25. Jun, 2024.

Konsultantska kuća MOJSIJEV

Po savremenoj definiciji preduzetništva, preduzetnik je kreativna i inovativna osoba koja se ne miri sa trenutnim stanjem u privatnom, javnom i nevladinom sektoru i preduzima inicijative da to stanje promeni.

U svom životnom veku preduzetnici se kreću različitim putevima. Kako biramo put kojim ćemo ići i Koji je najbolji su pitanja sa kojima se suočavamo svakoga dana.

Da li ste se nekada zapitali šta imate zajedničko sa Bil Gejtsom svetskim preduzetnikom, filantropom i osnivačem Microsoft-a? Bil Gejts je svoj put kroz život počeo od nule, nije završio fakultet, kada je po pozivu održao govor u jednoj američkoj srednjoj školi rekao je da učitelji stvaraju generacije dece bez koncepta realnosti i kako ih taj koncept vodi pravo u neuspeh u stvarnom svetu.

Tom prilikom je izneo svojih 11 životnih pravila koja su osnova za njegov uspeh, a mogu i da pomognu da učenici probude svoj preduzetnički talenat koji se nalazi u njima:

 1. Život nije fer, navikni se na to.
 2. Svet ne zanima tvoje samopoštovanje niti će brinuti o njemu. Svet te prihvata ako postigneš nešto pre nego što počneš da se osećaš dobro u svojoj koži.
 3. Nećeš zarađivati 60.000 dolara godišnje čim izađeš iz srednje škole. Nećeš biti potpredsednik sa službenim telefonom sve dok to ne zaslužiš ili postigneš svojim radom.
 4. Ako misliš da ti je učitelj strog, čekaj dok ne dobiješ šefa.
 5. Pečenje hamburgera nije nešto što treba da ti bude ispod časti. Tvoji preci imali su drugu reč za pečenje hamburgera: zvali su to izuzetnom prilikom.
 6. Ako grešiš, nisu za to krivi tvoji roditelji. Nikad ne kukaj nad svojim greškama, uči iz njih.
 7. Pre tvog rođenja, tvoji roditelji nisu bili dosadni kao sada. Postali su takvi zbog plaćanja tvojih računa, čišćenja tvoje odeće i slušanja tebe kako pričaš kako si kul. Zato, pre nego počneš da spasavaš šume od parazita i raznih zagađenja, pokušaj da složiš svoje stvari u ormar u sobi.
 8. Tvoja škola ima način da reši ko je pobednik, a ko je gubitnik. U životu takve prilike nema. U nekim školama ukinuli su negativne ocene i daju ti bezbroj prilika da daš pravi odgovor. Ovo nema nikakve sličnosti sa stvarnim životom.
 9. Život nije podeljen semestrima. Nema slobodnog leta i vrlo malo zaposlenih je zainteresovano da ti pomogne da nađeš sebe. To moraš da činiš u svoje slobodno vreme.
 10. Televizija nije pravi život. U pravom životu ljudi moraju da napuste kafić i da odu na svoj redovan posao da bi preživeli.
 11. Budi ljubazan prema bubalicama. Velike su šanse u životu da ćeš raditi za jednog od njih.


Moram da priznam i mnogi od Vas koji ovo čitate niste svesni potencijala koji nosite u sebi, pa mi je ideja bila, kada sam osnivala Konsultantsku kuću MOJSIJEV, da Vam zajedno sa timom koji sam okupila pomognem da probudite Vaš kreativni, inovativni i preduzetnički potencijal.

Metodom zajedničkog traganja za kontinuiranim učenjem, kao što je radio Bil Gejts i mnogi  preduzetnički lideri u prošlosti, koji smo usvojili kao način zajedničkog poslovnog druženja, pomoćiće Vam da i Vi kreirate put sopstvene uspešne preduzetničke budućnosti i pozitivno utiče na razvoj Vaše kreativne, inovativne i poslovne karijere.  


