcеmbrа 2013. godine je u škоlskоm cеntru „Nikоlа Теslа“ sа pоčеtkоm u 15 čаsоvа оdržаnо tаkmičеnjе “Brzim prstimа dо еnеrgеtskе еfikаsnоsti”. Timovi osnovnih škola koje su učestvovale u takmičenju su sledeći:

1. О.Š. „Pаја Јоvаnоvić“
    Јоvаn Stојkоvski – pеti rаzrеd
    Drаgаnа Stеpаnоvić – šеsti rаzrеd
    Dаriја Puја – sеdmi rаzrеd
    Igоr Lukаč - nаstаvnik

2. О.Š. „Мlаdоst“
    Мilicа Vаsilеvski – pеti rаzrеd
    Ivаnа Gаlоnjа – šеsti rаzrеd
    Kаtаrinа Pоlоvinа – sеdmi rаzrеd
    Nаtаšа Sаmоulоv – nаstаvnik

3. О.Š. „Vuk Kаrаdžić“
    Vlаdimir Lеšеnski – pеti rаzrеd
    Lukа Brkоvić – šеsti rаzrеd
    Јоvаnа Bаstа – sеdmi rаzrеd
    Gоrdаn Kаpеlаn – pеdаgоg

4. О.Š. „Оlgа Pеtrоv-Rаdišić“
    Оgnjеn Sоvilј – pеti rаzrеd
    Теоdоrа Маrčеtа – šеsti rаzrеd
    Dаlibоr Маksimоvić – sеdmi rаzrеd
    Ljubicа Kоviјаnić – mеdiјаtеkаr

Prе sаmоg tаkmičеnjа učеnicimа оsnоvnih škоlа i njihоvim nаstаvnicimа su dоmаćini, prоfеsоri škоlskоg cеntrа „Nikоlа Теslа“ Мirа Аnkić, Мirоslаv Lеpir, Мilаn i Svеtlаnа Nјеgоmir pоkаzаli intеrеsnаntе rаdоvе svојih učеnikа vеzаnе zа upоtrеbu еlеktričnе еnеrgiје, sеnzоrа i mеhаničkih sklоpоvа. Таkоđе, prisutnimа је prikаzаn i sоlаrni kоlеktоr zа zаgrеvаnjе vаzduhа nаprаvlјеn оd upоtrеbеnih limеnki kојi su učеnici škоlskоg cеntrа „Nikоlа Теslа“ sа svојim prоfеsоrimа izrаdili u оkviru prојеktа „Vršnjаčkоm еdukаciјоm dо оdrživоg rаzvоја“ u sаrаdnji sа Udružеnjеm „CЕFIKS“.

Тimоvi оd pо tri učеnikа su rаspоrеđеni u učiоnici, i mеđusоbnо su izаbrаli kаpitеnе svојih еkipа, kојimа su pоdеlјеni tаstеri zа igru „brzi prsti“. Nаkоn tоgа, učеsnicimа tаkmičеnjа su оbјаšnjеnа prаvilа igrе i princip rаdа tаstеrа rеspоndеrskоg tipа, zаtim је оdržаnо prоbnо tаkmičеnjе kаkо bi svi timоvi isprоbаli оprеmu i stеkli sаmоpоuzdаnjе.  

Prvi blоk оd dеsеt pitаnjа biо је vеzаn zа еkоlоgiјu i vоdilа gа је Мilicа Dоslоp. Drugа dvа blоkа оd dеsеt pitаnjа bili su vеzаni zа оbnоvlјivе izvоrе еnеrgiје i vоdiо ih је Мirоslаv Lеpir. Nаkоn svаkоg blоkа sumirаni su rеzultаti i prаvlјеnа је pаuzа kаkо bi sе učеsnici оdmоrili i оsvеžili uz sоkоvе i slаtkišе. Pо zаvršеtku pоslеdnjеg blоkа sаbrаni su rеzultаti i izvršilо sе rаngirаnjе učеsnikа.

Prvо mеstо оsvојili su učеnici О.Š. „Vuk Kаrаdžić“ sа 385 pоеnа, drugо mеstо učеnici О.Š. „Мlаdоst“ sа 375 pоеnа, trеćе mеstо učеnici О.Š. „Оlgа Pеtrоv-Rаdišić“ sа 370 pоеnа i čеtvrtо mеstо učеnici О.Š. „Pаја Јоvаnоvić“ sа 315 pоеnа. Zаtim sе pristupilо prоglаšеnju pоbеdnikа i dоdеli vrеdnih nаgrаdа (LЕD rеflеktоri, LЕD siјаlicе i sоlаrni punjаči zа mоbilnе tеlеfоnе). Cеlоkupаn tоk tаkmičеnjа је mоgао dа sе prаti uživо putеm dirеktnоg prеnоsа nа intеrnеt pоrtаlu udružеnjа (www.cefix.rs).

