27. Jan, 2022.

program SENSE

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) Kancelarija u Srbiji, uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), pokrenuo je trogodišnji program podrške organizacijama civilnog društva (OCD) u Srbiji - SENSE. Program ima za cilj promovisanje učešća OCD u procesima donošenja odluka po pitanjima životne sredine, kako bi se doprinelo inkluzivnijem upravljanju u oblasti životne sredine baziranom na konsenzusu.

Program SENSE pruža organizacijama civilnog društva (OCD) koje su aktivne u oblasti održivog razvoja izvanrednu mogućnost da dobiju finansijsku podršku za svoje projekte kao i da razviju kapacitete kroz učešće u sledećim komponentama ovog projekta:                                    

1.    Komponenta finansijske podrške projektu (grantovi), 

2.    Razvoj kapaciteta (dva trening modula Master kursa u Srbiji i u EU), 

3.    Dijalog i umrežavanje, i 

4.    Medijska komponenta (razvoj kapaciteta i dopiranje do javnosti).

Ukupan budžet projekta je 2.2 miliona evra, od čega je 960.000 evra  namenjeno direktnoj  podršci projektima OCD (grantovima) kroz dva poziva.

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) Kancelarija u Srbiji, uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), pokrenuo je trogodišnji program podrške organizacijama civilnog društva (OCD) u Srbiji - SENSE. Program ima za cilj promovisanje učešća OCD u procesima donošenja odluka po pitanjima životne sredine, kako bi se doprinelo inkluzivnijem upravljanju u oblasti životne sredine baziranom na konsenzusu.

Program SENSE pruža organizacijama civilnog društva (OCD) koje su aktivne u oblasti održivog razvoja izvanrednu mogućnost da dobiju finansijsku podršku za svoje projekte kao i da razviju kapacitete kroz učešće u sledećim komponentama ovog projekta:                                    

1.    Komponenta finansijske podrške projektu (grantovi), 

2.    Razvoj kapaciteta (dva trening modula Master kursa u Srbiji i u EU), 

3.    Dijalog i umrežavanje, i 

4.    Medijska komponenta (razvoj kapaciteta i dopiranje do javnosti).

Ukupan budžet projekta je 2.2 miliona evra, od čega je 960.000 evra  namenjeno direktnoj  podršci projektima OCD (grantovima) kroz dva poziva.

Srbija je u procesu pristupanja EU, što zahteva prilično intenzivan rad na zakonodavstvu i usvajanje istog. Veliki procenat zakona koji se u ovom procesu donosi je upravo iz oblasti životne sredine. Postoji opšte mišljenje da tu leže brojni izazovi, posebno imajući u vidu da odluke donete bez konsenzusa daju neprimenljive, nerealistične politike (neprimerene potrebama na lokalnom nivou), nerealna rešenja i velike probleme u implementaciji. Nove zakone i politike je, stoga, neophodno donositi transparentno i uz uključivanje javnosti i primenu participativnog principa. Uloga OCD je u tom pogledu presudna. 

http://www.sense.org.rs/index.php/sense

 

 

 

Ministar Vulin danas najavljuje da će tražiti da se novac namenjen za podelu nevladinim organizacijama na konkursu, koji je u javnosti osporen, preusmeri u Fond za lečenje retkih bolesti dece.

Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja nema obavezu da finansira programe NVO, ali ima obavezu da kada to radi poštuje Zakon o udruženjima i sopstvena pravila konkursa. Eventualna promena namene ovih sredstava nikako ne može da bude kraj priče. Naprotiv, bilo bi neophodno utvrditi odgovornost onih koji su u ministarstvu doneli nezakonite odluke o dodeli sredstava na konkursu. Dalje, i sam ministar bi morao da iznese precizne podatke o tome ko je zloupotrebljavao donacije tokom ranijih godina, kao što je tvrdio ovih dana (inače i sam čini krivično delo). Najzad, trebalo bi saopštiti kakvi su efekti nedodeljivanja donacija za programe NVO - koji će krajnji korisnici usled toga ostati bez potrebnih usluga i da li će one biti zadovoljene na neki drugi način.

