20. Apr, 2019.

12. marta 2012. godine, u 18 sati u VIP sali Hotela Srbija - Vršac, održan je radni sastanka udruženja za energetsku efikasnost CEFIX - Vršac na kojem su razmatrane tačke dnevnog reda. Podeljena su iskustva i ustici sa obuke u organizaciji TACSO-a i razmenjene su informacije iz oblasti vetroparkova. Predstavljen je projekat VRŠNJAČKOM EDUKACIJOM DO ODRŽIVOG RAZOJA koji treba da bude sproveden tokom aprila i maja 2012. godine.

Na sastanku je pokrenuta inicijativa za formiranje radnih grupa odnsno sekcija. Jedno od tema koja se nametnula je uticaj vetroparkova na koridore ptica, odnosno koliki uticaj na prirodna staništa ptica mogu imati vetroparkovi. Ovom prilikom želimo da pozove sve zainteresovane da se aktivno uključe i daju svoj doprinos ovoj, izuzetno interesantnoj, temi.

U savremenom društvu, broj pitanja i tema koji mogu biti predmet promena, kao i brojna različita mišljenja i stavovi učesnika i zainteresovanih strana, čine proces vođenja, konsolidovanja ili ostvarivanja te promene sve težim. Preduzetnici ne mogu razvijati svoje proizvode i usluge bez prethodnog razmatranja želja svojih klijenata, zakonske regulative svoje države, a u skorije vreme sve češće i mišljenja različitih grupa i društvenih pokreta. Takođe, države ne mogu da formulišu zakone, pravilnike i regulative bez detaljnog znanja o datoj temi, o potrebama građana i interesima različitih zainteresovanih strana u društvu – kako preduzetnika, tako i organizacija civilnog društva. Konačno, organizacije civilnog društva ne mogu izazvati promene samo kroz postavljanje zahteva ili pozivanje na svoja prava bez podrške snažnih glasova iz svojih zajednica, detaljnog poznavanja postojećih zakonskih propisa i regulativa, razumevanja interesa suprotstavljenih zainteresovanih strana i dokaza o negativnim ili pozitivnim implikacijama date situacije za njihove korisnike ili zajednice.

Preuzmite kompletnu brošuru iz priloga!

Da bi ostvarila svoju misiju i ciljeve, jedna organizacija civilnog društva (OCD) treba da održi svoje aktivnosti pokrivajući svoje troškove prihodima. Termin prikupljanje sredstava ima mnogo različitih značenja, ali najčešće se odnosi na ideju prikupljanja sredstava od različitih donatora. Pošto prikupljanje sredstava uključuje raznovrsne aktivnosti, koristićemo širu definiciju ovog izraza. Tako, u najširem smislu, prikupljanje sredstava predstavlja proces pri kojem ćete obezbediti pristup neophodnim fondovima kako bi se osigurao protok prihoda koji će omogućiti održavanje aktivnosti vaše organizacije. Tako definisano, prikupljanje sredstava se odnosi na sve aktivnosti koje se sprovode u jednoj OCD da bi se osigurali prihodi neophodni za održivost organizacije i pomoć pri sprovođenju njene misije. Iako je suštinsko za održivost vaše organizacije, prikupljanje sredstava nije jedini važan aspekt za kapacitet vaše organizacije. U interesu održivosti organizacije, sledeće komponente su podjednako važne.

Preuzmite kompletnu brošuru iz priloga!

Evropska unija zasnovana je na principima slobode, demokratije, poštovanja ljudskih prava i fundamentalnih sloboda, i vladavine zakona. Među ovim fundamentalnim slobodama nalazi se i pravo građana da formiraju udruženja koja streme ka zajedničkom cilju, i koja poštuju gorenavedene principe. Građani takođe imaju pravo da aktivno učestvuju u društvu, i da budu uključeni u političke partije i sindikate. Organizacije civilnog društva (OCD) su, dakle, važan element Evropske unije, i kao takve predstavljaju sve značajniji kanal za finansijska ulaganja EU. Međutim, pojedinačnim organizacijama može predstavljati veliki izazov da razumeju kako se donose odluke unutar institucija EU vezano za finansijska ulaganja, i kako je moguće uspešno aplicirati za dodelu EU sredstava. Zapravo, mnogim organizacijama ovaj izazov deluje kao nerešiva misterija, a za organizacije iz regiona zapadnog Balkana i Turske, iako su one i geografski i u smislu sve izglednijeg ulaska njihovih zemalja u EU relativno blizu Evropskoj uniji, proces finansiranja iz EU sredstava često se čini mističnim i ponekad veoma frustrirajućim.

Preuzmite kompletnu brošuru iz priloga!

European CV

Koliko Vam se puta desilo da od Vas zatraže? ("sivi" - latinski: Curriculum Vitae). Sigurno često. Skoro da je nemoguće konkurisati za novi posao bez ovog, veoma važnog dokumenta u kojem su sumiranje sve Vaše sposobnosti, znanja, umeća i karakteristike.

Učestvovanje u realizaciji EU projekata je nemoguće bez propisno napisanog CV-a pa je zato EU dala određene smernice kako isti treba napisati. Preuzmite priložene dokumente i informišite se detaljnije, pogledajte primere, a zašto da ne, izraditi i svoj CV, ukoliko to već niste uradili.

Budi u toku!

Da biste primali redovna obaveštenja prijavite se na mejling listu.

PokloniIOtpadSkloni