27. Jan, 2022.

Ministar Vulin danas najavljuje da će tražiti da se novac namenjen za podelu nevladinim organizacijama na konkursu, koji je u javnosti osporen, preusmeri u Fond za lečenje retkih bolesti dece.

Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja nema obavezu da finansira programe NVO, ali ima obavezu da kada to radi poštuje Zakon o udruženjima i sopstvena pravila konkursa. Eventualna promena namene ovih sredstava nikako ne može da bude kraj priče. Naprotiv, bilo bi neophodno utvrditi odgovornost onih koji su u ministarstvu doneli nezakonite odluke o dodeli sredstava na konkursu. Dalje, i sam ministar bi morao da iznese precizne podatke o tome ko je zloupotrebljavao donacije tokom ranijih godina, kao što je tvrdio ovih dana (inače i sam čini krivično delo). Najzad, trebalo bi saopštiti kakvi su efekti nedodeljivanja donacija za programe NVO - koji će krajnji korisnici usled toga ostati bez potrebnih usluga i da li će one biti zadovoljene na neki drugi način.

Što se tiče preusmeravanja novca, ministar to ne može da radi svojevoljno već uz saglasnost ministra finansija. Zakon o budžetskom sistemu propisuje: "Direktni korisnik budžetskih sredstava, uz odobrenje ministra (finansija), odnosno lokalnog organa uprave nadležnog za finansije, može izvršiti preusmeravanje aproprijacije odobrene na ime određenog rashoda i izdatka koji se finansira iz opštih prihoda budžeta u iznosu od 5% vrednosti aproprijacije za rashod i izdatak čiji se iznos umanjuje".

Ako se novac ne potroši, on u u svakom slučaju ostaje u budžetu, odlazi u budžetsku rezervu i može se krostiti za druge namene, odlukom Vlade.

Izvor: transparentnost.org.rs

Video: b92.net

Novac je zaista energija

Sve oko nas je energija, jer sve je pokret.

I sam čovek je energija: energija telesna, energija volje, energija misli, energija emocija i energija duha.

Sve što u životu radimo – radimo sa energijom, snagom.

Mi smo okean snage koja počiva u dubinama našeg bića. Te snage otkrivamo kada se projave u određenim okolnostima i bivamo zatečeni njima. Kao da to nismo mi, kao da je to neko koga ne poznajemo.

Energije su nam date da ih koristimo na sopstveno dobro i dobro naših bližnjih kako bismo živeli život dostojan čoveka – smiren, čovekoljubiv i u blagostanju.

Kao što smo energija, tako smo i okruženi drugim energijama. Sa tim energijama se borimo, njih savlađujemo, stavljajući ih u službu lične dobroboti i dobrobiti drugih ljudi.

Živimo u vrtlogu sudaranja raznih energija, u njihovom preplitanju i razrastanju. Iz svega toga izlazimo prekaljeni i drugačiji – jači ili slabiji. U tim sučeljavanjima učestvuje i energija novca.

Može zvučati ekscentričnom teza da je novac energija, ali on to jeste, i to višestruka energija. Još od vremena kada je izrastao iz konvencije ljudi da olakšava procese razmene, novac je sila koja pokreće svet.

Novac je energija – kad ga ima. Kada imamo viška novca po sopstvenim merilima, trčimo da zadovoljimo svoje želje.

Novac je energija – kad ga nema. Kada nemamo dovoljno novca za nužne potrebe jurimo da ga zaradimo.

Novac je energija – kao izvor slobode. Kada imamo novca imamo i  slobodu da raspolažemo svojim vremenom, obrazujemo se i putujemo, što su želje gotovo svih ljudi.

Novac je energija – koja pokreće druge energije. Novcem je moguće pokrenuti ljude, njihove umove. Moguće je uzburkati ljudske emocije i smiriti ili uznemiriti njihove duhove. Moguće je ubrzati vreme i civilizacijski  razvoj, moguće je otkrivati nove dimenzije sveta.

Da, novac zaista jeste energija. Gradilačka ili rušilačka, to zavisi od energija koje čine Vašu moć.

Naučiti vladati energijom novca uvek je bio, jeste i biće izazov.

Izvor: virtuelnimentor.com

Priredio: Tomislav Milunov, II-7

PokloniIOtpadSkloni