24. Jan, 2021.

Danas je u hotelu Petrus održan Zeleni forum „Preduslovi i i prepreke za uspostavljanje saradnje između lokalne samouprave i civilnog društva u stvaranju održivih lokalnih politika" sa ciljem prepoznavanja i ukazivanja na zajedničke probleme, kako bi se izradile preporuke za promenu pravnog i praktično-političkog okvira u kojem se stvara i sprovodi politika životne sredine u Republici Srbiji. Organizator Zelenog foruma je konzorcijum organizacija okupljenih u projektu ConSENSus.

PokloniIOtpadSkloni