Što se tiče preusmeravanja novca, ministar to ne može da radi svojevoljno već uz saglasnost ministra finansija. Zakon o budžetskom sistemu propisuje: "Direktni korisnik budžetskih sredstava, uz odobrenje ministra (finansija), odnosno lokalnog organa uprave nadležnog za finansije, može izvršiti preusmeravanje aproprijacije odobrene na ime određenog rashoda i izdatka koji se finansira iz opštih prihoda budžeta u iznosu od 5% vrednosti aproprijacije za rashod i izdatak čiji se iznos umanjuje".

Ako se novac ne potroši, on u u svakom slučaju ostaje u budžetu, odlazi u budžetsku rezervu i može se krostiti za druge namene, odlukom Vlade.

Izvor: transparentnost.org.rs

Video: b92.net

Predstavnici organizacije Cefix, Adrian Manču i Stevan Petrov, učestvovali su na drugom regionalnom seminaru za razvoj lokalnih strategija „Strateški planiramo – dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“ u Zrenjaninu od 21. do 23. novembra. Seminar je realizovala organizacija CenTrir u cilju osposobljavanja civilnog društva za učešće u procesu osmišljavanja lokalnih strategija, u kom su OCD do sada učestvovale u nedovoljno velikom procentu.

Nešto više od dvadeset predstavnika OCD iz Vojvodine upoznalo se sa svim fazama razvoja lokalnih strategija kroz predavanja i radionice. Njihov zadatak je bio osmisliti strategije za izmišljene primere opština „Crni Dol“ i „Zeleni Sad“ sa izraženim problemima socijalne i ekološke prirode.

Predavači su bili: Venesa Belkić (CenTriR), Peđa Martinović (UG Građanska šansa, Valjevo), Petar Đurović (UG Narodni parlament, Leskovac), Sanela Veljkovski (SKGO) i Admir Veljović (Koordinator Kancelarije za mlade, Prijepolje) .

Prezentacija projekta ConSENSus na Sajmu organizacija civilnog društva u Kragujevcu, 28. maja 2013.

UNECOOP i Arhus centar organizovali su predstavljanje projekta ConSENSus - partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine, u okviru Sajma organizacija civilnog društva. Sajam je organizovala TACSO kancelarija u Srbiji, u Kragujevcu, 28. maja 2013. godine.

Novi Sad, 12. oktobar 2012. - Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski otvorio je danas Sajam organizacija civilnog društva Vojvodine u Dunavskoj ulici u Novom Sadu. Kako je ovom prilikom rekao pokrajinski sekretar Branislav Bugarski građanske inicijative su veoma važan faktor funkcionisanja lokalne samouprave i to je bio jedan od razloga zašto je Sekretarijat na čijem je čelu podržao ovaj Sajam.

- U Novom Sadu se po prvi put održava ovakva manifestacija i potrebno je građanima preneti iskustva organizacija civilnog sektora i kakve inicijative postoje i možda ih inspirišemo da uzmu aktivnu ulogu u radu lokalnih samouprava i time stvorimo jedno bolje okruženje za život - rekao je Branislav Bugarski. On je naglasio da su inicijative civilnog sektora važne za svaku lokalnu samoupravu, jer je tako čine boljom i da ono što su potrebe i ideje građana približe rukovodstvu lokalnih samouprava. Direktorka Kancelarije Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom Ivana Ćirković je rekla da se nada da će ovaj sajam postati tradicija. Ovim putem nevladine organizacije mogu da pokažu šta rade i na koje način iniciraju razne promene u društvu i podstiču institucije u procesu evropskih integracija.