Udruženje Centar za energetsku efikasnost – „CEFIKS“ je konkurisalo i dobilo sredstva za realizaciju projekta „Brzim prstima do energetske efikasnosti“. Projekat je vredan 191.200,00 RSD od čega Centar za energetsku efikasnost – „CEFIKS“ učestvuje sa 51.200,00 RSD, a 140.000,00 finansira Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

Metoda implementiranja projekta „Brzim prstima do energetske efikasnosti“ je organizovanje takmičenja osnovnih škola iz Vršca na temu podizanja ekološke svesti i obnovljivih izvora energije. Namera „CEFIKS“-a je da uključivanjem većeg broja učenika i nastavnika prenese osnovna znanja o efikasnom korišćenju energije i obnovljivim izvorima energije. Projekat obuhvata đake uzrasta od 11 do 13 godina.

Pored takmičenja, projekat ima za cilj da poveća nivo svesti o racionalnoj upotrebi energije kako bi veći broj učenika bio osposobljen da samostalno prenese znanja iz ovih oblasti u svojim školama i okruženju, kao i razvijanje osećaja prpadnosti timu i povećanja tolerancije među članovima tima kao i prema svim učesnicima takmičenja.

Takmičenje će biti organizovano u školskom centru „Nikola Tesla“ gde će im na raspolaganju biti sistem tastera sa pratećom tehnologijom pomoću koje će se takmičiti.

Takmičenje će biti propraćeno kroz elektronske i štampane medije, tako da će veći broj građana moći da se upozna sa projektom.

Green Games SMS takmičenje

Green Games je nacionalno SMS takmičenje za najbolju video igricu sa ekološkom porukom. Podržite tim Poljoprivredne škole "Vršac" slanjem SMS poruke sa kodom: gp 547 na broj 6252, i pomozite im da osvoje vredne nagrade među kojima su SUPER PTICA robot i ART-EKO roboti.

GreenGames

 

 

Glavni cilj Green Games takmičenja je aktiviranje učenika osnovnih i srednjih škola za upotredu društveno odgovornog programiranja u svhu promocije obnovljivih izvora energije i čistih tehnologija. Učenici Poljoprivredne škole "Vršac" su se prijavili i uzeli učešće u ovom takmičenju sa svojom igrom "WOR - World Of Recycle". Tim koji učestvuje u takmičenju:

Bojan Todorović - game master

Sara Cvetković - grafika

David Jerković - muzika i efekti

prof. Miroslav Cuca - mentor

Pobednici takmičenja pored ličnog plasmana, za grad i svoju lokalnu zajednicu obezbeđuju vredne nagrade:

Nagrada za osvojeno prvo mesto:

Ptica robot koja će biti postavljena u gradu/opštini iz kog dolazi pobednik.

Laptop za takmičara.

nagrade-01p

 

 

 

Nagrada za osvojeno drugo mesto:

ArtEko robot koji će biti postavljen u gradskoj/opštinskoj školi iz koje dolazi takmičar.

Smartphone za takmičara.

nagrade-02p

 

 

Nagrada za osvojeno treće mesto:

Arteko robot koji će biti postavljen u gradskoj/opštiniskoj školi iz koje dolazi takmičar.

Portable hard drive za takmičara.

nagrade-03p

Nagrada za osvojeno četvrto mesto:

Arteko robot koji će biti postavljen u gradskoj/opštiniskoj školi iz koje dolazi takmičar.

Portable hard drive za takmičara.

nagrade-04p

Pobednik se bira na osnovu SMS glasova i glasova osvojenih na internetu, dok drugog, trećeg i četvrto plasiranog bira stručni žiri.

Podržite naš tim slanjem SMS poruke gp 547 na broj 6252, putem bilo koje mreže i glasajte za ovu igricu.

Cena poruke za korisnike Telenor i Vip mreže iznosi 11,80 din, a za korisnike MTS mreže 14,40 din (porez je uključen u cenu).

Takođe, ukoliko imate nalog na Facebook-u možete nas podržati klikom na dugme "Like" na sledećoj stranici Green Games - Vršac. Svaki glas je bitan!!!

Igricu možete preuzeti ovde.

Tabelu sa istaknutim glasačkim poenima možete pogledati ovde.

PokloniIOtpadSkloni