USLUGE BIZNIS SEKTORA

 • Amaliza poslovanja
 • Izrada predloga rasta i razvoja
 • Izrada biznis planova
 • Izrada marketing strategije
 • Izrada strategije izvoza
 • Izrada strategije za zaduživanje i dobijanja donatorskih sredstava za uspostavljanje konkurentosti


USLUGE JAVNOG SEKTORA

 • Analiza stanja lokalne samouprave
 • Definisanje pravaca lokalnog održivog socijal-ekonomskog razvoja i uspostavljanje procesa strateškog planiranja
 • Savetovanje i izrada strateških polanova lokalnog održivog ekonomskog razvoja i lokalnih ekoloških akcionih planova
 • Izrada predloga projekata za konkurisanje za dobijanje bespovratnih sredstava
 • Pripremanje lokalnih samouprave za setifikaciju opštine sa pozitivnom poslovnom klimom po metodi Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj Srbije (NALED)
 • Priprema gradova i opština u Srbiji za uvođenje lokalnog Barter sistema (uvođenje lokalne valute)


USLUGE POSLOVNIM UDRUŽENJIMA I KLASTERIMA

 • Obuka osnivača, menadžera, zaposlenih i volontera
 • Izrada plana i pravnih akata za osnivanje poslovnog udruženja ili klastera
 • Izrada strateških i akcionih planova za rad novoosnovanih poslovnih udruženja i klastera
 • Izrada i realizacija projekata
 • Izrada predloga rasta i razvoja
 • Izrada biznis planova
 • Izrada marketing strategije
 • Izrada strategije izvoza
 • Izrada strategije za zaduživanje i dobijanja donatorskih sredstava za uspostavljanje konkurentosti svojih članica


FORAGROBIO CC d.o.o.

FORAGROBIO je osnovan oktobra 2012. godine, kao preduzeće za konsultantske usluge u šumarstvu, poljoprivredi i korišćenju biomase, nakon dugogodišnjeg iskustva osnivača i saradnika u obavljanju konsultantskih poslova.

FORAGROBIO nudi konsultantske usluge domaćim i stranim preduzećima, organizacijama, institucijama i ostalim pravnim i fizičkim licima koja rade ili su zainteresovana za rad u:

 • šumarstvu;
 • poljoprivredi;
 • korišćenju obnovljivih izvora energije;
 • korišćenju šumske i poljoprivredne biomase u tehničke i energetske svrhe;
 • preradi drveta i proizvodnji drvnih goriva (pelet, briket, drvna sečka, ćumur);
 • gazdovanju šumama;
 • gazdovanju privatnim šumama malog poseda;
 • stručnim i savetodavnim uslugama za vlasnike privatnih šuma;
 • inventuri šuma i planiranjem gazdovanja šumama;
 • proizvodnji sadnog materijala, pošumljavanju i podizanju novih šuma i plantaža;
 • sertifikaciji šuma;
 • trgovini drvnim proizvodima;
 • organizaciji upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima;
 • naučnim i razvojnim delatnostima u šumarstvu;

 

FORAGROBIO obavlja sledeće poslove:

 • stručne i savetodavne usluge u gazdovanju šumama;
 • stručne i savetodavne usluge, edukaciju i informisanje za vlasnike malih privatnih šumskih poseda;
 • planiranje gazdovanja šumama i inventura šuma;
 • projektovanje šumskih puteva;
 • planiranje i sprovođenje pošumljavanja i podizanje novih šuma i plantaža;
 • razvoj projekata vezanih za proizodnju toplotne i električne energije iz biomase;
 • stručne i savetodavne usluge u korišćenju šumske i poljoprivredne biomase;
 • koncipiranje rešenja i tehnologija za mobilizaciju šumske i poljoprivredne biomase;
 • organizacija nabavke sirovina za preradu drveta i proizvodnju drvnih goriva;
 • stručne i savetodavne usluge u korišćenju, preradi i prodaji proizvoda od drveta i drvnih goriva;
 • stručne i savetodavne usluge u izboru mašina i opreme za rad u šumarstvu i korišćenju biomase;
 • stručne i savetodavne usluge i posredovanje u trgovini drvetom, drvnim proizvodima i drvnim gorivima (pelet, briket, drvna sečka, ćumur);
 • stručne i savetodavne usluge u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima.
PokloniIOtpadSkloni