26. Jan, 2021.

Nakon lepljenja temperaturno otpornim silikonom i detaljne provere zaptivanja svih sedam redova od po osam limenki, učenici su pristupili farbanju limenki. Svaki red ponaosob je ofarban crnim auto lakom otpornim na visoke temperature, zbog što veće apsorpcije sunčeve energije.

Kada se farba osušila pristupilo se ugradnji u kućište sušare, svaki red limenki je postavljen u svoje ležište i zalepljen silikonom. Poslednji korak u izradi sušare je bilo postavljenje providnog pleksiglasa sa gornje strane solarnog kolektora.

Solarana sušara je zatim izložena u predvorju škole, gde je bila dostupna svim učenicima, profesorima i roditeljima koji su bili zainteresovani za sam princip rada i način izrade solarne sušare.

Dana 09. septembra 2013. godine je u okviru projekta “Izrada solarne sušare za voće, povrće i lekovito bilje” održano predavanje na temu “Solarni kolektori - izgradnja i korišćenje” u prostorijama Poljoprivredne škole “Vršac” u Vršcu. Učesnici predavanja su bili učenici II-1 smer Poljoprivredni tehničar, i II-4 smer Turistički tehničar.

Predavanje je održala Milica Doslop, master zaštite životne sredine - smer ekoremedijacija, koja je prisutnim učenicima ukazala na načine konverzije sunčeve energije (toplotna, električna), prikazala vrste objekata kod kojih je moguće koristiti sunčevu energiju, i prikazala šeme solarnih instalacija u primeni.

Nakon teorijskog dela prezentacije prisutnim učenicima je na praktičnom primeru prikazala princip rada solarnog kolektora od limenki koji će biti ugrađen u sušaru.

Dana 08. septembra 2013. godine je u okviru projekta “Izrada solarne sušare za voće, povrće i lekovito bilje” održano predavanje na temu “Energetska efikasnost kao način života” u prostorijama Poljoprivredne škole “Vršac” u Vršcu. učesnici predavanja su bili učenici III-4, smer Turistički tehničar.

Predavanje je održala Milica Doslop, master zaštite životne sredine - smer ekoremedijacija, koja je prisutnim učenicima objasnila definiciju energetske efikasnosti, zatim prikazala kategorizaciju izvora energije (neobnovljivi i obnovljivi) i ukazala na potrebu promene sopstvene svesti, ponašanja i navika kako bi kao pojedinci dali lični doprinos uštedi energije i energetskoj efikasnosti, a samim tim i zaštiti životne sredine.

Poseban akcenat je stavila na upotrebu obnovljivih izvora energije, i objasnila prednosti i nedostatke korišćenja ovih izvora energije (biomasa, geotermalna energija, energija sunca, energija vetra, energija vode).

Dana, 08. maja 2013. godine, pokrajinski sekretar dr Slobodan Puzović objavio je rezultate Konkursa o dodeljenim bespovratnim sredstvima iz budžeta AP Vojvodine za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana iz oblasti zaštite životne sredine i oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva u 2013. godini.

Udruženje Centar za energetsku efikasnost – “CEFIX” Vršac je na ovom Konkursu apliciralo sa projektom “Еdukаtivnо pоkаznа rаdiоnicа zа učеnikе srеdnjе pоlјоprivrеdnе škоlе u Vršcu - Izrаdа sоlаrnе sušаrе zа vоćе, pоvrćе i lеkоvitо bilје” kod Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Odobreni iznos bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za sufinansiranje ovog projekta iznosi 146.000,00 dinara.

Osnovni ciljevi projekta su: pоdizаnjе еkоlоškе svеsti učеnikа, nаstаvnikа i zаintеrеsоvаnih grаđаnа, prоmоvisаnjе еfikаsnоg kоrišćеnjа еnеrgiје izrаdоm јеdnоstаvne sоlаrne sušаre zа vоćе, pоvrćе i lеkоvitо bilје, zatim аltеrnаtivnih izvоrа еnеrgiје, kao i vоlоntеrskоg rаdа i аktivizmа.

Pored izrade same sušare u toku implementacije projekta biće održana tri predavanja sa sledećim temama: “Еnеrgеtskа еfikаsnоst kао nаčin živоtа”, “Sоlаrni kоlеktоri - izgrаdnjа i kоrištеnjе”, i “Sоlаrnе sušаrе - izgrаdnjа i kоrištеnjе”.

Pоlјоprivrеdnа škоlа „Vršаc“ iz Vršcа, kао pаrtnеr nа prојеktu, uz uklјučivаnjе učеnikа u prаktičаn rаd, dоbićе funkciоnаlnu sоlаrnu sušаru zа vоćе, pоvrćе i lеkоvitо bilје kојu ćе mоći dа kоristi u nаstаvnоm prоcеsu kао srеdstvо zа rаd.