- Nadam se da će ovo podstaći i druge opštine u Srbiji da krenu ovim putem, a ovakvi sajmovi će biti organizovani u Nišu i Kragujevcu. Mi ćemo se potruditi da sledeće godine organizujemo nacionalni sajam organizacija civilnog društva - rekla je Ivana Ćirković.
 Cilj održavanja Sajma organizacija civilnog društva je promocija njihovog rada, veća vidljivost i veće učešće u demokratskim društvenim procesima na putu evropskih integracija. Na sajmu se predstavilo oko 60 nevladinih organizacija iz 20 gradova u Vojvodini, koje su predstavile svoje programe i najuspešnije projekte u atrijumu Gradske biblioteke, a na štandovima u centru grada su građani mogli da se informišu o radu nevladinih organizacija. Na Sajmu je predstavljen film "Nedodirljivi", o osobama sa invaliditetom, a u organizaciji Centra "Živeti uspravno".
 U okviru Sajma u Skupštini Vojvodine održana je debata na temu „Transparentno finansiranje rada udruženja građana iz lokalnog budžeta-postojeće prakse-izazovi i mogućnosti", a otvorio je zamenik pokrajinskog sekretara za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Duško Radaković.

On je ovom prilikom rekao da je vrlo važno pomagati rad nevladinih organizacija, a Zakon o udruženjima građana i Zakon o lokalnim samoupravama je omogućio da pokrajinske vlasti podrže njihov rad.
 - Imao sam priliku da učestvujem u izradi Zakona o udruženjima građana, a to je jedan moderan evropski zakon koji je omogućio da na jedan transparentan način lokalna samouprava, pokrajina i republika pomažu nevladinom sektoru. Naš sekretarijat je pomogao održavanje Sajma i ove debate, jer na taj način možemo da pokažemo kako želimo da sarađujemo sa nevladinim sektorom i siguran sam da će ovaj sajam postati tradicija. Ovim putem pozivam i druge lokalne samouprave da podrže i naprave ovakve slične manifestacije, jer u mnogim lokalnim samoupravama postoje veoma značajna udruženja građana i nevladine organizacije koje mogu da doprinesu razvoju jedne zajednice. Zbog toga su ovakve debate značajne, da se razmene iskustva i pokažu primeri dobre prakse - rekao je Radaković.

Učesnicima debate se obratila i direktorka Kancelarije Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom Ivana Ćirković. Na debati su predstavljeni dobri modeli i prakse u nekim gradovima, koji dobro funkcionišu. Ona je predstavila elemente nacionalnog okvira za unapređenje transparentnosti u finansiranju udruženja građana i zbirni izveštaj o utrošku budžetskih sredstava namenjenih udruženjima građana i drugim organizacijama civilnog društva u prošloj godini.
 - Ovo je prvi put da se predstavljaju rezultati iz ovog izveštaja. To su preliminarni rezultati, a ovaj izveštaj bi trebalo da usvoji republička Vlada. Ovim je omogućeno da organi izveštavaju o tome koliko sredstava je dodeljeno u različitim oblastima na kojima rade nevladine organizacije. Na ovaj način će moći da se prate svi parametri, odnosno poimence koji su projekti podržani, koliko je sredstava odobreno, kakvi su ostvareni rezultati i koje su procedure bile sprovedene. Mi imamo informaciju da se dosta sredstava izdvajalo za projekte u oblasti sporta, podrške osobama sa invaliditetom i zaštite životne sredine, a mnogo manje u oblasti ljudskih i manjinskih prava, borbe protiv korupcije i vladavine prava - rekla je Ivana Ćirković.
 Sajam organizuju TACSO kancelarija u Srbiji u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, organizacijom Centar „Živeti uspravno" i Gradskom bibliotekom Novi Sad.

Predstavnici udruženja Centar za energetsku efikasnost - "CEFIX" su učestvovali na ovom sajmu zajedno sa predstavnicima udruženja "Za bolji Vršac" i Banatskog turističkog klastera, gde su građanima Novog sada i ostalim nevladinim organizacijama koje su učestvovale na sajmu predstavili svoje aktivnosti i programe. Ostvareni su kontakti sa nadležnima iz TACSO kancelarije, predstavnicima pokrajinskih vlasti i nevladinih organizacija.

PokloniIOtpadSkloni