Nаmеrа „CЕFIKS“-а је dа uklјučivаnjеm i еdukоvаnjеm vеćеg brоја učеnikа i vоlоntеrа prеnеsе оsnоvnа znаnjа о оbnоvlјivim izvоrimа i еfikаsnоm kоrišćеnju еnеrgiје, tе prаktičnim rаdоm pоkаžе mеtоdе kојimа sе tо pоstižе. Оčеkuје sе dа ćе оni tа znаnjа dаlје kоristiti i širiti u svоm živоtnоm i rаdnоm оkružеnju.

U četvrtak, 4. aprila 2013. godine, u Poljoprivrednoj školi VRŠAC održana je prva radionica u okviru projekta ZNANJE PODELI, NAGRADU OSVOJI. Đacima je predstavljen značaj interneta kao velikog resursa znanja iz oblasti ekologije, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

U okviru projekta ZNANJE PODELI, NAGRADU OSVOJI koji se realizuje uz finansijsku podršku Opštine Vršac, đaći će imati priliku da stečena znanja tokom školovanja iz navedenih oblasti, podele svojim drugarima, putem internet portala Centra za energetsku efikasnost - CEFIX, a potom i putem socijalnim mreža kao što su Facebook i Twitter.

Radionici je prisustvovao veliki broj zainteresovanih đaka, koji su na kraju radionice popunili anketne listiće i ako je suditi po rezultatima ankete sa zadovoljstvom možemo reći da im se radionica dopala, pa se tako nadamo da će projekat ZNANJE PODELI, NAGRADU OSVOJI naići na dobar odziv i u ostalim srednjim školama u gradu.

Ipak, đaci kažu da bi više voleli da se radionica održala na nekom drugom mestu, a ne u školskoj učionici, pa eto razloga da se razmisli o organizovanju kampa za mlade i da se u prirodi, uz druženje, radi na očuvanju životne sredine... ali o tome nekom drugom prilikom.

Green Games SMS takmičenje

Green Games je nacionalno SMS takmičenje za najbolju video igricu sa ekološkom porukom. Podržite tim Poljoprivredne škole "Vršac" slanjem SMS poruke sa kodom: gp 547 na broj 6252, i pomozite im da osvoje vredne nagrade među kojima su SUPER PTICA robot i ART-EKO roboti.

GreenGames

 

 

Glavni cilj Green Games takmičenja je aktiviranje učenika osnovnih i srednjih škola za upotredu društveno odgovornog programiranja u svhu promocije obnovljivih izvora energije i čistih tehnologija. Učenici Poljoprivredne škole "Vršac" su se prijavili i uzeli učešće u ovom takmičenju sa svojom igrom "WOR - World Of Recycle". Tim koji učestvuje u takmičenju:

Bojan Todorović - game master

Sara Cvetković - grafika

David Jerković - muzika i efekti

prof. Miroslav Cuca - mentor

Pobednici takmičenja pored ličnog plasmana, za grad i svoju lokalnu zajednicu obezbeđuju vredne nagrade:

Nagrada za osvojeno prvo mesto:

Ptica robot koja će biti postavljena u gradu/opštini iz kog dolazi pobednik.

Laptop za takmičara.

nagrade-01p

 

 

 

Nagrada za osvojeno drugo mesto:

ArtEko robot koji će biti postavljen u gradskoj/opštinskoj školi iz koje dolazi takmičar.

Smartphone za takmičara.

nagrade-02p

 

 

Nagrada za osvojeno treće mesto:

Arteko robot koji će biti postavljen u gradskoj/opštiniskoj školi iz koje dolazi takmičar.

Portable hard drive za takmičara.

nagrade-03p

Nagrada za osvojeno četvrto mesto:

Arteko robot koji će biti postavljen u gradskoj/opštiniskoj školi iz koje dolazi takmičar.

Portable hard drive za takmičara.

nagrade-04p

Pobednik se bira na osnovu SMS glasova i glasova osvojenih na internetu, dok drugog, trećeg i četvrto plasiranog bira stručni žiri.

Podržite naš tim slanjem SMS poruke gp 547 na broj 6252, putem bilo koje mreže i glasajte za ovu igricu.

Cena poruke za korisnike Telenor i Vip mreže iznosi 11,80 din, a za korisnike MTS mreže 14,40 din (porez je uključen u cenu).

Takođe, ukoliko imate nalog na Facebook-u možete nas podržati klikom na dugme "Like" na sledećoj stranici Green Games - Vršac. Svaki glas je bitan!!!

Igricu možete preuzeti ovde.

Tabelu sa istaknutim glasačkim poenima možete pogledati ovde.

PokloniIOtpadSkloni